logo

Лятна акдемия за децата на Хисаря

По време на Лятна академия за децата на Хисаря част от екипа на ОП “Младежки център Пловдив” проведе обучение на тема “Бизнес етикет и протокол”. Чрез ролеви игри и много забавления в периода от 16 до 20 юли младежите имаха възможността да научат повече за добрите маниери в обществото, за малките неща, които ги водят към големите успехи, и същевременно се подготвиха да покоряват нови върхове. Специални благодарности на Николова Д. , Общински Младежки Клуб ,,Иноватор" Хисаря и на всички младежи, които така активно са включиха в дейностите!

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.