logo

Клубове по интереси

Част от дейността на центъра е насочена по посока организирането и провеждането на клубове от и за младите хора. Основна цел на клубoвете са развиването на творческото мислене, както и изграждане на лидерски и презентационни умения. Всеки креативен млад човек може да вземе участие в клуб „Артистът в мен“. Основната цел на клубът е представянето на пространство за развитие на творческия потенциал и запознаването на участниците с различните видове изкуства – музика, театър, изобразително изкуство.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.