logo

Информационна среща с ученици от Столипиново

Във връзка с реализиране на проект „Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование“, финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката на 10.07.2017 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и ОП „Младежки център Пловдив проведе информационна среща с ученици от Столипиново относно отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записани в 9 клас за учебната 2017/2018 година.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.