logo

Кръгли маси

По време на кръглите маси се обсъждат теми като като предизвикателства пред младите хора, възможности за младежко предприемачество, механизми за подобряване на условията в училищната среда. Чрез тях се предоствя възможност за директен диалог между младите хора и представители на местната власт и институции, както и активно гражданско участие на младежите в процесите на вземане на решения.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.