logo

Младежки обмен и здравно образователни дейности

17-07-2017

Младежки обмен и здравно образователни дейности се проведоха в рамките на три дни в ОП „Младежки център Пловдив“. Младите активисти от град Хисаря, Младежки клуб „Иноватор“ и „Лео клуб Пловдив“ взеха активно участие в дейностите проведени в центъра. Освен споделяне на добри практики младежите преминаха през обучение по основи на роботиката и ардуино.

Обратно

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП.