logo

“Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“

На 24.11.2016 в Младежки център Пловдив се проведе втора среща по обучителен модул “Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“. Целта на срещата бе информиране на младите хора за вредите, последиците и различните видове зависимости, които наркотиците водят със себе си. Друга цел на обучителния модул е младите хора участващи в групата да бъдат мултипликатори и да разпространят знанията и уменията придобити от обучението по метода "peer to peer".

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.