logo

Публично - информационни кампании

Дейността цели цялостно популяризиране и осигуряване на прозрачност. По този начин се информира широката общественост, предоставя се регулярно точна и изчерпателна информация за възможностите и дейностите, които центърът предлага.

Провеждането на медийната и информационната кампания включва публикуване на прессъобщения, срещи с представители на пресата, участия в различни медийни изяви. 

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.