logo

Програми за реинтеграция на младежи, отпадащи от образователната система

Във връзка с дейността по посока превенция на отпадането от образователанта система е осъществено проучване на основните фактори довеждащи до прекъсването на образованието. В допълнение са определени и подходящи методи и подходи за осъществаване на превантивни мерки.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.