Младежки Център - Пловдив http://youthcenter.local Община Пловдив Продължава строителството на Младежкия център http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/12 <p>С пълна сила продължава строителството на Младежкия център. Припомняме, че Младежкият център е позициониран на ул. "Ясна поляна" в парк "Отдих и култура", зад старата трибуна с кафенетата.<br />Финансирането е от безвъзмездната помощ по програма "Европейското икономическо пространство". Парите се дават за строителството и издръжка на персонала на Младежкия център в продължение на 28 месеца.В центъра ще се организират младежки обмени, неформални обучения, ще има клубове по интереси, зала за предоставяне на свободен достъп до интернет и други. Целта е младежите от рискови групи да се научат на социални контакти и на неща, важни за бъдещето им.<br />Основната целева група на проекта са младежите на възраст между 15 и 29 години.<br />Цената на строежа е 1.316 млн. лв. Стойността на целия проект е малко над 2.2 млн. лв.<br />Освен това общинското ръководство ще дообогати комплекса с изграждането на игрища за футбол, волейбол и баскетбол, площадки за тенис на маса и фитнеси на открито. Ще има и паркинг с капацитет 47 паркоместа.</p> Провеждане на първа кръгла маса по проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив" на тема „Проблеми и предизвикателства пред младите хора между 15 и 19 години в град Пловдив и областта“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/125 <p>Община Пловдив организира първата от редица кръгли маси по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;. Събитието се проведе на 6 ноември 2014г. със специалната подкрепа на Национален алианс за работа с доброволци &ndash; партньори по проекта. На кръглата маса присъстваха голям брой заинтересовани страни &ndash; представители на институции и организации в сферата на младежките дейности, местната власт, социални звена, директори на училища и гимназии, ученици, педагогически съветници. Участниците дискутираха темата: &bdquo;Проблеми и предизвикателства пред младите хора между 15 и 19 години в град Пловдив и областта&ldquo;, като целта беше да се набележат основните проблемни зони, причините за тях и възможните решения.</p> Партньори http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/462 <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Национална мрежа на младежките центрове</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>&nbsp;<img src="/uploads/assets/images/ccyn_logo_643-1_бг_2.jpg" alt="" width="239" height="239" /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Националната мрежа на младежките центрове е създадена през месец октомври 2016 г. чрез подписване на споразумение за сътрудничество между управителите на младежки центъра - Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора. Основната цел на мрежата е да се застъпи за признаването на младежката работа в България, както и да работи за изграждането на единен стандарт за качество, чрез осъществяване на предварително планирани и координирани дейности. Така бяха реализирани редица съвместни дейности, сред които национален обучителен семинар, обвързан с темата за човешките права, както и първото по рода си международно младежко изложение на тема "Сътвори своето бъдеще".</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;<strong>Сдружение за демократично образование &bdquo;ФАР&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/uploads/assets/images/logo_bg.jpg" alt="" width="207" height="194" /></p> <p style="text-align: center;" align="center">Сдружение ФАР е неправителствена организация, която предлага неформално образование за младежи и възрастни. Името на Сдружението е символ на неговата дейност.</p> <p style="text-align: center;" align="center">Целта на сдружението е:</p> <p style="text-align: center;" align="center">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; да обедини усилията на младежи и възрастни за приобщаването на България към европейските и световни демократични ценности;</p> <p style="text-align: center;" align="center">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; да окуражи хората от различни поколения да влияят активно на обществено-политическите процеси,;</p> <p style="text-align: center;" align="center">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; да допринесе за изграждането на демократичното общество в България и да подкрепи изразяването на активна гражданска позиция;</p> <p style="text-align: center;" align="center">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; да работи за интегрирането на България в ЕС и да провокира обществения дебат за масовата емиграция на българи от всички поколения на Запад.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://www.farburgas.eu/">www.farburgas.eu/</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Българска федерация по гребане</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><img src="/uploads/assets/images/logo_bfg_new3.jpg" alt="" width="138" height="215" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Гребането е един от най-успешните спортове в страната с много отличия. Българската федерация по гребане организира и реализира състезания на национално и международно ниво. Целта на федерацията е да популяризира, развие и постигне високо спортно майсторство на гребането в България. Също така контролира подготовката на националните отбори по гребане, обезпечава участието им в международни&nbsp; състезания, създава условия за повишаването на квалификацията им и защитава правата и интересите на своите членове.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://rowingbulgaria.com/">http://rowingbulgaria.com</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Българска федерация по кану-каяк</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><img src="/uploads/assets/images/28176062_10213177051159112_1632224314_n.png" alt="" width="243" height="150" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Българската федерация по кану-каяк активно подпомага състезателите в международни състезания, европейски и световни първенства и олимпийски игри. Чрез упорит труд на високо квалифицирани български специалисти в сферата се цели провеждане на кампании за популяризиране на кану-каяка, инициативи за привличане на млади хора и разработване на международни програми и проекти , които ще доведат до подобряване нивото на спорта в България.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="https://www.canoe-bg.com/bg/">https://www.canoe-bg.com/bg/</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Лео Клуб Пловдив</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><img src="/uploads/assets/images/28170119_10213177050999108_876335494_o.jpg" alt="" width="294" height="168" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Лео клуб Пловдив е неправителствена благотворителна организация, която се занимава с работа с деца и младежи в риск и съдейства за социалното им развитие. Осъществява проекти, засягащи екологията, и организира редица кампании и инициативи в областта на изкуството. Всички членове са от 16 до 18 години и активно си партнират с Младежки център Пловдив.</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="https://lions.bg/">https://lions.bg</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Лидер Академи&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;<img src="/uploads/assets/images/29634016_10213526649978864_648157486_o.png" alt="" width="198" height="198" /></p> <p style="text-align: center;">Мисията на Leader Academy е да събира млади хора, които искат и търсят повече по отношение на академичното, личностното и кариерното им развитие, като ги среща с екип от трейнъри с ралична експертиза. Целта на екипа е да окаже подкрепа чрез опита и знанията си и да подготви младите хора да са отличници в училището, което има най-голямо значение &ndash; училището на живота.</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://leader.education/">https://leader.education/</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Национален център за безопасен интернет</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><img src="/uploads/assets/images/29550132_10213526703380199_26510250_n.png" alt="" width="242" height="59" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Националният център за безопасен интернет работи за повишаване на дигиталната грамотност на децата и младите хора. Екипът насърчава позитивната, безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии от 2005 г. Центърът консултира по телефон и по онлайн канали и оказва съдействие при инциденти в мрежата. Работи за пълното интегриране на дигитално-медийната грамотност в образователната система.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://www.safenet.bg">www.safenet.bg</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p>People to People International, Plovdiv Student Chapter, или накратко: PTPI Smiles, е доброволческа организация, която се грижи за международните мирни отношения на гражданите чрез разбирателство. Ние участваме&nbsp; и организираме редица събития, включваме се в множество каузи и камапнии, с цел да утвърдим хумнните ценности на обществото, чрез културни и образователни дейност. Организацията има клонове в цяла България, като в Пловдив функционира от 2009г. насам.</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p> Провеждане на втора кръгла маса по проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив" на тема „Проблеми и предизвикателства пред младите хора между 19 и 29 години в град Пловдив и областта“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/126 <p>На 26.11.2014г. &nbsp;в Дом на Културата &bdquo;Борис Христов&ldquo; се проведе кръгла маса по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo; по Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo; на Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.</p> Община Пловдив спечели 2.2 млн. лева за изграждането на Младежки център http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/141 <p><span style="line-height: 1.5em;">Министърът на образованието и науката проф. Анелия Клисарова връчи на заместник-кмета на Пловдив по спорт, младежки дейности и социална политика Георги Титюков договор за изграждането на Младежки център в града под тепетата. Спечеленият от общината проект е на стойност 2 243 320.31 лева и се финансира от Програмата &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; Грижа за младежи в риск, по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.</span></p> <p><a href="http://bnr.bg/plovdiv/post/100390474/obshtina-plovdiv-specheli-22-mln-leva-za-izgrajdaneto-na-mladejki-centyr">http://bnr.bg/plovdiv/post/100390474/obshtina-plovdiv-specheli-22-mln-leva-za-izgrajdaneto-na-mladejki-centyr</a></p> Отбелязване на Европейската седмица на човешките права http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/127 <p>По повод Европейската седмица на човешките права на 11.12.2014г. от 14:30ч. във финален комплекс на Гребна база се проведе неформално обучителна дейност на тема &bdquo;Различни сме, но равни&ldquo;. В срещата взеха участие младежи на възраст между 18-25 години, които съвместно с младежките работници и ромските медиатори обсъдиха &bdquo;Всеобща декларация за човешките права&ldquo; и нейното спазване на местно ниво. Срещата беше наситена с интерактивни игри и завърши с лекция&nbsp; за дискриминацията.<strong></strong></p> Започна изграждането на младежки център в Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/142 <h1><span style="font-size: small; font-weight: normal; line-height: 1.5em;">В Пловдив започна изграждането на младежки център за деца в риск. Днес беше направена символична първа копка на новата сграда. Тя ще бъде на три етажа, всеки от които ще се разпростира на над 500 квадратни метра. Част от финансирането е по европейски проект, а останалата от бюджета на Община Пловдив.</span></h1> <p>&nbsp;<a href="http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-plovdiv/zapochna-izgrazhdaneto-na-mladezhki-tsenta-r-za-detsa-v-risk-v-plovdiv">http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-plovdiv/zapochna-izgrazhdaneto-na-mladezhki-tsenta-r-za-detsa-v-risk-v-plovdiv</a></p> Младежки работници и ромски медиатори по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив” проведоха обучение на младежи на тема „Идеално общество“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/128 <p>Служителите по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&rdquo; &nbsp;проведоха &nbsp;дискусионна среща с младежи на възраст между седемнадесет и двадесет и две години, на която присъстваха и обучители от Съвета на Европа &ndash; Лаура де Вите и Мария Котаци. Младежите представиха идеалния свят, в който биха искали да живеят, както и нещата, които им пречат за да стане това. Участниците дадоха своите предложения за това какво биха могли да направят, за да повлияят положително на света около тях.&nbsp;</p> Провеждане на втора кръгла маса по проект „Изграждане на младежки център в гр. Пловдив" на тема „Проблеми и предизвикателства пред младите хора между 19 и 29 години в град Пловдив и областта“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/143 <p>На 26.11.2014г.&nbsp; в Дом на Културата &bdquo;Борис Христов&ldquo; се проведе кръгла маса по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo; по Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo; на Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, финансирана от Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014.</p> <p><a href="http://news.plovdiv24.bg/527512.html">http://news.plovdiv24.bg/527512.html</a></p> Служителите по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив” проведоха информационна среща с млади хора от Община Перущица http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/129 <p>На 17.02.2015 г. от 11.00 часа в Читалище &bdquo;Просвета -1862&ldquo;, гр. Перущица, екипът от младежки работници и ромски медиатори по<strong> </strong><strong>проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в град Пловдив&ldquo;</strong><strong>,</strong> по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 проведе среща с младежи на възраст между 15 и 29 години, включително младежи в риск и представители на етническите малцинства, на тема: <strong>&bdquo;Предизвикателствата пред съвременните млади хора&ldquo;.