logo

„Приемственост в младежката работа“

На 06.06.2017 г. в Младежки център Пловдив беше проведена поредна неформална образователна дейност, част от дългосрочен обучителен модул „Приемственост в младежката работа“. Темата на срещата беше свързана с характеристики на ефективната работа в екип. 

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.