logo

Регионални посещения

Една от основните дейности на Младежки център Пловдив са регионалните посещения. Тяхната цел е проучване на нуждите и потребностите на младите хора, живеещи в малки населени места, както  и разработване на специализирани програми, целящи тяхното личностно и професионално развитие. Към момента екипът на центъра е посетил следните градове: Перущица, Хисаря, Първомай, Съединение, Садово, Раковски, Асеновград, Куртово Конаре. Реализираните дейности на регионално ниво включват три основни компонента: осъществяване на информационна среща по време на която се представят възможностите предоставяне за млади хора в Общинско предприятие "Младежки център Пловдив"; проучване на предизвикателствата пред младежите в съответното населено място, както и осъществяване на неформални образователни дейности, съответстващи на заявените потребности.

В резултат на регионалните посещения са изградени трайни партньорства със съседните общини, които са предпоставка за бъдещи съвместни инициативи.

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.