logo

Екип на центъра

В центъра работят позитивни млади хора с креативно мислене и активна гражданска позиция. Тук предлагаме съвременни програми и услуги, свързани с интересите и потребностите на децата и младите хора. Предаваме своя опит и умения, споделяме и подкрепяме реализирането на идеи. Водещ за нас е методът на неформалното образование, като целим да разгърнем личностните качества и умения на младежите, което е гарант за развитието на обществото.  

 

Димитрия Тодорова - Директор 


Магистър по „Публична администрация" в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски". Професионалният ми опит започва от началото на 2009 г. в дирекция „Спорт и младежки дейности" при Община Пловдив. От месец януари 2015 г. съм ръководител на ОП „Младежки център Пловдив“. Това е един от най-значимите проекти в града ни. Тук младите хора могат да развият своите умения и да се чувстват социално отговорни. За мен има две думи, с които мога да определя работата си в центъра - „кауза" и „смисъл"! 

 

Иванка Сърменова - Главен счетоводител

Професионалният ми опит до момента е предимно в Дирекция „Счетоводство“ към Община Пловдив, където бях експерт повече от 8 години. Работя в ОП „Младежки център Пловдив“ от месец май 2017 г. Смятам, че това е мястото, което дава много на децата и младите хора в града ни - да се развиват, усъвършенстват и да бъдат полезни за обществото.

 

Mария Ангелова - Образователен съветник

  

Завършила съм магистърска степен „Превод и бизнес комуникации“ в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Предишният ми професионален опит е в областта на чуждоезиковото обучение като преподавател по английски език на ученици и възрастни. От създаването на ОП „Младежки център Пловдив“ съм част от екипа, където осъществявам дейности в сферата на неформалното образование. За мен работата ми в центъра е една изключителна възможност да допринеса за развитието на младите хора, както и заедно да се опитаме да променим заобикалящата ни реалност в по-добра посока. 

 

Марияна Секулова - Младежки работник 

Радвам се, че съм част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“. С колегите ми работим активно да популяризираме младежката работа и да направим центъра ни притегателно място. Вярвам, че нашата работа дава нови познания, умения и допринася за пълноценното изграждане на младите хора.

 

  Весела Розенс - Младежки работник


Работя в ОП „Младежки център Пловдив“, защото вярвам в потенциала на младите хора. Смятам, че ако успеем да мотивираме младежите да изразяват гражданската си позиция, да развиват своите знания и креативност, да бъдат добри и съпричастни, ще завещаем на децата си един по-добър свят. 

 

Калина Дамянова - Младежки работник 


Професионалният ми опит стартира в ОП „Младежки център Пловдив“. Тук се чувствам в идеалната среда, в която съм част от младежкото общество и едновременно с това съм един от хората с невероятната възможност да вълнуват връстниците си с обучения на темите, които са интересни и важни за нас. В позицията си на Младежки работник искам да разширя хоризонтите на своя свят, както и мирогледа на всеки, който иска да се отправим към приключенията на живота.

  

Веселин Николчовски – главен експерт


Завършил съм магистратура по Бизнес икономика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ и съм част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“. Тук имам възможността да приложа и развия своите умения в динамична среда. Обичам предизвикателствата и затова намирам работата с младежите за едновременно интересна и значима задача. 

 

Иван Аладжов – Рецепционист


Имам магистърска степен, придобита в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ в град Свищов. Гордея се с това, че имам възможността да бъда част от екипа на ОП „Младежки център Пловдив“. Работата ми тук ме мотивира да давам най-доброто от себе си и да придобивам по-добро професионално ниво.

 

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.