logo

Събития на центъра

Среща на Ученическите съвети

Среща на Ученическите съвети

15-11-2020
Създадената общност от представители на Ученическите съвети продължава да привлича съмишленици от град Пловдив. На 15.11.2020 г. се проведе онлайн среща на Ученическите съвети, в която се включиха още двама нови представители на пловдивски гимназии. На настоящата среща беше предложена, дискутирана и приета примерна организационна структура на самоуправление на един Ученически съвет, която предста...
Прочети повече »
Първо семинарно занятие на „Млад икономист“

Първо семинарно занятие на „Млад икономист“

07-11-2020
Икономическата култура и финансовата грамотност се явяват предпоставка за изграждането на всеки един млад човек и допринасят за ефективното му участие в гражданския процес. В тази връзка на 7.11.2020 г. ОП „Младежки център Пловдив“ стартира обучителната програма „Млад икономист“. В рамките на плануваните за една учебна година семинарни занятия ще бъдат обхванати 3 групи от...
Прочети повече »
Неформална дейност с ученици от СУ „Иван Вазов“ в град Сопот

Неформална дейност с ученици от СУ „Иван Вазов“ в град Сопот

27-10-2020
Неформална дейност с ученици от пети, шести и седми клас се проведе на 26 октомври. Домакини на събитието бяха СУ „Иван Вазов“, град Сопот. Екипът на центъра въвлече децата в темата за емоциите и тяхното разнообразие. Чрез ролеви игри и дискусия участниците се запознаха с емпатията, начините да разпознават емоционалното си състояние и да търсят причина в поведението и реакциите на окол...
Прочети повече »
Група по Форум театър в ОП „Младежки център Пловдив“

Група по Форум театър в ОП „Младежки център Пловдив“

26-10-2020
Групата по Форум театър към ОП „Младежки център Пловдив“ се запознава поетапно с различни техники от форум, имидж и импровизационния театър в поредица от специално предназначени за това срещи. Целта е участниците да преминат през няколкомесечен обучителен цикъл, след което да сътворят представление на социално значима тема, което да представят пред различна аудитория (връстници, учител...
Прочети повече »
Неформална дейност с ученици и проучване на потребностите сред преподавателите в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

Неформална дейност с ученици и проучване на потребностите сред преподавателите в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

20-10-2020
На 19 октомври 2020 година образователният екип на ОП „Младежки център Пловдив“ проведе неформална дейност на тема „Емоции и невербално общуване“ с ученици от ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря. Паралелно се направи допитване относно потребността от разнообразни дейности, обучения и инициативи на педагогическия състав на училището. Центърът планира дългосрочна раб...
Прочети повече »
Среща на ученическите съвети в ОП „Младежки център Пловдив“

Среща на ученическите съвети в ОП „Младежки център Пловдив“

18-10-2020
На 18 октомври в ОП „Младежки център Пловдив“ се проведе среща на Ученическите съвети от град Пловдив. По време на срещата се представи идеята за създаване на Младежки съвет и се проведе дискусия за съставяне на примерен модел на структурата на самоуправление и стратегия за дейността на съвета в онлайн среда. Дейността се осъществява по проект „Младежки център Пловдив – мо...
Прочети повече »
Информационна среща в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

Информационна среща в ОУ „Васил Левски“ в град Хисаря

13-10-2020
На 12 октомври 2020 година се проведе информационна среща с ученици от пети до седми клас в ОУ „Васил Левски“, град Хисаря. По време на нея децата се запознаха с основните направления, в които работи центъра, както и  с образователните дейности, които се осъществяват от образователния екип и възможностите да се включат в тях. След провеждането на срещата бяха уточнени дати за про...
Прочети повече »
Младежки форум „Истина или предизвикателство: Открий нови светове“

Младежки форум „Истина или предизвикателство: Открий нови светове“

12-10-2020
В периода 9-11 октомври 2020 година се проведе Младежки форум „Истина или предизвикателство: Открий нови светове“. В него се включиха млади хора от пет населени места: Пловдив, Димитровград, Варна, Сливен и Благоевград. В рамките на шест сесии участниците преминаха през обучения, игри и предизвикателства, свързани с кариерно ориентиране, финансова грамотност, работа в екип и общуване. ...
Прочети повече »
Информационна среща в Община Стамболийски

Информационна среща в Община Стамболийски

08-10-2020
На 07 октомври 2020 година се проведе среща с представители, работещи с деца и младежи в образователната и културна сфера от Община Стамболийски. Екипът на центъра представи дейностите по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.  Участниците се включиха в практическа дейност по метода „Световно кафене“. Обсъдиха се нуждите и потребности...
Прочети повече »
Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“

Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“

04-10-2020
На 03 октомври 2020 година се проведе Образователен форум „Извън формата: Път към нови светове“. Събитието бе предназначено за представители на училища и детски градини (директори, преподаватели, педагогически съветници), председатели на читалища и професионалисти, работещи с деца и младежи, в образователната и културната сфера. Целта на срещата бе лекторите и участниците да споделят д...
Прочети повече »

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.