logo

Обмен с младежи от Латвия

В периода 14-17 март в Младежки център Пловдив се състоя обмен с младежи от Резекне, Латвия от Европейска асоциация „World – our home”. Младежите имаха възможност да се запознаят с дейностите и услугите на младежкия център, да обменят опит и контакти с младежи от България и да участват в неформални образователни дейности на тема човешки права, дискриминация и гражданска активност. Младите хора също така имаха възможност да посетят и да се запознаят с дейностите на НАРД – партньор по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“, както и да се срещнат с г-н Георги Титюков- зам-кмет „Спорт, младежки дейности и социални политики“, който разказа за дейностите на местно ниво, насочени към младежта.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.