logo

Детски занимални

За първи път на 5 юни до 1 септември 2017 г. на територията на Младежки център се организираха и проведоха три детски занимални, които бяха със спортна насоченост:

Организатори на занималните бяха:

СНЦ "Виктория волей" (Виктория)

ФК "Кронос 2016" СОПД (Синьо лято)

"Супер старс" ЕООД

Трите работят в сътрудничество с Младежки център, като през цяло лято провеждаха спортни тренировки, занимания на открито, изучаваха английски език и компютърни компетенции.

Целодневните спортни занимални с квалифицирани треньори по различни спортни дисциплини (футбол, волейбол, баскетбол), преподаватилети по английски и компютри със съдействието на Младежки център Пловдив направиха възможно децата да прекарат лятната ваканция пълноценно и интересно, а родителите да са спокойни за тях.

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.