logo

Сетивата- как усещам с тях природата

Изследователите в градината ще изучават природата- градинката и обитателите й, чрез сетивата си: допир, слух, вкус, зрение, обоняние. Ще играем и със сензитивните образователни материали в градинката.
Работилничките са подходящи за деца от 6 до 11 години.
С предварително записване на тел. 0898 394219
Цена на посещение- 5 лв.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.