</strong></p> Служителите по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив” проведоха информационна среща с млади хора от Община Перущица http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/144 <p>На 17.02.2015 г. от 11.00 часа в Читалище &bdquo;Просвета -1862&ldquo;, гр. Перущица, екипът от младежки работници и ромски медиатори по<strong> проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в град Пловдив&ldquo;</strong><strong>,</strong> по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 проведе среща с младежи на възраст между 15 и 29 години, включително младежи в риск и представители на етническите малцинства, на тема: <strong>&bdquo;Предизвикателствата пред съвременните млади хора&ldquo;. </strong></p> <p><a href="http://www.perushtitsa.bg/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0">http://www.perushtitsa.bg/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%B3%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D1%80%D0%B5%D1%89%D0%B0-%D1%81-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%82-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%89%D0%B8%D1%86%D0%B0</a></p> Предизвикателствата пред младите хора в гр. Хисаря http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/130 <p>Управителят и екипа от младежки работници и ромски медиатори по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в град Пловдив&ldquo;, по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 &ndash; 2014 и Община Хисаря организираха съвместна среща на екипа с младежи от Хисаря на възраст между 15 и 29 години на тема<strong>: </strong><strong>&bdquo;Предизвикателствата пред съвременните млади хора&ldquo;</strong>. Срещата се състоя на 18.02.2015 г. от 14.00 часа в хотел Аугуста.<strong></strong></p> Предизвикателствата пред младите хора в гр. Хисаря http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/145 <p>Управителят и екипа от младежки работници и ромски медиатори по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в град Пловдив&ldquo;, по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 &ndash; 2014 и Община Хисаря организираха съвместна среща на екипа с младежи от Хисаря на възраст между 15 и 29 години на тема<strong>: <strong>&bdquo;Предизвикателствата пред съвременните млади хора&ldquo;</strong></strong>. Срещата се състоя на 18.02.2015 г. от 14.00 часа в хотел Аугуста.<strong></strong></p> <p><a href="http://hisar.bg/hisar/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%BE/"><strong>http://hisar.bg/hisar/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D1%85%D0%BE/</strong></a><strong></strong></p> <p>&nbsp;</p> <p>&nbsp;</p> Масово велошествие в Пловдив промотира алтернативната градска мобилност - 03.11.2017 http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/417 <p>Над 100 души се включиха в колоездачна обиколка на гребния канал в Пловдив, като част от инициатива за&nbsp; промотиране на алтернативната градска мобилност.&nbsp;Колоната с велосипедисти бе предвождана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, кмета на община Пловдив Иван Тотев,&nbsp; заместник-кмета Георги Титюков, заместник-областния управител&nbsp; на Пловдивска област Димитър Керин и др. Инициативата подкрепиха и футболните легенди на &bdquo;Ботев&ldquo; &ndash; Пловдив Петър Зехтински и Атанас Пашев, двукратният олимпийски шампион Николай Бухалов и международният рефер Атанас Узунов.&nbsp;Участниците във велопохода изминаха разстояние от 5,2 км,&nbsp;след което бяха раздадени предметни награди в специална томбола. Зам.-министър Николова връчи голямата награда &ndash; нов велосипед, който спечели 11-годишният Йоан.</p> <p>&bdquo;С тази инициатива искаме да покажем какво постигаме със средствата от ЕС и солидарността на съюза. Само за няколко години променихме облика на Пловдив. Изградихме и 48 км нови велоалеи, предстои завършването на още 20 км. Това позволява да развиваме града в по-екологична посока, &nbsp;да създаваме по-здравословна среда и култура. Това, което ни предстои обаче, е да подобряваме културата на движение и толерантност между всички участници в движението, за да се движим по-безопасно&ldquo;, посочи зам.-министър Деница Николова. Тя подчерта, че една от основните цели при изграждането на велоалеите е да се намалят пътните произшествия и да се замени средството за придвижване в градовете. &bdquo;Оценяваме и подкрепяме усилията на г-н Тотев и неговия екип в Пловдив да се изграждат все повече алеи за велосипедисти, за да може градът да е сред първите с цялостна мрежа за алтернативно придвижване&ldquo;, каза още Николова.</p> <p>Тя напомни, че със средства от Оперативна програма &bdquo;Регионално развитие&ldquo; до 2015 г. по проектите за интегриран градски транспорт в седемте най-големи български града&nbsp; са&nbsp;подменени 256 автобуса, тролеи и трамваи с нови, по-екологични. Изградени са 115 км велоалеи, с които е&nbsp;поставено началото на алтернативната градска мобилност. Общата инвестиция в тези дейности е 413 млн. лв. Това допринесе за подобряване на възможностите за пътуване, но и за чистотата на въздуха, &nbsp;заяви зам.-министър Николова.&nbsp; В програмния период до 2020 г. инвестициите по тази линия ще продължат.&nbsp;С 237 млн. лв. от ОП &bdquo;Региони в растеж&ldquo; ще се наградят проектите, като основната цел е да се мащабира всичко постиганото до момента.</p> <p>По-рано през деня, в сградата на Младежки център &ndash; Пловдив зам.-министър Деница Николова и кметът Иван Тотев откриха кръгла маса за приоритетите за предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз в ресора на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.&nbsp; Заместник-министърът&nbsp; подчерта, че основният акцент ще е &nbsp;върху политиката за балансирано развитие на регионите.</p> <p>&bdquo;МРРБ има две основни функции &ndash; проследяване на политиката на ЕС в градското развитие и териториалното сближаване.&nbsp; Това е &nbsp;третият основен стълб на кохезионната политика и получава 1/3 от бюджета, с който разполага ЕС. То означава по-слабо развитите държави да настигнат по-развитите&ldquo;, отбеляза Николова. Тя напомни, че до 2020 г. България разполага със 7,6 млрд. лв. от структурните фондове, които са насочени именно в проекти и инициативи за териториално сближаване. &bdquo;България ще защитава политиката за полицентрично развитие, което значи да спрем миграцията в по-малките градове и да помогнем за развитието на регионите&ldquo;, каза зам.-министърът. В ЕС над 70% от населението&nbsp;е концентрирано в големите градове, които получават и най-голямо финансиране и се превръщат като основни центрове на растеж и развитие. За нас обаче по-справедливият модел е по-балансирано развитие на територията с подкрепа и на по-малките градове, сателити на големите, което ще даде по-добър ефект за развитието на регионите&ldquo;, отбеляза Николова. Тя напомни, че моделът, който следваме е за &nbsp;подкрепа за инвестиции по линия на Оперативна програма &bdquo;Региони в растеж&ldquo; 2014-2020 г. в 67 града, които получават финансиране за промяна облика на градската среда, енергийна ефективност, подобряване на &nbsp;социалната, културната и образователна инфраструктура и др.&nbsp;Зам.-министър Деница Николова посочи още, че&nbsp; с европейското финансиране и възможностите на държавния бюджет се търсят механизмите за реализиране на регионална политика чрез интегриран подход на инвестициите.&nbsp;</p> <p>Кръглата маса и велообиколката в Пловдив се проведоха в изпълнение на основния приоритет на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз - &bdquo;Насърчаване на ефективното партньорство &ndash; заедно можем повече в ЕС&ldquo;. Целта й е да постави в центъра на общественото обсъждане темата за градската мобилност, която е интегрална част от европейския въпрос за развитието на интелигентни градове и е пряко свързана с повишаването на качеството на живот, включването на градовете, здравето на гражданите и опазването на околната среда. Тя кореспондира с приоритетите, поставени от МРРБ в рамките на предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. в областта на градското развитие и по-конкретно проследяване изпълнението на Градския дневен ред на ЕС и на дейностите по създадените партньорства в рамките на Пакта от Амстердам, които поставят основните и общоевропейските принципи за планиране и развитие на градските зони.</p> <p>&nbsp;</p> Среща на служителите по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив” с председателя на Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/131 <p><span style="line-height: 1.5em;">Младежките работници и ромските медиатори, както и управителят по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&rdquo; &ndash; Димитрия Тодорова-Андонова се срещнаха с Бедрие Търмазова &ndash; председател на Народно читалище &bdquo;Мустафа Кемал Ататюрк&rdquo;, гр. Пловдив. На срещата бяха обсъдени възможности за провеждане на съвместни инициативи на читалището и Младежкия център.</span></p> Младежкият център гостува в Градска библиотека „П. Хилендарски”, гр. Асеновград http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/146 <p>На 20.03.2015 г. в Градска библиотека &bdquo;Паисий Хилендарски&rdquo; в гр. Асеновград &nbsp;се проведе среща между младежи от Асеновград и служителите по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив". Целта на срещата беше да се дискутират специфичните нужди и проблеми на младите хора от 15 до 29 годишна възраст в региона.</p> <p><a href="http://www.assenovgrad.com/news.php?id=3323"><strong>http://www.assenovgrad.com/news.php?id=3323</strong></a></p> Благотворително събитие на чуждестранните студенти от Медицински университет Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/438 <p>На 04.11.2017г. в Младежки център Пловдив се проведе благотворително събитие на чуждестранните студенти от Медицински университет гр. Пловдив. Те наричат себе си MSOM (Medical Students On a Mission) и събираха средства чрез футболен и баскетболен турнир, за да помогнат на деца в затруднено положение и отделенията по Педиатрия в болниците в гр. Пловдив. За нас бе чест, че бяхме част от екипа!</p> Екипът за управление на проекта се среща с младежки организации в Норвегия с цел сътрудничество и обмяна на добри практики http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/132 <p>Кметът на район &bdquo;Централен&ldquo; - г-н Георги Титюков, заедно с част от екипа за управление на проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;, посетиха Норвегия, за да се срещнат с партньорската организация &ndash; Agder Research и да плануват предстоящото реализиране на съвместните дейности. С цел обмяна на опит и добри практики в сферата на младежките политики, бяха реализирани и множество срещи с различни институции и НПО-та&ndash; Червен кръст - Осло, Ислямски Съвет, DNT, Juvente, Отдел за борба с младежката престъпност към полицията в гр. Осло, Jobbskolen и Грижа на възрастните за децата. Проведените срещи създадоха предпоставки за бъдещо сътрудничество между Община Пловдив и посетените норвежки организации.</p> Кръгла маса на тема „Възможности за развитие на младежкото предприемачество" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/147 <p>На 5 май 2015г в Градски дом на културата &bdquo;Борис Христов&ldquo; се състоя кръгла маса на тема &bdquo;Възможности за развитие на младежкото предприемачество&ldquo;. Събитието се проведе в рамките на Проект BG06-103 &bdquo;Изграждане на Младежки център в град Пловдив&ldquo;, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с участието на НАРД &ndash; партньор по проекта. Участие в кръглата маса взеха директори на пловдивски училища, представители на ученически и студентски съвети, както и на неправителствени организации, социални институции, читалища. Добри практики в сферата на младежкото предприемачество&nbsp; представиха специалните гости &ndash;&nbsp; Елизабет Хауг &ndash; експерт от &bdquo;Агдер Рисърч&ldquo;, Норвегия, Весислав Илиев &ndash;&nbsp; фондация &bdquo;Бауерзакс&ldquo;, Георги Стоев &ndash; &bdquo;Индъстри Уоч Груп&ldquo;, както и Георги Титюков &ndash; кмет на район "Централен". Амбициозни ученици от ПГХТТ Пловдив разказаха как са създали и развили своята фирма за козметични продукти. Проведе се дискусия, в която всеки от участниците имаше възможността да изкаже мнение и даде своите предложения за развитие на младежкото предприемачество в България.</p> <p><a href="http://mediacafe.bg/novini/novini/Elizabet-Haug-ot-Norvegija-Predpriemachestvoto-trjabva-da-se-uchi-osthe-ot-gradinata-VIDEO-i-SNIMKI-8491">http://mediacafe.bg/novini/novini/Elizabet-Haug-ot-Norvegija-Predpriemachestvoto-trjabva-da-se-uchi-osthe-ot-gradinata-VIDEO-i-SNIMKI-8491</a></p> ОП “Младежки център Пловдив” посрещна група индийски туристи http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/447 <p>Спортният комплекс на ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&rdquo; посрещна група индийски туристи, които въпреки студеното време избраха да се забавляват с иновативната игра Archery War.</p> Дискусионна среща „Младежи в действие“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/133 <p>На 9 март част от служителите по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo; проведе неформална образователна дейност и дискусия с младежи. Целта на срещата беше да се изведат основни проблемни зони, както и потребностите на младите хора, които ще залегнат в основата на дейностите на Младежки център Пловдив.</p> Откриват Младежкия център през ноември http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/249 <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><a href="http://news.plovdiv24.bg/584861.html"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://news.plovdiv24.bg/584861.html</span></a></p> <p>&nbsp;</p> Откриване на Велосезон 2018 http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/490 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Община Пловдив стартира Велосезон 2018. Официално началото ще бъде дадено на 14 април, събота, от площад "Съединение". Колоната с велосипедисти ще бъде водена от кмета на Пловдив инж. Иван Тотев, заместник-кмета Георги Титюков, олимпийските медалисти Николай Бухалов, Асен Златев и други изявени спортисти. Поканен да участва е и министърът на младежта и спорта Красен Кралев. И тази година се очаква да се включат рекорден брой желаещи в мероприятието, под надслов &bdquo;ПЛОВДИВ - ГРАД НА ВЕЛОСИПЕДИСТА&ldquo; и което се реализира за четвърти пореден път.<br /> Записването на желаещите ще става на място на площад "Съединение" от 9.00 ч до 10.30 ч., като всеки участник ще получи свой уникален номер, с който ще участва в томбола с на<span class="text_exposed_show">гради.<br /> Велошествието ще стартира точно в 10.30 часа, а маршрутът включва преминаване през булевард &bdquo;Марица&ldquo; &ndash; юг, който ще бъде затворен за движение на автомобили. Влизането на велосипедистите ще става от северния вход на Гребна база /Железния мост/, покрай стадион &bdquo;Пловдив&ldquo;, по ул. &bdquo;Ясна поляна&ldquo;, покрай Залата по вдигане на тежести, по бул. &bdquo;Шести септември&ldquo; /покрай бившия "Отрезвител"/, през южния вход на Гребна база /Хотел Ландмарк/, шествието ще продължи по южния бряг на Гребния канал. Финалът е до административната сграда на Община Пловдив (Финален комплекс - Кулата). <br /> Там от 11.30 ч. до 13.30 ч. финалистите от велошествието и всички присъстващи ги очаква забавна музикална програма и томбола, в която голямата награда е велосипед. За по-малките участници ще има състезание с колела в три възрастови групи: деца до 6 години, до 8 години и до 10 години.<br /> <br /> Организатори на велошествието са Община Пловдив и общинско предприятие "Младежки център Пловдив", в партньорство с Рефан България, Макс Европа, БГ радио, Радио Сити и Радио 1 Рок.<br /> <br /> Заповядайте, нека ЗАЕДНО покажем, че Пловдив е град на велосипедиста!