logo

Детски образователни работилнички

Младежки център Пловдив стартира от юли 2017 г. цикъл образователни забавни работилници за деца от 5 до 7 г. на тема "Аз и светът около мен". Целта е чрез занимателни творчески активности децата да получат по-достъпно знание за различните аспекти на света и природата; да се изграждат позитивни нагласи и естетика, да се стимулира свободата в общуването, креативността, вярата в собствените възможности.

Работилниците са с предварително зададени теми, като идеята е в дългосрочен плани да се засягат най-различни теми от живота - природа, екология, изкуства, науки, история, култура и др. Те са водени от педагог с дългогодишен опит, но в отделни случаи ще бъдат канени гости - доказани в областта си професионалисти.

Работилниците се провеждат всяка събота и неделя от 10:00 - 12:00 часа, в двора или сградата на Младежки център.

 

 

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.