logo

Здравно образование

На 24.01.2017г. се проведе поредна среща от обучителен модул „Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“. Срещата бе насочена към превенция на полово-предаваните инфекции с фокус върху ХИВ/СПИН. Освен получаване на информация, участниците имат за задача да разкажат и демонстрират придобитите знания на свои приятели и връстници.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.