logo

„Човешки права“

Младежки работници от Младежки център Пловдив проведоха неформална образователна дейност на тема „Човешки права“ с ученици от 9а клас от ПГТ „Асен Златаров“ гр. Пловдив. Участниците се запознаха с “Всеобщата декларация за правата на човека“ и дискутираха правата и задълженията на всеки един от нас в обществото.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.