logo

Регионални посещения

Една от основните дейности на Младежки център Пловдив са регионалните посещения. Тяхната цел е проучване на нуждите и потребностите на младите хора и разработване на специални програми, касаещи тяхното личностно и професионално развитие.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.