logo

Клуб „Английски език“

Всеки понеделник и сряда от 18:00 часа в Младежки център Пловдив се провежда клуб „Английски език“. Основна цел на клуба е участниците да придобият лексикални и граматични знания за езика, както и да се запознаят с практическата му приложимост.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.