logo

Работа на терен

Основните дейности част от работата на терен включват картографиране на целевите групи от младежи, набелязване на основни проблемни зони върху които да се работи както и провеждане на анкети, интервюта и фокус групи.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.