</span></span></p> Младежкият център гостува в Градска библиотека „П. Хилендарски”, гр. Асеновград http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/134 <p>На 20.03.2015 г. в Градска библиотека &bdquo;Паисий Хилендарски&rdquo; в гр. Асеновград &nbsp;се проведе среща между младежи от Асеновград и служителите по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив". Целта на срещата беше да се дискутират специфичните нужди и проблеми на младите хора от 15 до 29 годишна възраст в региона.</p> До броени дни откриват Младежкия център http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/250 <p><a href="http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-news479189.html"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%BE-%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%BA%D0%B8%D1%8F-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-news479189.html</span></a></p> Открити тренировки с Perfect Fitness http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/505 <p><span>В подкрепа на активния спортен начин на живот Perfect Fitness ви предлага една динамична тренировка на открито на 12 май (събота) от 18:00 часа. На многофункционалния спортен комплекс на Младежки център Пловдив (до Гребната база) ще ви очаква специална програма с професионални инструктори.</span></p> <p><span>За любителите на бойни изкуства ще се проведе групов клас с един от най-добрите боксьори в България - Иван Киселаров.</span></p> <p><span>С интензивни кръгови тренировки с ластици и гири, както и с демонстрац</span><span class="text_exposed_show">ии на уредите на открито, фитнес треньорите от Perfect Fitness ще се опитат да ви извадят от зоната ви на комфорт и да предизвикат всеки мускул във вашето тяло.<br /></span></p> <p><span class="text_exposed_show">Щурите Поли и Криси ще ви раздвижат с упражнения от Pilates Mat от 18:00 часа. Заедно ще се забавлявате и с функционална игра-тренировка с много предизвикателства и състезания по двойки или отбори от 19:00 часа.&nbsp;<br />Очакваме ви!</span></p> Обучение на екипа в Европейски младежки център в Будапеща http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/135 <p>Екипът за управление на проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo; и назначените младежки работници и ромски медиатори взеха участие в работно посещение в младежки център в град Будапеща, Унгария в периода 22.03.2015г. &ndash; 26.03.2015г. Целта на посещението беше запознаване с дейността и особеностите на работа в Европейския младежки център в град Будапеща. Проведени бяха няколко срещи с представители на неправителствени организации, работещи с млади хора с цел обмяна на добри практики.<strong> </strong></p> До дни откриват Младежкия център http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/251 <p><a href="http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/70953-do-dni-otkriv%D0%B0t-ml%D0%B0dejkiya-tzentaar"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/70953-do-dni-otkriv%D0%B0t-ml%D0%B0dejkiya-tzentaar</span></a></p> Европейска седмица на спорта в Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/564 <p><span>Пловдив отново обединява всички, които носят в себе си спортния дух! За четвърта поредна година в града под тепетата ще се отбележи Европейска седмица на спорта&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/hashtag/beactive" target="_blank">#BeActive</a><span>&nbsp;в периода 27-30.09.2018г. Инициативата се осъществява в партньорството с Община Пловдив - Plovdiv Municipality , Дирекция &bdquo;Спорт и младежки дейности&ldquo;, Младежки център Пловдив и с подкрепата на Арт Център "Алехандро", Perfect Fitness Center, Victoria Volley , Сдружение "Паралелен свят", BG Бъди активен, Общински Младежки Клуб ,,Иноватор" Хисаря , PTPI, Да Дао - Клуб Север и Спортно училище &ldquo;Васил Левски&rdquo;. Очакват ви награди и много изненади. Ето и пълна програма на провежданите събития:</span><br /><br /><span>27 септември 2018 (четвъртък)&nbsp;</span><br /><span>Място: ОП &bdquo;Младежки център&ldquo;&nbsp;</span><br /><span>Събитие: футболен турнир, демонстративни тренировки по борба и джудо на отборите от СУ &ldquo;Васил Левски&rdquo;, открита фитнес тренировка на Perfect Fitness, демонстративен волейболен мач на Волейболен клуб Victoria Volley</span><br /><span>Начален час: 15.30 часа&nbsp;</span><br /><br /><span>28 септември 2018 (петък)&nbsp;</span><br /><span>Място: Цар Симеонова градина&nbsp;</span><br /><span>Събитие: хип хоп танци с Лолита Артюхова от Арт център &bdquo;Алехандро&ldquo;, Pop up park Пловдив - физическа активност в градска среда, спортни занимания и игри с екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;, йога практика с Дамян</span><br /><span>Начален час: 17.00 часа&nbsp;</span><br /><br /><span>29 септември 2018 (събота)&nbsp;</span><br /><span>Място: ОП &bdquo;Младежки център&ldquo;</span><br /><span>Събитие: игри без бариери &bdquo;Щастливи за ръка&rdquo;, спортът и изкуството ще обединят хората със и без увреждания (сдружение "Паралелен свят)</span><br /><span>Начален час: 10.00 часа&nbsp;</span><br /><br /><span>30 септември 2018 (неделя)&nbsp;</span><br /><span>Място: ОП &bdquo;Младежки център&ldquo;</span><br /><span>Събитие: игри без бариери &bdquo;Щастливи за ръка&rdquo;, спортът и изкуството ще обединят хората със и без увреждания (сдружение "Паралелен свят)</span><br /><span>Начален час: 10.00 часа&nbsp;</span><br /><br /><span>Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия за насърчаване на заниманията със спорт и двигателната активност сред населението в Европа. Целта е да се увеличи броят на физически активните граждани, защото спортът повишава качеството на живот, подобрява здравето, намалява икономическите разходи на домакинствата и носи послание за толерантност.</span></p> Отбелязване на Международния ден на ромите http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/136 <p>Екипът по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в град Пловдив&ldquo;, по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 бе поканен да участва в честването на 8-ми април - Международния ден на ромите. Събитието беше съпроводено с богата културна програма, на която се представиха традиционни песни и танци.</p> Официално бе открит Младежкият център на Гребната база http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/252 <p><a href="http://news.plovdiv24.bg/597881.html"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://news.plovdiv24.bg/597881.html</span></a></p> <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">&nbsp;</span></p> Обучение на студенти от ПУ „Паисии Хилендарски“, специалност „Тюркология“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/137 <p>Младежките работници по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в град Пловдив&ldquo;, по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014 проведоха информационна среща със студентите от ПУ &bdquo;Паисий Хилендарски&ldquo;, специалност &bdquo;Тюркология", с цел представяне на дейностите и услугите, които ще предоставя Младежки център в град Пловдив.<strong></strong></p> Кралев откри младежки център в Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/253 <p><a href="https://www.24chasa.bg/Article/5123540"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">https://www.24chasa.bg/Article/5123540</span></a></p> Кръгла маса на тема „Възможности за развитие на младежкото предприемачество" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/138 <p>На 5 май 2015г в Градски дом на културата "Борис Христов" се състоя кръгла маса на тема "Възможности за развитие на младежкото предприемачество". Събитието се проведе в рамките на Проект BG06-103 "Изграждане на Младежки център в град Пловдив", с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с участието на НАРД &ndash; партньор по проекта. Участие в кръглата маса взеха директори на пловдивски училища, представители на ученически и студентски съвети, както и на неправителствени организации, социални институции, читалища. Добри практики в сферата на младежкото предприемачество&nbsp; представиха специалните гости &ndash;&nbsp; Елизабет Хауг &ndash; експерт от &bdquo;Агдер Рисърч&ldquo;, Норвегия, Весислав Илиев &ndash;&nbsp; фондация &bdquo;Бауерзакс&ldquo;, Георги Стоев &ndash; &bdquo;Индъстри Уоч Груп&ldquo;, както и Георги Титюков &ndash; кмет на район &bdquo;Централен&ldquo;. Амбициозни ученици от ПГХТТ Пловдив разказаха как са създали и развили своята фирма за козметични продукти. Проведе се дискусия, в която всеки от участниците имаше възможността да изкаже мнение и даде своите предложения за развитие на младежкото предприемачество в България.&nbsp;</p> Шампанско, сьомга и френски сирена за откриването на Младежкия център в Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/254 Обучение с младежи на тема човешки права http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/139 <p>На 14.05.2015 на Гребна база Пловдив беше проведена неформална образователна дейност с младежи на възраст между 17 и 23 години на тема &bdquo;Къде са ми правата&rdquo;. Целта на реализираното обучение беше запознаване с основните права включени в &bdquo;Всеобща декларация за човешките права&rdquo;, както и провеждане на дискусия по темата до каква степен правата се спазват в нашата реалност.</p> Министър Кралев откри Младежки център и супермодерна спортна площадка в Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/255 Моето сърце е съпричастно. What about yours? http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/140 <p>Спортната инициатива за малки и големи под мотото &bdquo;Моето сърце е съпричастно &ndash;What about yours&rdquo; се проведе за трета поредна година на 17-ти май на Гребна база в град Пловдив. Събитието бе част от интернационална инициатива, стартирала през 2011 г. в гр. Кьолн, Германия, и обиколила няколко държави и различни градове в България: Пловдив, Варна, Пазарджик,Гоце Делчев. <br /> Мероприятието се проведе под формата на благотворително бягане за ентусиастите, обичащи активния начин на живот. Всеки, подкрепил каузата, като знак за неговата съпричастност получи специално изработено сърце&ndash;лепенка.<br /> Организатори на събитието бяха Община Пловдив &ndash; дирекция &bdquo;Спорт и младежки дейности&ldquo;, съвместно с Асоциацията на студентите по медицина и служителите по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в град Пловдив&ldquo;, по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 &ndash; 2014. Набраните средства ще бъдат дарени на &bdquo;Детска неврология&ldquo; към клиниката по педиатрия към УМБАЛ &bdquo;Свети Георги&ldquo;- гр. Пловдив за текущ ремонт на детските стаи.&nbsp;</p> Министър Кралев откри уникален Младежки център в Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/256 Посещение на Младежки център в град Лисабон http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/159 <p>Във връзка с изпълнение на проект &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&rdquo; по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&rdquo;, Компонент 1 &ndash; &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, ръководният екип и персоналът на центъра посетиха Младежки център в гр. Лисабон (Centro de Juventude de Lisboa) и присъстваха на официалната церемония за връчване на &ldquo;Знак за качество&rdquo; от Съвета на Европа. Като част от церемонията по награждаването, представителите на програмния оператор от Министерство на образованието и науката, &nbsp;Младежки център в гр. Пловдив и Младежки център в гр. Враца взеха участие в конференция на тема &bdquo;Младежта в построяването на демокрация&rdquo;. В програмата бяха представени кратки резюмета по темата от представители на &bdquo;Португалския институт на младежта и спорта&rdquo;, &bdquo;Национален младежки съвет&rdquo;, &bdquo;Национална федерация на младежките центрове&rdquo;, &bdquo;Европейски младежки форум&rdquo;, посланик на постоянното представителство Португалия в Съвета на Европа, както и член на Младежкия съвет към Съвета на Европа. Като част от няколкодневната работна визита участниците се запознаха с екипа и работата на Младежкия център в гр. Лисабон, както и с дейността на неправителствените организации, помещаващи се в същата сграда, а именно: <em>AID Global</em> и <em>AJEC</em>.</p> <p>В рамките на посещението беше включено и неформално обучение на теми, свързани с интеркултурно образование и човешки права. Представителите на програмния оператор от Министерство на образованието и науката и на двата младежки центъра в България обмениха идеи и добри практики с колегите си от младежки център Лисабон, както и с гостуващите преподаватели &ndash; Рита Салеш от &bdquo;Тeatro do Elefante&rdquo; и Жузе Карлош от &bdquo;Centro Social Paroquial de Cristo Rei&rdquo;.</p> <p>&nbsp;</p> Община Пловдив стартира конкурс за визията на Младежкия форум http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/257 Възможности за младежко участие http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/164 <p>На 23.06.2015г. на Гребна база в град Пловдив се проведе среща с младежи на тема: &bdquo;Младежко участие&ldquo;. На събитието присъстваха около четиридесет ученици от пловдивските училища СОУ &ldquo;Константин Величков&ldquo;, СОУ &bdquo;Черноризец Храбър&ldquo;, СОУ &bdquo;Свети Седмочисленици&ldquo; и СОУ &bdquo;Св. Св. Кирил и Методий&ldquo;, както и младежи от ромската общност в града на възраст между 15 и 19 години. Участие в дискусията взеха и представители на студентски съвети и младежки организации, както и педагогически съветници от горепосочените училища. Специални гости бяха г-н Георги Титюков, кмет на район &bdquo;Централен&ldquo; и Елизабет Хауг, експерт от норвежкия изследователски институт Agderforksning, която представи добри практики и примери от Норвегия в сферата на младежкото участие. Чрез методите на неформалното обучение, участниците имаха възможност да дискутират и предлагат форми на младежко участие и как младите хора могат да бъдат активно включени в процесите на взимане на решения.&nbsp;</p> Кръгла маса на тема "Визия за младежта - да гледаме в една посока" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/258 <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">&nbsp;</span></p> <p><a href="http://news.plovdiv24.bg/626455.html"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://news.plovdiv24.bg/626455.html</span></a></p> Футболен турнир http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/165 <p>На 23.07.2015 г. от 09:00 по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в гр. Пловдив&ldquo; се проведе футболен турнир за младежи на възраст между 17 и 22 години. По време на футболната битка двата отбора показаха истински спортен дух и честна игра. Срещата завърши с успех за отбора на зелените. Победителите получиха награда и топка с автографи на знаменити пловдивски футболисти.</p> <p>За да поздрави с добре дошли и да пожелае успех на участниците в събитието се включи и легендата на Ботев Пловдив и по настояще заместник - кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социална политика&rdquo; &ndash; г-н Петър Зехтински.