logo

Международно младежко изложение

На 26.04.2017 в Младежки център Пловдив стартира първото по рода си младежко изложение в България „Create your future”. Инициатор и организатор на събитието е Национална мрежа на младежките центрове, която включва младежките центрове в Пловдив, Враца, Добрич и Стара Загора, създадени по Програма BG06 „Деца и младежи в риск“, компонент 1 „Грижа за младежи в риск“. В събитието взимат участие международни младежки центрове от Португалия, Турция, Литва, Армения и Ирландия, младежки и доброволчески организации на местно и национално ниво. Основна цел на изложението, което ще продължи до 28.04, е обмяна на опит между организациите в сферата на младежката работа. Паралелно с изложението се провеждат и неформални дейности в залите на младежкия център.Официални гости на събитието са г-н Георги Титюков, заместник-кмет „СМДСП“, гр. Пловдив, г-жа Мария Вълова и г-жа Мария Теодорова – представители на програмния оператор МОН, кметът на район „Западен“ г-н Димитър Колев, председателят на Общински съвет г-жа Савина Петкова, както и общински съветници.  

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.