logo

Международна конференция за стандартите на младежките политики в страните от Западните Балкани

В периода 13-15 септември част от екипа на „Младежки център Пловдив” участва в Международна конференция, обвързана със стандартите на младежките политики в страните от Западните Балкани. По време на събитието бе представена оценка на текущите политически мерки за младежта в Македония, Хърватска, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна Гора и България. Дискутирани бяха основните предизвикателства по отношение на младежките политики, както и възможностите за преодоляването им.

Галерия

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.