&nbsp;</p> Храна, музика и танци в "Капана" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/259 Информационна среща с младежи http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/169 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify; line-height: 115%;">На 04.08.2015г. (вторник) от 9:30 часа по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&rdquo; се проведе информационна среща с младежи на 15-годишна възраст. Участие взеха дванадесет момчета от ФК Спартак Пловдив-набор 2000. Те бяха запознати с дейността на Младежкия център, както и с услугите, които ще предоставя. Всеки от участниците имаше възможност да изрази своето мнение относно нуждите и интересите си.</p> Кръгла маса "Визия за младежта - да гледаме в една посока" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/260 <p><a href="http://news.plovdiv24.bg/627287.html"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://news.plovdiv24.bg/627287.html</span></a></p> 12 август - Международен ден на младежта http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/175 <p style="text-align: justify;"><span>На 12.08.2015 г. от 9:30 часа в Цар Симеоновата градина по проект &bdquo;Изграждане на младежки център в гр. Пловдив&rdquo; &nbsp;се проведе събитие по случай честването на 12 август - Международен ден на младежта. Официален гост на събитието беше кметът на район &bdquo;Централен&rdquo; - г-н Георги Титюков, който поздрави екипа на центъра и всички присъстващи. В празника взеха участие нашите приятели от Зумба клуб с ръководител Наталия Ботева, както и много младежи и приятели. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span>Младежките работници и ромските медиатори бяха подготвили забавна викторина, различни интерактивни игри, инфо-кът, където бяха представени дейностите на Младежкия център. А победителите в игрите получиха и своите награди.</span></p> Подобряват комуникацията между младежките организации и местната власт http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/261 <p><a href="http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1560236"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1560236</span></a></p> Представители на Национален Младежки Форум посещават Младежкия център http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/176 <p style="text-align: justify;">На 09.10.2015г. (петък) от 10:30 часа по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&rdquo; се проведе информационна среща с младежи, представители на Националния младежки форум (НМФ), както и представители на други младежки организации от България. Срещата беше инициирана от НМФ и имаше за цел да представи младежкия център в гр. Пловдив и неговата работа.</p> <p style="text-align: justify;">След кратка обиколка на сградата на младежкия център и презентация за запознаване с начина на работа и дейностите и услугите на центъра, младежите имаха възможността не само да зададат своите въпроси, но да вземат участват в кратка &bdquo;игра&ldquo;, която демонстрира част от неформалния метод на работа.&nbsp;</p> Литературно четене в библиотеката на новия Младежки център в Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/262 <h1 style="margin: 0.67em 0cm;"><a href="http://www.plovdivglas.bg/150359/literaturno-chetene-v-bibliotekata-na-noviya-mladezhki-centr.html"><span style="color: #0000ff; font-family: Times New Roman; font-size: x-large;">http://www.plovdivglas.bg/150359/literaturno-chetene-v-bibliotekata-na-noviya-mladezhki-centr.html</span></a></h1> Срещи в Садово и Съединение http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/182 <p>На 6 октомври и на 14 октомври 2015 г. &nbsp;част от екипа от младежки работници и ромски медиатори на Младежки център Пловдив посетиха град Садово и град Съединение. Там бяха&nbsp; проведени&nbsp; неформални образователни дейности с младежи.&nbsp; Срещата в Садово беше &nbsp;обвързана с подходи и методи за справяне с агресията, а в Съединение неформалната дейност беше на тема &bdquo; Правото да изразя себе си&ldquo;.</p> Златен медал за Помощно училище "Стефан Караджа" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/263 <p><a href="http://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Zlaten-medal-za-Pomoshtno-uchilishte-Stefan-Karadzha-633595"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: small;">http://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Zlaten-medal-za-Pomoshtno-uchilishte-Stefan-Karadzha-633595</span></a></p> Откриване на Младежки център в град Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/184 <pre>На 19.11.2015г. официално бе открит Младежки център Пловдив. На церемонията присъстваха министърът на младежта и спорта Красен Кралев, кметът на града Иван Тотев, заместник-кметът Георги Титюков, областният управител Здравко Димитров, председателят на ОБС Савина Петкова, посланикът на Норвегия н.пр. Гюру Катерина Викьор, Иван Модев от Министерство на образованието и науката, общински съветници и множество официални лица. <br /><br />За готите бе подготвена специална програма - имаше изпълнения на школа за народни танци &bdquo;Луди млади&ldquo;; Валентина и Атанас Шопови - Дуо &bdquo;Родопско настроение&ldquo;; Спортен клуб &bdquo;Аеробика &ndash; АМД&ldquo;; Клуб за съвременни танци &bdquo;Сияна данс&ldquo; към Общински Детски комплекс и естрадно студио &bdquo;Прима&ldquo; с ръководител Теодора Талева<br /><br />След церемонията по откриването, гостите имаха възможност да разгледат центъра. <br /><br /></pre> Mеждинна пресконференция и кръгла маса по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/296 <p>https://www.plovdiv24.bg/novini/plovdiv/Krugla-masa-obsudi-rolyata-na-Mladezhkiya-centur-v-zhivota-na-obshtnostta-649720</p> Среща с младежи от гр. Садово http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/186 <p>По повод Международния ден на човешките права 10 декември, част от екипа на Младежки център Пловдив проведе среща, последвана от неформална образователна дейност, с младежи от град Садово. След кратка обиколка из сградата на младежкия център и запознаване с начина на работа, дейностите и услугите, предлагани в центъра, младежите участваха интерактивна, неформална обучителна сесия, която имаше за цел да ги запознае с Всеобщата декларация за правата на човека. &nbsp; &nbsp;</p> Младежки център Пловдив - част от IX-та Международна среща по туризъм http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/413 <p style="text-align: justify;">От 4-ти до 7-ми октомври град Пловдив бе домакин на IX-та Международна среща по туризъм. Програмата включваше и посещение на Младежки център Пловдив.</p> <p style="text-align: justify;">Над 50 български и международни туроператорски агенции разгледаха многофункционалния спортен комплекс, зоната за настаняване, залите и административната част на центъра. Обиколката продължи с пешеходен тур около Гребния канал и разходка с най- новата атракция за посетителите на града - Драконовите лодки.</p> Среща с младежи на тема: "Младежите и местната власт" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/193 <p>На 14.12.2015г. в сградата на Младежки център в гр.Пловдив се проведе среща между част от екипа на центъра, представители на дирекция &bdquo; Спорт и младежки дейности&ldquo;, &bdquo; Младежки форум за партньорство с местната власт&ldquo; и други младежки организации.</p> <p>Официален гост беше г-н<strong> </strong>Георги Титюков &ndash; &nbsp;зам.-кмет СМДСП. Служителите на младежкия център представиха дейностите и услугите, насочени към младежи от 15-29г. Беше обявен конкурс за лого &bdquo;Визуална идентичност на Младежкия форум за партньорство с местната власт&ldquo;. Г-н Титюков запозна присъстващите с условията за участие в конкурса &bdquo;Най-добър млад предприемач&ldquo;.</p> Как да бъдем успешни в дигиталния свят с Жюстин Томс http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/421 <p>На 25.11.2017 г. (събота) в Младежки център Пловдив&nbsp; се проведе&nbsp;безплатния семинар - дискусия на тема "Как да бъдем успешни дигитални нинджи с Жюстин Томс".</p> <p>Заедно потърсихме отговорите на въпроси като: Какво е нужно за успеха днес? Как да сме дигитални и какво ще ни донесе това? Как да развиваме собствените си идеи и да намираме съмишленици и подкрепа онлайн? Кои са основните канали за сериозна комуникация и тънкости за успеха ни онлайн? Събитието беше насочено към младежи, но и отворено за всеки желаещ да получи знания за успешна онлайн комуникация.&nbsp;</p> Информационна среща с младежи от ПФК „Спартак“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/195 <p align="center">&nbsp;</p> <p>На 18.01. 2016 г. в сградата на Младежки център Пловдив се проведе информационна среща с младежи от ПФК &bdquo; Спартак&ldquo;. Целта на срещата беше запознаване на участниците с дейностите на Младежкия център, както и привличане на младежите като участници в клубовете по интереси и неформалните обучения.</p> С благотворителна кауза Младежки център Пловдив отбеляза втори рожден ден http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/423 <p><span style="font-family: verdana, geneva;">Младежки център Пловдив отбеляза своя Втори Рожден Ден, подкрепяйки благотворителна кауза с цел мотивация към щедрост и съпричастност. Събитието бе подкрепено и от младежи от Хисаря, Пазарджик, Лео клуб - Пловдив и партньори от страната. Официални гости на събитието бяха и Олимпийските медалисти на град Пловдив. </span></p> <p><span style="font-family: verdana, geneva;">Каузата, която подкрепяме заедно, е &bdquo;Светло бъдеще за Георги&ldquo;. 23-годишният Георги е с диагноза "Фронтокалозна и интравентрикуларна туморна формация". Нуждае се от рехабилитация и лечение в Турция. Всички, които искат да помогнат, могат да го направят по банков път на следната сметка: </span></p> <p><span style="font-family: verdana, geneva;">УниКредит Булбанк IBAN: BG89UNCR70001523096639 Georgi Angelov Hristozov (Георги Ангелов Христозов).&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="font-family: verdana, geneva;"><br /></span></p> Информационна среща с младежи http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/197 <p>На 19.01.2016г. (вторник) от 8:30 часа по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&ldquo; се проведе информационна среща с младежи от СУ &bdquo;Васил Левски&ldquo;, специалност &bdquo;Академично гребане&ldquo;. Участие взеха десет момчета и момичета, които бяха запознати с дейността и услугите на центъра, като бяха представени и предстоящите клубове по интереси. Всеки от участниците имаше възможност да участва в кратка неформална образователна дейност и да изрази своето мнение относно нуждите и интересите си.</p> <p>&nbsp;</p> <pre>&nbsp;</pre> Благотворителна работилница за картички на PTPI http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/424 <p><span>На 25.11.2017 г. (събота) младежите от PTPI (People to People International) се обединиха, за да изработят картички и други дребни сувенири, които са за коледни инициативи в Капана през декември. Събраните пари ще се дарят за благотворителност.</span></p> Информационна среща с младежи от СУ „Васил Левски“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/199 <p align="center">&nbsp;</p> <p>На 19.01.2016 г. в сградата на Младежки център Пловдив се проведе информационна среща с младежи от СУ &bdquo; Васил Левски&ldquo;. Целта на срещата беше запознаване на участниците с дейностите на Младежкия център, както и привличане им като участници в клубовете по интереси и неформални обучения.</p> Благотворителен Коледен базар http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/429 <p><span>На 17 декември 2017 г., от 11:00 часа, ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; организира Благотворителен Коледен базар. Участие ще вземат деца и младежи от местните училища, Клуб по практически умения към Младежки център Пловдив, Сдружение "Паралелен свят", Лео клуб Пловдив, деца от образователните работилнички към центъра, както и всички желаещи, които искат да се включат в празничното събитие.</span></p> <p><span>За втора поредна година деца и младежи се обединяват по Коледа, за да подкрепят благотворителни каузи със своите ръчно изработени коледни артикули. За празничното настроение екипът на центъра е подготвил музикално-артистична програма, спортни демонстрации, интерактивни игри и изненади от пловдивските олимпийски медалисти.</span></p> <p><span>Базарът ще се проведе в баскетболната зала на ул. Ясна поляна, Гребна база, срещу игрищата на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;.</span></p> Информационна среща с младежи http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/201 <pre>На 20.01.2016г. (сряда) от 10:15 часа по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&ldquo; се проведе информационна среща с младежи от СУ &bdquo;Васил Левски&ldquo;, специалност &bdquo;Класическа борба&ldquo;. Участие взеха тринадесет момчета, които бяха запознати с дейностите и услугите в Младежкия център, както и предстоящите клубове по интереси. Всеки от участниците имаше възможност да участва в кратка неформална образователна дейност, чрез която да се запонае с методиката на работа в центъра. По време на неформална образователна дейност младежите имаха възможност свободно да изразят своето мнение относно техните нужди и интереси. След проключване на дейността, младите шампиони се позабавляваха като направиха своебразна тренировка върху белия &bdquo;килим&ldquo; на футболните игрища към Младежкия център. <br /><br /></pre> Младежки център Пловдив спечели първа награда в категорията "Сгради със социално значение" на националния конкурс "Сграда на годината България 2015" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/455 Среща с младежи от СУ „Васил Левски“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/203 <p>На 20.01.2016г. (сряда) от 10:15 часа по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&ldquo; се проведе информационна среща с младежи от СУ &bdquo;Васил Левски&ldquo;, специалност &bdquo;Класическа борба&ldquo;. Участниците бяха запознати с дейностите и услугите в Младежкия център, както и предстоящите клубове по интереси. Всеки от тях имаше възможност да участва в кратка неформална образователна дейност, чрез която да се запонае с методиката на работа в центъра. По време на неформална образователна дейност младежите имаха възможност свободно да изразят своето мнение относно техните нужди и интереси. &nbsp;</p> 12 август- Международен ден на младежта http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/456 <p>На 17 декември 1999 г. с резолюция на Общото събрание на ООН се приемат направените препоръки от Световната Конференция на министрите, отговорни за младежта, 12 август да бъде обявен за Mеждународен ден на младежта. Общото събрание препоръчва на този ден да бъдат организирани публични събития и инициативи с цел да се предизвика по-голямо разбиране към Световната програма за действие за младежта през 2000 г.<br /><br />В България за първи път 12 август се отбелязва официално през 2007 година. Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне възможностите и потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието и прогреса на нашето общество. Освен това денят предоставя уникална възможност младите хора да бъдат интегрирани в процеса на вземане на решения на глобално, национално и местно ниво.