logo

Младежки център Пловдив е домакин на международно обучение на Съвета на Европа

Младежки център Пловдив бе домакин на четвъртото международно обучение за образователните екипи и младежки работници от центровете със „Знак за качество“ на Съвета на Европа. В периода 14-17 май участниците бяха запознати с иновативни подходи за включването на образованието за човешки права ( чрез изкуство, спорт и дейности на открито) в услугите и програмите на представляваните от тях центрове. Екипът на центъра не само, че взе активно участие в обучението, но и се включи в реализирането на образователните дейности. Ежегодното обучение на Съвета на Европа е и възможност за изграждане на дългосрочни бъдещи сътрудничества между Младежките центрове. 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.