logo

Обучения в местните училища

Екипът на ОП „Младежки център Пловдив“ редовно провежда информационни кампании и обучения в местните училища. Целта е младежите да бъдат запознати с неформалната форма на обучение и да придобият нови знания и умения чрез интерактивни игри и методи. Чрез динамични и атрактивни дейности участници споделят предизвикателствата пред младите хора в града, като съвместно с това се провежда и проучване на потребностите и интересите им. Екипът на Младежки център Пловдив се стреми активно да запозне и включи в дейностите си всички любознателни младежи.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.