logo

Екип в центъра

 

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив” включва 19 човека. Тяхна основна цел е да подпомогнат младите хора за справяне с предизвикателствата, пред които се изправят, чрез включването им в програми и дейности, разработени съгласно целите и приоритетите на Съвета на Европа. Освен основния екип от служители, в центъра работят и външни експерти, извършващи дейности в определени сфери. За доброто състояние и нормалното функциониране на ОП "Младежки център Пловдив" се грижи и екип от домакин, работник поддръжка, хигиенисти и охрана.Димитрия Тодорова - Директор


  Магистър по Публична администрация" в Пловдивски университет Паисий Хилендарски". Професионалният ми опит започва от началото на 2009 г. в дирекция Спорт и младежки дейности" при Община Пловдив. От месец януари 2015 г. съм назначена за управител на Младежки център Пловдив. Това е един от най-значимите проекти в града ни. Тук младите хора могат да развият своите умения и да се чувстават социално отговорни. За мен има само две думи, с които мога да определя ОП Младежки център Пловдив" - Кауза" и Смисъл"!


Иванка Сърменова- главен счетоводител


Професионалният ми опит до момента е предимно в Дирекция „Счетоводство“ към Община Пловдив, където бях експерт повече от 7 години. Работя в ОП „Младежки център Пловдив“ от месец май 2017 г.С мятам, че това е мястото, което дава много на децата и младите хора в града ни да се развиват, усъвършенстват и да бъдат полезни за обществото.

 

 Mария Ангелова - образователен съветник


Завършила съм магистърска степен „Превод и бизнес комуникации“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Предишният ми професионален опит е в областта на чуждоезиковото обучение като преподавател по английски език на ученици и възрастни. От създаването на Младежки център Пловдив съм част от екипа, където осъществявам дейности в сферата на неформалното образование. За мен работата ми в центъра е една изключителна възможност да допринеса за развитието на младите хора, както и съвместно с тях да се опитаме да променим заобикалящата ни реалност в по-добра посока.

 

София Тотозова - младежки работник


 Завършила съм Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в град Пловдив. Част съм от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“ от създаването му и съм щастлива, че имам възможността да работя за младите хора. Имам професионален  опит в сферата на музиката. Преминала съм специализация от Съвета на Европа и работя в посока насърчаване на общуването, споделянето и взаимното учене.

 

Марияна Секулова - младежки работник 

Радвам се, че съм част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“. С колегите ми работим активно да популяризираме младежката работа и да направим центъра ни разпознаваем. Вярвам, че нашата работа дава нови познания, умения и допринася за пълноценното изграждане на младите хора.

 

  Весела Розенс- младежки работник

 

Професионалният ми опит до момента е в областта на туризма и маркетинга. Работя в ОП „Младежки център Пловдив“, защото вярвам в потенциала на младите хора. Смятам, че ако успеем да мотивираме младежите да се образоват, да развиват своите знания и креативност, да бъдат добри и съпричастни, ще завещаем на децата си един по-добър свят. Обичам да посещавам нови места и да научавам за традициите и обичаите на хората там, да чета книги и да слушам музика.

 

   Славчо Стоянов- медиатор


Студент съм в Пловдивски университет Паисий Хилендарски" със специалност „Социална педагогика и еднновременно с това работя в ОП „Младежки център Пловдив“. Обичам да контактувам с млади хора и мисля, че през годините съм натрупал немалък житейски опит, с който мога да им бъда полезен. Обичам да пея, да пътувам и да научавам нови неща.

 

Събина Бодурова – главен експерт

   

Студентка съм  в Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство със специалност „Музикознание. Имам опит в студентското самоуправление на местно и национално ниво като председател на Студентки съвет и част от Национално представителство на студентските съвети. Участвам активно в младежките политики и се надявам да съм полезна  с опита си при работата ми в ОП Младежки център Пловдив“. Обичам да работя по различни музикални проекти, да пея и да правя музика.

 

 

 

Веселин Николчовски - главен експерт


Завършил съм магистърска програма по бизнес икономика в Пловдивски университет Паисий Хилендарски" и се радвам, че съм част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“, където имам възможност да се развивам в динамична среда. Обичам предизвикателствата и затова приемам работата с младежи за едновременно интересна и отговорна задача.

 

  Георги Игнатов – младши експерт


Съвместно с работата ми в ОП Младежки център Пловдив“ съм студент в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ със специалност Стопанско управление. Радвам се да бъда част от екипа на центъра, защото обичам да работя с млади хора, които търсят развитие. Имам опит в спортната област и мисля, че мога да бъда полезен в работата на този екип. Харесвам спокойствието и природата на нашата страна. 

 

Иван Аладжов - рецепционист


Завърших магистърската си степен в Стопанска академия „Димитър А. Ценов" в град Свищов. Гордея се, че имам възможността да работя в ОП  „Младежки център Пловдив“ и да бъда част от екипа. Работата ми тук ме мотивира да давам всичко от себе си и да ставам все по-добър в професионален план.

  

Александър Даков - рецепционист

 

Студент съм в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ със специалност Спортна педагогика. Активно съм тренирал футбол 15 години, а сега съм щастлив да бъда част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“. Обичам предизвикателствата и смятам, че с професионалния ми опит в спортната област бих допринесъл за развитието й в центъра. Моята страст е да пътувам, да бъда сред природата и да споделям радостни моменти с любимите ми хора.

 

 


 

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.