<br /><br />Фокусът се поставя върху привличане на общественото внимание върху проблемите на младите хора чрез информационни кампании в тяхна подкрепа, организиране на диалог и акцентиране върху богатството и разнообразието от умения, интереси и стремежи на младежите.</p> Принципи на образованието през погледа на учениците http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/206 <p>На 22 януари (петък) 2016 от 14:30 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе неформална образователна дейност с ученици от ЧСОУ&bdquo;Дружба&ldquo;, част от тримесечен обучителен модул. Целта на настоящата среща беше посредством интерактивна методология да се поговори за основните ценности и принципи на образованието през погледа на учениците.</p> На 14.12.2015 г. / понеделник/ от 10:30 часа в Младежки център Пловдив ще се проведе среща между екипа на Младежкия център, Младежкия форум за партньорство с местна власт, Дирекция "Спорт и младежки дейности" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/457 <p><strong>На 14.12.2015 г.</strong> / понеделник/ от 10:30 часа в Младежки център Пловдив&nbsp; ще се проведе среща между екипа на Младежкия център, Младежкия форум за партньорство с местна власт, Дирекция "Спорт и младежки дейности", представители на младежки организации, както и ученици и студенти от местните учебни заведения. Целта на тази среща е обмяна на опит и добри практики, партньорство и дискусия относно развитието&nbsp; на младежката политика в гр. Пловдив.</p> „Идеалното общество“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/208 <p>На 2<span lang="EN-US">7</span> януари 2016 г. в сградата на Младежки център Пловдив се проведе неформална образователна дейност с ученици от <span lang="EN-US">9 </span>клас, на която младежите имаха възможност да споделят своите ценности, страхове и мечти. Учениците дискутираха какви са пречките за постигане на &bdquo;идеалното общество&ldquo; и какво всеки от нас може да направи<span lang="EN-US">,</span> за да бъде светът едно по-добро място за всички нас.&nbsp;</p> Танцувай с нас! http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/499 <p><span class=" _2iem">Песни, танци, спорт и презентации на детски спортни занимални се проведоха на 21 април 2018 г. в Младежки център Пловдив. Участие взеха ученици от СУ &bdquo;Св.Св. Кирил и Методий&ldquo; и СУ &bdquo;Любен Каравелов&ldquo;, които ни запознаха с традиционен български фолклор. Корейски поп, салса, меренге, регетон бяха изпълнени от талантливите възпитанци на Арт център "Алехандро", вокални изпълнения на млади пловдивски таланти и още много забавни игри бяха подготвени от екипа на центъра. В този ден ние участвахме и в благотворителна кауза в подкрепа на 4 деца от с. Цалапица.Тъй като майка им отказва да се грижи за тях, децата не могат да получат безгрижното детство, което заслужават. В момента децата са при баба Анка, която няма нужните средства да поеме издръжката на четирите деца. Те имат нужда от нашата помощ, както парична, така и чрез даряване на дрехи и продукти от първа необходимост. Мили хора, ние от ОП&ldquo; Младежки център Пловдив&ldquo; желаем да се обединим и да направим едни слънчеви деца по-щастливи! Банкова сметка : BG03UNCR70001523248149 Анка Андреева Чолакова С. Цалапица, ул.Пловдивска 44 По същото време центърът отвори широко врати за представяне на трите ни детски спортни занимални, а именно: Супер Старс, Синьо лято и Виктория. Тенис, футбол, волейбол, баскетбол, бойни изкуства, зумба, крос фит, английски език, роботика бяха презентирани под ръководството на опитни треньори.</span></p> Среща с директори и педагогически съветници от средните и професионални училища в град Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/210 <pre>По покана на екипа на младежкия на 28.01.2016г. се проведе официална информационна среща с директори и педагогически съветници от средните и професионални училища в град Пловдив с цел представяне на организираните и провеждани неформални образователни дейности и клубове по интереси в младежкия център, както и прилежащата спортна зона.<br /> <br />На срещата присъстваха 15 директора и педагогически съветника от различни пловдивски училища и бяха приветствани от управителя на центъра Димитрия Тодорова-Андонова. Официален гост на срещата беше г-н с г-н Титюков &ndash; зам.кмет СМДСП. След представяне на центъра и прилежащите игрища, участниците в срещата имаха възможност да зададат своите въпроси за услугите, предлагани в младежкия център, както и да се запознаят с материалната база. </pre> И в Асеновград вече има сертифицирани киберскаути http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/500 <p>СУ "Свети Княз Борис I" в Асеновград се сдоби с 20 киберскаута от 5 клас, които ще обучават свои връстници за проблемите в интернет и за начините за справяне с тях.</p> <p>По време на двудневното обучение учениците са научиха как да разпознават и да се справят с рисковете онлайн, как да съветват свои връстници при попадане в рискова ситуация и как да организират публични дейности за популяризиране на наученото сред други деца. Обучението се проведе в партньорство между Националния център за безопасен интернет и&nbsp;"Младежки център в Пловдив". Младежкият център е официален представител на Центъра за безопасен интернет в район Пловдив по програма "Киберскаут".</p> <p>В рамките на следващите два месеца новите киберскаути ще имат възможност да се разделят на отряди и да организират и проведат публични дейности, с които да участват в национално състезание между всички обучени през годината киберскаути от цялата страна. Организаторите на трите най-добри дейности ще получат грамоти от Главна дирекция &bdquo;Борба с организираната престъпност&ldquo; на МВР в международния Ден за безопасен интернет на 5 февруари 2019 година. Освен това, киберскаутите ще могат да изпълняват мисии, чрез които да демонстрират и популяризират развиващо, безопасно и отговорно поведение в интернет пространството.&nbsp;</p> Среща с младежи на възраст между 16 и 18 години http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/212 <p>На 29.01.2016 г. в Младежки център Пловдив се проведе среща с младежи на възраст между 16 и 18 години. На нея бяха обсъдени нуждите и интересите на младите хора, както и включването им в дейностите на центъра.</p> Пловдив – град на велосипедиста http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/501 <p class="title single-title">Стотици колоездачи се включиха във велошествието днес, което стартира от площад &bdquo;Съединение&ldquo;. Колоната беше поведена от кмета на Пловдив Иван Тотев, следван от олимпийски медалисти, заместник-кметове и кметове на райони. Инициативата е под надслов &bdquo;Пловдив &ndash; град на велосипедиста&ldquo; и се организира за четвърти път.</p> <div class="post-single-content box mark-links"> <p>&bdquo;Нека си пожелаем през тази година да няма произшествия с велосипедисти. Пожелавам ви да използвате велосипеди не само в почивните дни, но и като алтернативно средство за придвижване до работа, за да пазим въздуха на Пловдив по-чист и да ма по-малко трафик&ldquo;,&nbsp; каза Иван Тотев.</p> <p>&bdquo;Община Пловдив продължава с политиката си допълване на велоалейната мрежа и изпълняване на стратегията &bdquo;Пловдив &ndash; град на велосипедиста&ldquo;, допълни заместник-кметът Георги Титюков.</p> <p>Велошествието&nbsp; премина през булевард &bdquo;Марица &ndash; юг&ldquo;, през северния вход на Гребна база /Железния мост/, покрай стадион &bdquo;Пловдив&ldquo;, по ул. &bdquo;Ясна поляна&ldquo;, покрай Залата по вдигане на тежести, по бул. &bdquo;6 септември&ldquo; /покрай бившия &bdquo;Отрезвител&ldquo;/, през южния вход на Гребна база /Хотел Ландмарк/,продължи по южния бряг на Гребния канал. Финалът беше на Финален комплекс на Гребна база където имаше музикална програма и томбола. За най-малките участници беше организирано състезание&nbsp; с колелета.</p> <p>Организатори на велошествието са Община Пловдив и общинско предприятие &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;.</p> </div> Неформална образователна дейност с младежи от квартал „Столипиново“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/214 <p>На 01.02.2016 (понеделник) в Младежки център Пловдив от 13:30 се проведе неформална образователна дейност с младежи от квартал &bdquo;Столипиново&ldquo;.Тренинга целеше даването на добър пример и изграждането на морални ценности, чрез местни и национални успели персонажи.</p> Кметът на Солун посети Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/507 <p>&bdquo;Много приятно съм изненадан от Младежкия център в Пловдив. Имате прекрасен град &ndash; много зелен, със стари дървета, чист и приятен. Впечатлен съм от големите и ш<span class="text_exposed_show">ироки булеварди и тротоари&ldquo;, това сподели кметът на Солун Янис Бутарис в края на двудневното си посещение в града под тепетата. &bdquo;Всеки път, когато идвам тук, виждам, че Пловдив е станал все по-хубав и по-хубав&ldquo;, допълни още той и благодари за гостоприемството на кмета Иван Тотев.</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>Янис Бутарис поздрави своя колега за това, че се грижи добре за Стария град. Официалните гости не пропуснаха да споменат, че са изненадани от това как управлението на Пловдив успява да вдъхне живот в старите къщи, като ги изпълва с различни мероприятия, едно от които е дефилето &bdquo;Вино и гурме&ldquo;.</p> <p>&bdquo;Пловдив заслужава титлата Европейска столица на културата. Това е награда, която се дава на градове, които могат да направят нещо иновативно и аз вярвам, че Пловдив ще направи това&ldquo;, посочи Янис Бутарис.</p> <p>Кметът на Солун беше толкова впечатлен от Младежкия център, че заяви, че ще направи подобен в гръцкия град. За целта той поиска да се запознае по-подробно с проекта, за дейностите в центъра &ndash; работа с младежи и обмен, разнообразни инициативи и успехите откакто функционира.</p> <p>&bdquo;В Солун имаме амбиция да направим също толкова добър младежки център и сме много впечатлени от това, което видяхме тук. Ние направихме специално проучване къде има подобни центрове, финансирани с пари от Европа и установихме, че точно в Пловдив е най-добрият&ldquo;, уточни Бутарис.</p> <p>Той допълни още, че ще изпрати свой екип, за да се запознае с начина на почистване на Пловдив, тъй като чистотата на града прави голямо впечатление.</p> <p>"Изключително съм радостен от положителната оценка на моя колега, г-н Бутарис, защото това означава, че добре вършим своята работа и Пловдив се развива", заяви от своя страна кметът Иван Тотев.</p> </div> Информационна среща с младежи http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/216 <p>На 03.02. 2016г. в сградата на Младежки център гр. Пловдив се проведе информационна среща с младежи. Бяха представени&nbsp; клубовете по интереси и неформалните обучения на Младежкия център , като целта бе &nbsp;привличане на младежите като участници в тях.</p> Европейска платформа на младежките центрове: Будапеща http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/519 <div class="n_lggq8jb6m w_lggq8osgn clearfix"> <div class="clearfix m_lggq8j9e7"> <div class="clearfix _42ef"> <div class="l_lggq8j9e0"> <div class="_6a _5u5j"> <div class="_6a _5u5j _6b"> <p class="_14f3 _14f5 _5pbw _5vra" data-ft="{">В периода 4.06.- 06.06.2018 г. в Будапеща, Унгария се провежда 9- тата Европейска платформа на младежките центрове. Част от нея е и Младежки център Пловдив, който преди десет дни бе удостоен със Знак за качество на Съвета на Европа.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> Образователна дейност с младежи на възраст 15-16 г. http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/217 <p>На 17 февруари в Младежки център Пловдив се проведе образователна дейност с младежи на възраст 15-16г. Участниците имаха възможността да се запознаят с Всеобщата декларация за правата на човека, както и да участват в дискусия за смисъла и значението на човешките права и как те биват нарушавани в днешно време.&nbsp;</p> Откриване на детски занимални http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/521 <p><span style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">С много усмивки и добро настроение открихме сезона на летните занимални в ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&rdquo;. За втора поредна година преподаватели и треньори от &ldquo;Синьо лято&rdquo;, &ldquo;Супер старс&rdquo; и ВК &ldquo;Викотория волей&rdquo; ще обучават децата да развиват своите образователни и спортни умения, съчетавайки ги с щури и незабравими игри!</span></p> Среща с "Национална гимназия по сценични и екранни изкуства“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/219 <p>След проведена среща с директорите на пловдивските училища, бе отправена покана от тяхна страна, екипът на Младежки център Пловдив да посети всяко от училищата, като представи своите образователни дейности. &nbsp;</p> <p>На 18 февруари от 10:30 часа в "Национална гимназия &nbsp;за сценични и екранни изкуства&ldquo;ни очакваха ученици от 9 клас.</p> <p>Арт момчетата и момичетата от училището се запознаха с дейностите, неформалните обучения, клубовете по интереси на Младежки център, както и с прилежащия многофункционален спортен комплекс. Бяха обменени идеи за съвместна бъдеща работа, форми за участие и изява.</p> <p>&nbsp;</p> Доброволческа акция за външна класна стая с биоградинка http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/528 <p><span>Първата общодостъпна външна класна стая с биоградинка в Пловдив е вече факт! Ние от Младежки център и партньорите ни, които ни подкрепиха, осъществяваме поредния ценен и полезен образователен проект за децата и младежите. За да довършим обаче пермакултурната градина, ни е нужна и вашата помощ, защото успех има, когато сме задружни заедно! Хайде, малки и големи градинари! Ще ви чакаме в съботната сутрин, за да създадем и оформим лехите за билковите и цветни спирали и да ви разкажем повече за идеите ни! Носете си всякакви градинарски инструменти и пособия- лопатки, кофи, мотики, чували, ръкавици и тн. Добре ще са дошли всякакви естествени материали, които имате излишни- хумус, слама, камъни, дървен материал, тухлички, саксийки и т.н.</span><br /><span><br /></span></p> Младежки център Пловдив започна работа с нова група младежи на възраст 16-17г. http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/222 <pre>Младежки център Пловдив започна работа с нова група младежи на възраст 16-17г. от ЧСОУ &bdquo;Дружба&ldquo; &ndash; гр.Пловдив и проведе първа опознавателна среща с тях. Темата на срещата беше &ndash; &bdquo;Моят клас-мечта&ldquo;, която целеше запознаване учениците с методите на неформалното образование, както и да изведе конкретни теми и проблемни области, които представляват интерес за групата и ще са в основата на предстоящите неформални обучения. Младежите имаха възможност да станат преки участници в упражнения, илюстриращи спецификата на неформалното образование.