logo

Mеждународни младежки обмени

Младежките обмени целят обединяването на групи от млади хора, като по този начин се предоствя възможност за запознаване с различни култури, обмяна на опит и идеи, провеждане на дискусии на различни теми. Младежки център Пловдив е бил домакин на обмени с младежи от Норвегия, Латвия, Австрия, Южна Корея и Япония. В резултат на осъществените дейности се насърчава междукултурния диалог и се изграждат трайни партньорски взаимоотношения.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.