logo

Клубове по интереси

Част от дейността на центъра е насочена по посока организирането и провеждането на клубове от и за младите хора. Основна цел на клубoвете са развиването на творческото мислене, както и изграждане на лидерски и презентационни умения. Всеки креативен млад човек може да вземе участие в клуб „Артистът в мен“. Основната цел на клубът е представянето на пространство за развитие на творческия потенциал и запознаването на участниците с различните видове изкуства – музика, театър, изобразително изкуство.

 

Актьорско майсторство

Младежки център Пловдив стартира през месец ноември курс по актьорско майсторство за талантливи младежи от 15 г. до 18 г. Курсът се ръководи от актьора Владимир Зомбори и се провежда всяка събота от 11:00 до 14:00 часа.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.