</pre> Младежки център посрещна делегация от Южна Корея http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/534 <p>За единадесета поредна година Министерство на младежта и спорта посрещна делегация от Република Южна Корея. Целта на посещението бе запознаване с политиките за младежта в България. Част от визитата включваше и посещение на &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;, по време на което на делегацията бяха представени текущите дейности и проекти на центъра. Организирана бе и среща с представители на Общински младежки клуб &bdquo;Иноватор&ldquo; град Хисаря. Специален поздрав за гостите от Южна Корея&nbsp; бяха подготвили и талантливите младежи от кей поп кавър група &bdquo;Хечи&ldquo; към Арт център &bdquo;Алехандро&ldquo; град Пловдив.&nbsp;</p> Неформална дейност, обвързана с представянето на „Всеобща декларация за човешките права“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/224 <p>Неформална дейност, обвързана с представянето на &bdquo;Всеобща декларация за човешките права&ldquo;, се проведе в Младежки център Пловдив на 19.02.2016 г. По време на срещата ученици, включени в обучителен модул на тема &bdquo;Толерантност&ldquo;, &nbsp;имаха възможност както да се запознаят с правата си, така и да дискутират кои от тях са най-често нарушавани в ежедневието.&nbsp;</p> Благотворителен Коледен базар http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/610 <p><span>Благотворителният коледен базар на Младежки център Пловдив с участието на деца и младежи от пловдивските училища, детски градини, доброволчески организации и творци събра 5490,14 лв ! Всички участници бяха избрали различна кауза, която да подкрепят със своите ръчно изработени коледни подаръци.Благодарим ви сърдечно!&nbsp;</span></p> Екипът на Младежки център Пловдив стартира посещения в редица пловдивски училища http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/227 <p>От втората половина на месец февруари екипът на Младежки център Пловдив стартира посещения в редица пловдивски училища, с цел представяне на неформални обучителни практики и обхващане на по-широк кръг от потребители на услугите на центъра. Посетени бяха следните училища: Национална гимназия за сценични и екранни изкуства, СОУ &bdquo; Свети Константин Кирил Философ&ldquo;, СОУ &bdquo;Черноризец Храбър&ldquo;, Професионална гимназия по туризъм &bdquo;Проф. д-р Асен Златаров&ldquo;.</p> Екипите от младежки работници проведоха беседа на тема: „Равенство между половете” http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/230 <p>Екипите на всички Младежки центрове в България по програма BG-06 ,,Деца и младежи в риск&rdquo;, които са и членове на Националния координационен комитет на кампанията на Съвета на Европа &bdquo;Движение за език без омраза&rdquo; 2016-2017г. реализираха обща съвместна идея, която бе предложена още по време на учредителната среща за създаването на НКК на кампанията на СЕ в България.</p> <p>Екипите от младежки работници проведоха беседа на тема: &bdquo;Равенство между половете&rdquo; с младежи от различни училища в страната на 8-ми март &ndash; Международния ден на жената.</p> <p>Темата засяга един от главните приоритети и е част от общо четирите европейски екшън дни на кампанията, а именно сексизмът/половата дискриминация.</p> <p>Целта е да се намали нивото на употреба на езика на омраза сред младите хора независимо от пола на даден човек, да бъде премахнато убеждението, че единият пол е по-висш от другия, както и стереотипизирането на половите роли, чрез обща дискусия с младежите и използването на неформалните методи на образование, в които бяха включени учениците.</p> <p>Главна част от програмата беше прожектирането на видеоклип, в който всеки екип на Младежки център, отразява в кратко интервю човек от неговия град, който упражнява нетипична за пола си професия.</p> В Младежки център Пловдив се проведе образователна дейност с младежи от училище „Дружба“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/232 <p>В Младежки център Пловдив се проведе образователна дейност с младежи от училище &bdquo;Дружба&ldquo;, която бе продължение на темата за човешките права. Учениците дискутираха кои техни нужди се защитават от Декларацията за правата на човека и защо всички права са еднакво важни и взаимосвързани.</p> Неформална образователна дейност беше проведена в Младежки център Пловдив с ученици от десети клас http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/234 <p>Неформална образователна дейност беше проведена в Младежки център Пловдив с ученици от десети клас. Основна цел на срещата беше запознаване с &bdquo;Всеобща декларация за правата на човека&ldquo;. Обсъдена беше и темата за следващата дейност, която ще бъде отново реализирана посредством методология, обвързана на образованието за човешки права.</p> Младежки център Пловдив стартира клуб по интереси „Артистът в мен“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/236 <p>&nbsp;На 10.03.2016г. в Младежки център Пловдив стартира клуб по интереси &nbsp;&bdquo;Артистът в мен&ldquo;. Желание за участие изявиха младежи от 15 до 17 годишна възраст, които се интересуват от различни изкуства и имат интерес да обогатят артистичната си култура.</p> <p>&nbsp;Гост-преподавател беше Мария Караиванова- АМТИИ, която сподели накратко своите виждания за клуба &bdquo; Артистът в мен&ldquo;. Беше дадена възможност на всички участници&nbsp; да изкажат своите идеи. Младежкият работник София Тотозова представи концепцията за клуба и сподели своите виждания за предстоящата работа.</p> Обучителен модул на тема „Толерантност“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/238 <p>Дейност, част от обучителен модул по темата &bdquo;Толерантност&ldquo; беше проведена на 11.03.2016 в Младежки център Пловдив. Целта на дейността беше припомняне на основните права на човека, както и дискусия относно тяхната взаимовръзка и неделимост</p> Дискусия с ученици на тема „Дискриминация“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/240 <p>Младежки работници от Младежки център Пловдив проведоха дискусия с ученици на тема &bdquo;Дискриминация&ldquo;. Участниците обсъдиха различните видове и прояви на дискриминация, кои стереотипи и предразсъдъци в ежедневието ни пораждат нетолерантно и неравноправно отношение и как да приемаме хората, които смятаме за различни.&nbsp;</p> Младежки център Пловдив продължава работата си с целева група младежи от ЧСОУ “Дружба“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/242 <p>Младежки център Пловдив продължава работата си с целева група младежи от ЧСОУ &ldquo;Дружба&ldquo;. Проведена беше трета среща с тях на 17.03.2016г. Основна цел на неформалната обучителна дейност беше продължаване на темата за човешките права&nbsp; - универсалност, взаимовръзка и равнопоставеност по важност.</p> <p>Младежите имаха възможност да станат преки участници в упражнения, илюстриращи спецификата на неформалното образование.</p> На 21 март в Младежки център Пловдив се проведе четвърта поред кръгла маса на тема „Визия за младежта – да гледаме в една посока“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/244 <p>На 21 март в Младежки център Пловдив се проведе четвърта поред кръгла маса по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&ldquo; на тема &bdquo;Визия за младежта &ndash; да гледаме в една посока&ldquo;. Официални гости на събитието бяха г-н Георги Титюков - зам.кмет СМДСП и г-жа Елизабет Хауг от Норвежки изследователски институт &bdquo;Агдер Рисърч&ldquo;. На събитието присъстваха представители на младежки организации, педагогически съвети, студентски съвети, читалища и др. Целта на кръглата маса бе подобряване на комуникацията между младежките организации и местната власт, изграждане на основи за качествен диалог между двете страни и даване на възможност за включване на младите хора в процесите на взимане на решения, обвързани с планирането на младежките политики на местно ниво.&nbsp;&nbsp;</p> Международен ден на ромите в Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/246 <p>Във връзка с осми април &ndash; Международен ден на ромите в Младежки център Пловдив&nbsp; се проведе литературно четене и представяне на стихосбирката на младия писател от ромски произход Иван Мирчев, озаглавена &bdquo;Озарени пристанища&ldquo;.&nbsp; Това е втората книга на авторa, която той издава самостоятелно.</p> <p>Литературно четене се състоя от 14:00 часа в библиотеката на младежкия център. На срещата присъстваха група млади роми от Пловдив. Чрез представянето на своята стихосбирка, авторът показа на младежите, че човек може да се реализира и успее въпреки своя произход. Поетът насърчи участниците в срещата да се борят и преследват мечтите си.</p> <p>Словото бе основната тема на срещата, по време на която бе представена и кампанията &bdquo;Движение за език без омраза&ldquo; на Съвета на Европа.</p> <p>В края на дейността всички участници&nbsp; имаха възможност да се възползват и от великолепната спортна база на Младежкия център.</p> Среща на тема :“Дискриминация“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/248 <p><span style="font-family: Times New Roman; font-size: small;">Младежки център &ndash; Пловдив продължи работата си с целева група младежи &ndash; 10 клас от ЧСОУ&ldquo;Дружба&ldquo; &ndash; гр.Пловдив&nbsp; и проведе четвърта среща на тема :&ldquo;Дискриминация&ldquo;. Основна цел на неформалната дейност беше навлизане в конкретика по темата, запознаване със Закона за защита от дискриминация. </span></p> Международна среща за туризъм http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/264 <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="background: white; color: #141823; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10.5pt;">В Парк хотел Пловдив, бе даден старта на VIII - та Международна среща за туризъм, която ще продължи до 23 април 2016 година. Представители от повече от 70 компании от туристическия бранш от Австрия, България, Германия, Турция, Косово, Швеция, Япония, Гърция, Румъния, Словакия, Италия, Македония, Малта, Англия, Мароко, Сърбия и Дубай препълниха залата на хотела за официалното откриване на форума и първите презентации. По програма, след официалната част, започват работните срещи B2B, в които участниците имат възможност за директен контакт с потенциални партньори.</span><span style="color: #141823; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 10.5pt;"><br /> <span style="background: white;">В частта: "Пловдив-атрактивен за деца и младежи" бе представен и Младежки център Пловдив. Тук част от екипа на центъра се включи в работните срещи с чуждестранните гости, като ги запозна с предпоставките за осъществяване на младежки обмени и неформални дейности.</span></span></p> Клуб по интереси „ Артистът в мен“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/267 <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Всеки четвъртък в библиотеката на Младежки център Пловдив се провеждат занятията в Клуб по интереси &bdquo; Артистът в мен&ldquo;. Гост-преподавателят Мария Караиванова от АМТИИ гр. Пловдив стартира клуба с обучение на тема &bdquo;Родословие&ldquo;, като младежите изработиха графика на родословното си дърво. Участниците в клуба имаха възможност да играят на настолни игри, както и да се изявят в караоке, в което всеки изпя любимите си песни.</span></p> Клуб „Бъди…!“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/269 <p>След дълго дискутиране и планиране, най-после клуб &bdquo;Бъди&hellip;!&ldquo; приветства своите участници в сградата на Младежки център Пловдив. Целта на клуба е да даде поле за изява на младите хора, да ги кара да се чувстват по уверени и решени да постигат целите и мечтите си. Взаимното учене е ключов елемент от философията на клуба.&nbsp;&nbsp;</p> <p>Участниците в клуба изработиха свой кодекс на държание по време на срещите и дискутираха възможни&nbsp; теми за обсъждане на следващите срещи. &bdquo;Моето хоби&ldquo; се оказа печелившата тема за втората среща на клуба, където всеки трябваше да не само представи любимите се хобита и занимания, но и да сподели с останалите какво му дават и как го изграждат като личност.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>Каква ли изненада ни очаква на следващата среща&hellip;?!?</p> Среща на 18 младежки неправителствени организации http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/271 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="background: white; color: #141823; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;">На 22.04.2016 г. от 18:30 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе среща на 18 младежки неправителствени организации. Инициатори на събитието бяха: Валентина Куцева /JCI Plovdiv/, Даниел Джинсов /Сдружение Мир и развитие на Балканите/, Димитрия Тодорова &ndash; Андонова /Младежки център Пловдив/. Модератор на събитието бе Даниел Джинсов. Целта на поредицата от срещи е сътрудничество, партньорство и обмяна на опит между неправителствените организации в града. Идентиф<span>ициране на общите предизвикателства и търсене на възможности за съвместна работа и инициативи. Местната власт беше представлявана от Георги Титюков - заместник - кмет &bdquo;Спорт и младежки дейности и социална политика&ldquo; към Община Пловдив, който изрази своята подкрепа към младите хора. Събитието премина ползотворно и участниците взеха решение следващата среща да се проведе на 25.05.2016 г. в Младежки център Пловдив.</span></span></p> Посещение на младежи от град Враца http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/273 <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="background: white; color: #141823; line-height: 115%; font-family: 'Helvetica','sans-serif'; font-size: 10.5pt;">През празничния уикенд на 23 и 24 април 2016 г., ни гостуваха нашите колеги от Младежки център Враца, заедно с група младежи от техния град. Проведохме кратка неформална дейност и ги запознахме с неформалните обучения, клубове по интереси, младежки инициативи и кампании, както и с предстоящите дейности и събития. Посещението завърши с обиколка на Гребния канал.</span></p> Oбучение на младежи от Професионална гимназия по туризъм http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/275 <p><span style="font-family: Calibri;">На 27.04.2016г. в Младежки център Пловдив се проведе обучение на младежи от Професионална гимназия по туризъм. Домакините запознаха участниците&nbsp; с неформалните обучения, клубове по интереси, младежки инициативи и кампании, както и с предстоящите дейности и събития,които извършват. &nbsp;След проведеното обучение младежите имаха възможност да разгледат сградата и спортната зона на Младежкия център.</span></p> „Движение за език без омраза" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/277 <p style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Днес в Младежки център Пловдив ни гостуваха доброволци от сдружение &bdquo;Възможности без граници&ldquo;, които представиха пред ученици кампанията &bdquo;Движение за език без омраза&bdquo;. След кратък разказ от Мария Алкалай за историята на кампанията, участниците в срещата се запознаха чрез методите на неформалното обучение със същността на &bdquo;Движение за език без омраза&bdquo;.</span></p> Младежки център Пловдив стартира клуб „Английски език“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/278 <p>Младежки център Пловдив стартира клуб &bdquo;Английски език&ldquo; с участници на възраст 15-18г. Клубът има за цел да обогати езиковите познания на младежите, както и да ги запознае с английските традиции, обичаи и култура.