logo

Младежки обмен с Норвегия

В периода 27-30 януари 2017 г. Младежки център Пловдив бе домакин на международен обмен с младежи от Норвегия. По време на четиридневното посещение участниците от Норвегия имаха възможност да се запознаят с дейностите и инициативите на младежкия център. Екипът на центъра съвместно с доброволци от Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) организираха и проведоха с младежите от Норвегия различни неформални дейности, свързани с предизвикателствата пред младите хора, активното гражданство и възможностите за доброволчески инициативи, както в двете държави. Младежки център Пловдив благодари на екипа и доброволците от НАРД за отзивчивостта, огромната енергия, която вляха и чудесното им включване в този обмен.

Норвежките младежи имаха също така възможността да участват в съвместно състезание с младежи от спортен клуб „Хеброс“. Участниците от Норвегия пристигат в България по покана на младежкия център, а обменът е част от основните дейности по проект BG 06 -103 „Изграждане на младежки център в град Пловдив“. Младежки център Пловдив планира да реализира още два международни обмена по проекта – през месец март с младежи от Латвия и през месец април с група млади хора от Австрия.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.