logo

Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора

На 31.01.2017г. се проведе среща от обучителен модул „Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“. Срещата бе насочена към затвърждаване на знанията и уменията по превенция на полово-предаваните инфекции с фокус върху ХИВ/СПИН и безопасни сексуални практики. Модулът има за цел овластяване на младежи, като за целта участниците в групата планираха на спортно събитие, за чието организиране и провеждане ще са пряко отговорни самите те.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.