</p> Финална среща с ученици от ЧСОУ „Дружба“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/281 <p>На фаталния петък 13 беше проведена финалната среща с ученици от ЧСОУ &bdquo;Дружба&ldquo;. Участниците получиха удостоверения за завършен обучителният модул на тема: &bdquo;Човешки права и дискриминация&ldquo;, а също и имаха възможност да споделят своите впечатления от обучението и да се изявят в караоке.</p> Кръгла маса на тема "Младежкият работник в България" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/283 <p>На 19 май от 15:30 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе петата поред кръгла маса по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&ldquo; на тема: &bdquo;Младежкият работник в България&ldquo;.</p> <p>Кръглата маса се проведе под формата на среща-дискусия. В нея участваха представители на младежки организации и НПО-та, които работят директно с млади хора. Кръглата маса беше модерирана от Вера Кирилова (НАРД) и Васил Василев (Младежки център Пловдив). Георги Мерджанов (МСМРБ) направи кратък преглед на развитието на младежката работа в Европа и запозна участниците с направеното до момента за признаването на професията &bdquo;Младежки работник&ldquo;.&nbsp;</p> <p>По време кръглата маса&nbsp; се проведе дискусия относно социалното положение на младите хора в България и същността на младежката работа. Под формата на неформална дискусия участниците имаха възможността да обсъдят професията &bdquo;Младежки работник&ldquo;, и да отговорят на въпроси като: цели и очаквани резултати от работа с млади хора, качество на младежката работа в България, както и признаване и популяризиране на професията &bdquo;Младежки работник&ldquo; в България.</p> Спортен празник за деца лишени от родителски грижи http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/285 <p>На 26.05.2016 г. Младежки Център Пловдив съвместно с Бг Бъди Активен организира спортен празник за деца лишени от родителски грижи. Събитието бе част от националната кампания Move Week 2016. Децата се забавляваха с открита тренировка по стрийт фитнес, таекуондо и паркур. Официален гост бе кмета на район Западен г-н Димитър Колев, който откри събитието и приветства всички присъстващи. Ирма Енфиеджиян от БГ Бъди активен бе част от програмата и подготви младежите със загрявка по<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">д формата на Зумба, а колегите от клубовете по таекуондо AСTK Тракия, стрийт фитнес FunctionalFi7Army и паркур Team Stumble показаха основни движения и техники от всеки един спорт. Дори дъждът не успя да развали веселбата и тренировките продължиха под шатрата на Спортния комплекс. Наградите бяха осигурени от МКБ-22 Карата, изворна вода Бачково и Бг Бъди Активен.</span></p> "Ден на отворените врати" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/287 <p>На първи юни &bdquo;Международен ден на детето&ldquo; в Младежки център Пловдив се проведе &bdquo;Ден на отворените врати&ldquo;. Младежи от пловдивските училища посетиха събитието и имаха възможността да се включат в разнообразната програма, която беше подготвена. Събитието стартира в 10 часа в учебната зала на центъра. Господин Георги Титюков, заместник-кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социални политики&ldquo; поздрави участниците по повод празника, както и ги покани да участват активно в събитията и де<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">йностите на центъра.<br />По време на Деня на отворените врати младежите участваха в караоке. Нашите приятели от клуб &ldquo;Level UP&rdquo; бяха специално подготвили разнообразни настолни игри за всички желаещи. <br />Многофункционалния спортен комплекс бе на разположение през целия ден за всички участници. </span></p> Втори младежки обмен http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/289 <p>В периода 6.06 &ndash; 8.06.2016г на територията на Младежки център-Пловдив бе осъществен втори младежки обмен, в който участваха екипа и младежи от Младежки център &ndash; гр.Добрич. В рамките на три дни младежите се запознаха с дейностите и ресурсите на МЦ Пловдив, участваха в разнообразни неформални дейности на теми като &bdquo;Човешки права и дискриминация&ldquo;, игри за сплотяване на екипа и др. Имаха възможност и да посетят някои от забележителностите на гр.Пловдив. С голямо удоволствие спор<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">туваха, участваха в интерактивни игри, създадоха приятелства. Участниците от двата центъра изразиха задоволството си от взаимното общуване и желание за повторна среща.</span></p> Група младежи от Южна Корея и представители на Министерство на младежта и спорта посетиха Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/291 <p><span style="font-size: small;">На 14 юни 2016 г.&nbsp; група младежи от Южна Корея и представители на Министерство на младежта и спорта посетиха Младежки център Пловдив. По време на визитата бяха представени основните дейности и програми на центъра.&nbsp; Гостите бяха впечатлени от осъществяваните в младежкия център инициативи и материалната база. </span></p> Oткриване на „Детската железница“ на Младежки хълм http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/293 <p>На 15-ти юни от 12:00 часа бе открит напълно реновираният тунел на &bdquo;Детската железница&ldquo; на Младежки хълм. Инициативната кампания се изпълни благодарение на JCI Plovdiv, , фирма Хидростаб, НАРД с любезното съдействие на Община Пловдив и Младежки Център Пловдив.<br />Графити художници изрисуваха голямото пространство в тунела, който вече е изцяло осветен и пресъздава един изцяло нов свят от морски обитатели за радост на всички малчугани, които ще се возят на железницата. Зад графит<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">и-рисунките стоят художниците Димитър Механджийски &ndash; Stern и Васко Лалов &ndash; Dark (Pyrotechnix Crew).</span></p> Oбучение за обучители http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/295 <p>Младежките работници и ромските медиатори от Младежки център Пловдив стартираха провеждането на обучение за обучители с ученици от ЕГ &bdquo;Иван Вазов&ldquo;, ОМГ &bdquo;Академик Кирил Попов&ldquo; и ПГ по Битова техника. Чрез методите на неформалното образование учениците планират да работят с деца от 11 до 13 годишна възраст с цел превенция на насилието в училищата.</p> Mеждинна пресконференция и кръгла маса по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/298 <p>На 21.06.2016 от 11.30 часа в Заседателна зала на Община Пловдив &nbsp;се проведе междинна пресконференция и кръгла маса по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&ldquo;. Темата на събитието бе "Ролята на Младежкия център в живота на общността", а основната цел &ndash; представяне на резултатите от проекта до момента, както и заздравяване на връзките и сътрудничеството на Младежкия център с различни общински организации и социални институции в града. Официални гости на събитието&nbsp; бяха господин Димитър Колев &ndash; кмет на район Западен и господин Георги Георгиев &ndash; заместник &ndash; кмет на район Западен.</p> <p>&nbsp;</p> Pаботна среща за обмяна на опит http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/299 <p>В периода 27.06 &ndash; 01.07.2016 екипът на Младежки център Пловдив взе участие в работна среща за обмяна на опит между младежките центрове по компонент 1 &bdquo;Младежи в риск&ldquo;, Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;. Участниците в срещата споделиха добри практики в сферата на младежките дейности , обсъдиха бъдещото си сътрудничество и планираха съвместни дейности и инициативи за младите хора.</p> "Движение за език без омраза" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/302 <p>&nbsp;22.07.2016 г. - Европейски възпоменателен ден на жертвите на престъпления от омраза. Екипът на Младежки Център Пловдив представи кампанията "Движение за език без омраза" пред местните институции и власт. Заедно те се обединиха срещу всички форми на насилие.</p> Национална мрежа на младежките центрове http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/304 <p>Младежки център Пловдив инициира създаването на Национална мрежа на младежките центрове по Програма BG 06 &ldquo;Деца и младежки в риск&ldquo;, Компонент 1 &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;. Първата учредителна среща бе организирана от екипа на младежкия център и проведена в периода 27.07.2016 г. &ndash; 30.07.2016 г. в град Пловдив. На събитието присъстваха г-н Георги Титюков &ndash; зам.-кмет СМДСП при Община Пловдив, г-жа Иванка Сотирова &ndash; зам.-кмет &bdquo;Хуманитарни дейности&ldquo; при Община Стара Загора и д-р Е<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show">милия Баева &ndash; зам.-кмет &bdquo;Хуманитарни дейности&ldquo; при Община Добрич, както и представители на Министерството на образованието и науката &ndash; г-жа Мария Василева-Вълова &ndash; началник на отдел "Външни европейски програми" и г-жа Мария Теодорова &ndash; старши сътрудник. <br />В срещата участваха и ръководните екипи на младежките центрове на градовете Пловдив, Добрич, Враца и Стара Загора, младежки работници и ромски медиатори. Приоритет на срещата бе създаване на национална мрежа между младежките центрове като механизъм за ефективно сътрудничество, обмен на знания, умения, опит и добри практики с цел повишаване качеството на младежката работа в България.</span></p> Национална среща на организации, които работят с и за младежи от ромски произход http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/306 <p>В периода от 09.08.2016 г. до 10.08.2016 г. в Младежки център Пловдив се провежда Национална среща на организации, които работят с и за младежи от ромски произход. Целта на тази среща е представяне на младежките центрове в гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Добрич и гр. Враца по Програма BG 06 &ldquo;Деца и младежки в риск&ldquo;, Компонент 1 &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;, както и дискутиране на основни проблеми и проблемни зони пред ромските младежи, обсъждане на успешни практики и партньорства и бъдещо сътрудничество между младежките центрове и организациите. Срещата беше официално открита и подкрепена от г-н Георги Титюков &ndash; зам.- кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социална политика&ldquo; при Община Пловдив и г-жа Росица Иванова &ndash; Секретар на Национален съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси.</p> Обмен в Младежки център Брежице, Словения http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/308 <p>Екипът на Младежки център Пловдив взе участие в международен обмен в Младежки център Брежице, Словения в периода от 15 до 19 август 2016 г., съвместно с останалите три младежки центъра по Програма BG 06 &ldquo;Деца и младежки в риск&ldquo; от Враца, Добрич и Стара Загора, както и представители от МОН. Целта на посещението бе споделяне на опит и добри практики, среща с местните власти и институции, както и бъдещо партньорство.</p> Европейска седмица на спорта http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/310 <p>На 11.09.2016 г. в 10:00 часа стартира Европейска седмица на спорта (10-17.09.2016). На многофункционалното спортно игрище при Младежки център Пловдив, дирекция &bdquo;Спорт и младежки дейности&rdquo;, Община Пловдив, с подкрепата на Младежки Център Пловдив, организира футболен, баскетболен и волейболен турнир, както и фитнес и демонстрации на открито. Официални гости на събитието бяха: г-н Асен Марков &ndash; заместник &ndash; мистър на младежта и спорта, г-н Георги Титюков &ndash; зам.-кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социална политика&rdquo;, г-н Петър Зехтински &ndash; футболна легенда на Ботев-Пловдив и директор на Дирекция &bdquo;Спорт и младежки дейности&rdquo;, Йордан Йовчев &ndash; най именитият български гимнастик, спечелил сребърен и бронзов медал на олимпиадата в Гърция 2004г., два бронзови медала от Сидни 2000г., г-н Николай Бухалов &ndash; златен медалист на игрите в Барселона през 1992г. на C1 (500м) и C1 (1000м), а в Сеул печели бронзов медал на C1 (1000м), г-жа Пенка Стоянова - бронзов медалист от олимпиадата в Монреал през 1976, олимпийска вицешампионка в Москва през 1980г.; г-н Милко Арабаджийски &ndash; един о най-изяваените български баскетболисти, играл в отборите на ЦСКА и Академик Пловдив, носител осем пъти на купа &bdquo;България&rdquo;, седн пъти шампион на България, на трето място с Академик Пловдив за купа &bdquo;България&rdquo; и на четвърто място в Европа с отбора на България; г- ца Габриела Петрова - гордостта на пловдивската лека атлетика и Спортист № 1 на България през 2015г. В откриването на Европейската седмица на спорта взеха участие част от екипа на Младежки център Пловдив, както и доброволци, за които екипът беше подготвил различни интерактивни дейности и забавни игри.</p> Обучение в Европейски младежки център Будапеща http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/312 <p>В периода от 12-15 септември в Европейски младежки център Будапеща се проведе 2 - то обучение на екипите в младежките центрове. Участниците работеха по темата за Човешките права, като използваха различни симулационни игри и методи на неформалното обучение. В следващите дни предстои дискусия за Знака за качество, както и бъдещо сътрудничество между младежките центрове, а именно Португалия, Испания, Словения, Словакия, Исландия, Ирландия, Германия, Румъния и др.</p> Информационна кампания в пловдивските средни училища http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/314 <p>От 03.10.2016 г. беше подновена информационната кампания в пловдивските средни училища. Част от екипа на Младежки център Пловдив посети ПГТ &bdquo;Проф. д-р Асен Златаров&ldquo;, където представи основните дейности, инициативи, кампании и клубове по интереси, в които учениците биха могли да се включат.</p> Район „Южен“ бе домакин на информационна среща http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/316 <p>Район &bdquo;Южен&ldquo; бе домакин на информационна среща, на която екипът на Младежки център Пловдив представи своите дейности и инициативи пред директори на училища от района. Бяха обсъдени възможностите за бъдещи партньорства и съвместни мероприятия с младежи от целевата група на центъра. На 14.10.2016 г. ще се проведе първото съвместно събитие с ученици от СOУ &bdquo;Константин Величков&ldquo; и младежи от 7 държави.</p> Младежки център Пловдив посрещна ученици от СОУ „Константин Величков“, гр. Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/318 <p>На 14.10.16 г. екипът на Младежки център Пловдив посрещна ученици от СОУ &bdquo;Константин Величков&ldquo;, гр. Пловдив, както и ученици от още 7 държави по проект &bdquo;United we win, united we play - developing social skills and inclusive education through sport and outdoor activities&rdquo;, финансиран по програма &bdquo;Еразъм+&rdquo;. Младежите се забавляваха с неформални образователни игри, караоке и настолни игри, след което ползваха спортните игрища към центъра.