logo

Kръгла маса на тема „Моето готино училище“

На 21.02.2017 г. екипът на Младежки център Пловдив проведе седма поред кръгла маса на тема „Моето готино училище“. В събитието взеха участие над 50 ученици от 17  училища, включително и младежи от град Хисаря. Целта на кръглата маса бе повишаване мотивацията за образование у младите хора, подобряване на взаимоотношенията учител-ученик.

Резултатите от кръглата маса ще бъдат изпратени до директорите на всички пловдивски училища.

Екипът на центъра благодари на всички участници, както и на официалните гости от Отдел „Образование“ към Община Пловдив. 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.