logo

Курс по сервитьорство

Младежите от курса по Сервитьорство, по рамкова програма: „Стандарти в сервирането“, успешно завършиха професионалното си обучение по част от професията "Сервитьор - барман". Директорът на центъра - Димитрия Тодорова- Андонова връчи удостоверенията на курсистите.
Професионалното обучение беше организирано от център за професионално обучение „Конфезерченти България“, съвместно с Младежки център Пловдив, чиято цел бе да се предостави съвременно обучение на младите хора за успешната им реализация на трудовия пазар.
Желаем им на добър път в тяхното професионално развитие!

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.