</p> Събитие по случай Хелоуин http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/320 <p>Днес, 28 Октомври, в сградата на Младежки център Пловдив се проведе събитие по случай Хелоуин с участието на ученици от пловдивски училища. Младежите взеха участие в различни интерактивни игри, караоке, както и в неформална дейност, обвързана с изграждането на комуникационни умения.</p> 1 ноември - Деня на Народните Будители http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/322 <p>Днес, 1 ноември - Деня на Народните Будители, екипът на Младежки Център Пловдив проведе информационна кампания. Домакин на събитието беше книжарница &bdquo;Сиела&ldquo;. В рамките на събитието бяха интервюирани млади хора на възраст 15-29 г. Те отговаряха на няколко въпроса: знаят ли какво се чества днес и коя книга са си купили. Младите хора отправиха своите пожелания към всички свои връстници и ги приканиха да купуват повече книги и да отделят време за четене. Екипът на Младежки Център<span class="text_exposed_hide">...</span><span class="text_exposed_show"> Пловдив благодари на всички за активното участие! До нови срещи!</span></p> Младежки Център Пловдив посрещна група младежи от Швеция http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/324 <p>Днес, 03.11.2016 г. Младежки Център Пловдив посрещна група младежи от Швеция, които са на международен обмен при ММЦ Стара Загора. Гостите имаха възможност да се запознаят с дейностите и инициативите предоставяни от Младежки център Пловдив, както и да разгледат сградата и спортния комплекс. Събитието премина с много усмивки и настроение, а слънчевото време радваше младежите и през останалата част от деня.</p> Oбучителен модул „Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/326 <p>На 10.11.2016г в младежки център град Пловдив се проведе първа среща от обучителен модул &bdquo;Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора&ldquo; с младежи от квартал Столипиново, гр. Пловдив. Обучението предвижда както информативна част, така и oвластяваща. Очакваните резултати от модула са придобиване на знания и умения в здравната сфера и организиране на спортно събитие от самите младежи.</p> Първи рожден ден на Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/328 <p>Ето, че посрещнахме и първия рожден ден на Младежки център Пловдив с много усмивки, веселие и положителни емоции! Благодарим на всички заместник-кметове, районни кметове, общински съветници, директори на дирекции и общински предприятия, колеги, на всички наши партньори и приятели, които споделиха с нас този важен ден. Благодарим и на участниците в нашата програма, без които празникът ни не би станал толкова красив! Благодарим Ви приятели и се надяваме да честваме още дълги години заедно рождения ден на това прекрасно място, а именно Младежки център Пловдив!</p> Неформална образователна дейност на тема „Идеален свят" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/330 <p>Младежки работници от Младежки център Пловдив проведоха неформална образователна дейност на тема &bdquo;Идеален свят&ldquo; с ученици от 9a и 9e клас от ПГТ &bdquo;Асен Златаров&ldquo; гр. Пловдив. Участниците дискутираха какво означава за тях да живеят в идеален свят, кои са трудностите и пречките, пред които се изправяме в ежедневието си и как бихме могли да ги преодолеем.</p> Работна среща на новосъздадения Консултативен съвет към Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/332 <p>На 22.11.16 г. се проведе работна среща на новосъздадения Консултативен съвет към Младежки център Пловдив. Бяха дискутирани предложения за бъдещи дейности на центъра, както и възможни партньорства с различни младежки организации.</p> Клуб „Английски език“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/334 <p>Всеки понеделник и сряда от 18:00 часа в Младежки център Пловдив се провежда клуб &bdquo;Английски език&ldquo;. Основна цел на клуба е участниците да придобият лексикални и граматични знания за езика, както и да се запознаят с практическата му приложимост.</p> “Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/336 <p>На 24.11.2016 в Младежки център Пловдив се проведе втора среща по обучителен модул &ldquo;Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора&ldquo;. Целта на срещата бе информиране на младите хора за вредите, последиците и различните видове зависимости, които наркотиците водят със себе си. Друга цел на обучителния модул е младите хора участващи в групата да бъдат мултипликатори и да разпространят знанията и уменията придобити от обучението по метода "peer to peer".</p> Човешки права и общуване http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/338 <p>На 26.11.2016г., в сградата на Младежки център Пловдив се проведе неформална дейност за деца в неравностойно положение на тема&ldquo; Човешки права и общуване&ldquo;. Участваха 10 ученика на възраст 14-15г., които с помощта на интерактивни игри и упражнения дискутираха какво пречи и какво помага на общуването между хората. Защо попадаме в ситуации, в които нарушават нашите права и ни дискриминират? Ние правим ли го? Дейността е първата от поредица тематични срещи.</p> „Движението е здраве“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/340 <p>Днес 30.11.2016г. от 14:00 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе събитие на тема &bdquo;Движението е здраве&ldquo;, съвместно със служители от Пътна полиция, които направиха презентация за безопасност на движението. Участие взеха доброволци от НАРД , ученици от 10а клас- ПГ по машиностроене и ученици от СОУ &bdquo;Васил Левски&ldquo;. Младежки център Пловдив предоставя 10 велосипеда, които да бъдат използвани безплатно от младежите в рамките на велоалеите на територията на Гребна баз<span class="text_exposed_show">а. Участниците имаха възможност първи да изпробват новите придобивки на Младежкия център, да се запознаят с различните възможности за екологичен начин на живот, както и да придобият знания относно безопасно придвижване с велосипед. </span></p> „Човешки права“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/342 <p><span>Младежки работници от Младежки център Пловдив проведоха неформална образователна дейност на тема &bdquo;Човешки права&ldquo; с ученици от 9а клас от ПГТ &bdquo;Асен Златаров&ldquo; гр. Пловдив. Участниците се запознаха с &ldquo;Всеобщата декларация за правата на човека&ldquo; и дискутираха правата и задълженията на всеки един от нас в обществото.</span></p> "По-силни заедно" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/344 <p><span>На 12.12.2016г. от 15 часа в Младежки център Пловдив се проведе съвместна дейност със ученици от ЧСУ &bdquo; Дружба&ldquo; под наслов &bdquo; Stronger together&rdquo;. Събитието посетиха деца, живеещи в различна среда на развитие, които имаха възможност да се насладят на поучителна история подготвена специално за тях, интерактивни игри и много забавления. Имаше много изненади, като най-голямата от тях беше появата на самия дядо Коледа, който раздаде подаръци на всички участници. Проекта се реализира със съдействието на Lions club.&nbsp;</span></p> Благотворителен хендмейд базар http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/345 <p><span>С благотворителния хендмейд базар ние от Младежки център Пловдив стимулираме децата и младежите в града да подкрепят благородни каузи и да добротворстват.&nbsp;</span><br /><span>Каним всички училища и университети да се включат с ръчно сътворени от децата изделия, като те сами изберат своята Кауза!</span><br /><span>Условия за участие:</span><br /><span>- избраната благотворителна кауза трябва да бъде предварително посочена от образователната институция в заявката за участие,</span><br /><span>- всяко училище/университет се представя на базара от 2-5 човека,</span><br /><span>- за участие се допускат само лично изработени изделия, включително кулинарни (те трябва да бъдат задължително индивидуално опаковани),</span><br /><span>- всеки участник трябва да подготви информационна табела с името на училището си и каузата, която подкрепя,</span><br /><span>- усмивки и добро настроение!</span><br /><br /><span>Краен срок за заявяване на участие: 14.12.2016</span><br /><span>За контакти и записване: youth.centre.plovdiv@gmail</span><span>.com, 0896 500023 или на лично съобщение във fb страницата ни.</span><br /><span>Организатор: Младежки център Пловдив</span></p> Национален обучителен семинар http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/347 <p>В периода 14 &ndash; 17 декември 2016 г. Младежки център Пловдив е домакин на Национален обучителен семинар на тема &bdquo;Моите права&rdquo;. Събитието е съвместно организиран от екипите на четирите младежки центъра &ndash; Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора и е първата дейност на новосъздадената Националната мрежа на младежките центрове по програма BG 06 &ldquo;Деца и младежи в риск&rdquo;, Компонент 1 &bdquo;Грижа за младежи в риск&rdquo;. Основна цел на семинара е повишаване информираността на младежи от четирите <span class="text_exposed_show">областни града на възраст 15-29г. относно &bdquo;Всеобща декларация за правата на човека&ldquo; и стимулиране на гражданската им активност. </span></p> Благотворителен Коледен базар http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/349 <p style="margin: 0px 0px 10px; transition: 0.3s ease-in-out; color: #000000; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: 'Roboto Slab', serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; word-spacing: 0px; white-space: normal; box-sizing: border-box; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px;">Tази неделя в Пловдив се състоя Благотворителен Коледен базар, на който деца от пловдивски училища подкрепиха с красиви ръчно изработени изделия различни благотворителни каузи. С песни, музика и танци премина благотворителния базар, организиран от Младежки център Пловдив.</p> <p>&nbsp;</p> Cреща на екипите на младежките центрове по Компонент 1 на Програма BG06 „Деца и младежи в риск“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/351 <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;">От 19 до 22 декември 2016 г. Програмният оператор организира среща на екипите на младежките центрове по Компонент 1 на Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, финансирана чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 - 2014. Основна цел на събитието беше обмяна на опит и добри практики, както и дискутиране на предизвикателствата пред младежките центрове след приключване на Програмата</span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt; mso-ansi-language: EN-US;" lang="EN-US">.</span><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;"> Дискутирани бяха и предстоящите дейности на Национална мрежа на младежките центрове, както и бъдещото ѝ развитие.</span></p> <p style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: justify;"><span style="line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt;">Събитието се състоя в хотел &bdquo;Лайтхаус Голф и Спа&rdquo;, гр. Балчик.</span></p> Здравно образование http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/353 <p>На 24.01.2017г. се проведе поредна среща от обучителен модул &bdquo;Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора&ldquo;. Срещата бе насочена към превенция на полово-предаваните инфекции с фокус върху ХИВ/СПИН. Освен получаване на информация, участниците имат за задача да разкажат и демонстрират придобитите знания на свои приятели и връстници.</p> Младежки обмен с Норвегия http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/355 <p>В периода 27-30 януари 2017 г. Младежки център Пловдив бе домакин на международен обмен с младежи от Норвегия. По време на четиридневното посещение участниците от Норвегия имаха възможност да се запознаят с дейностите и инициативите на младежкия център. Екипът на центъра съвместно с доброволци от Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) организираха и проведоха с младежите от Норвегия различни неформални дейности, свързани с предизвикателствата пред младите хора, активното гражданство и възможностите за доброволчески инициативи, както в двете държави. Младежки център Пловдив благодари на екипа и доброволците от НАРД за отзивчивостта, огромната енергия, която вляха и чудесното им включване в този обмен.</p> <p>Норвежките младежи имаха също така възможността да участват в съвместно състезание с младежи от спортен клуб &bdquo;Хеброс&ldquo;. Участниците от Норвегия пристигат в България по покана на младежкия център, а обменът е част от основните дейности по проект BG 06 -103 &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;. Младежки център Пловдив планира да реализира още два международни обмена по проекта &ndash; през месец март с младежи от Латвия и през месец април с група млади хора от Австрия.</p> Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/357 <p>На 31.01.2017г. се проведе среща от обучителен модул &bdquo;Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора&ldquo;. Срещата бе насочена към затвърждаване на знанията и уменията по превенция на полово-предаваните инфекции с фокус върху ХИВ/СПИН и безопасни сексуални практики. Модулът има за цел овластяване на младежи, като за целта участниците в групата планираха на спортно събитие, за чието организиране и провеждане ще са пряко отговорни самите те.</p> Регионално посещение http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/359 <p>На 01.02.2017 г. част от екипа от младежки работници и ромски медиатори на Младежки център Пловдив посети град Хисаря, хотел &bdquo;Аугуста&ldquo;, зала &bdquo;Даяна&ldquo;, където бе проведена неформална образователна дейност, обвързана с интересите и нуждите на младите хора в града. Темата на събитието беше предварително зададена от страна на местната общинска власт, отговорни за младежките политики, като на база резултатите от срещата ще бъде изграден план за работа с младежи. Официален гост по време на събитието беше инж. Пенка Дойкова &ndash; кмет на община Хисаря.</p> <p>Екипът на Младежки център Пловдив изказва специална благодарност на г-жа Даниела Николова &ndash; секретар на МКБППМН за съдействието при организирането и провеждането на срещата, както и на всички млади хора от град Хисаря за отделеното време и активното им участие.</p> <p>Регионалното посещение е част от основните дейности по проект BG 06 - 103 &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;, като в рамките на проекта е предвидено реализирането на още три посещения.</p> Kръгла маса на тема „Моето готино училище“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/361 <p>На 21.02.2017 г. екипът на Младежки център Пловдив проведе седма поред кръгла маса на тема &bdquo;Моето готино училище&ldquo;. В събитието взеха участие над 50 ученици от 17&nbsp; училища, включително и младежи от град Хисаря. Целта на кръглата маса бе повишаване мотивацията за образование у младите хора<strong>, </strong>подобряване на взаимоотношенията учител-ученик.</p> <p>Резултатите от кръглата маса ще бъдат изпратени до директорите на всички пловдивски училища.</p> <p>Екипът на центъра благодари на всички участници, както и на официалните гости от Отдел &bdquo;Образование&ldquo; към Община Пловдив.&nbsp;</p> „Възможности за изграждане на младежки център в гр.Хисаря“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/363 <p>На 27.02.2017г., в гр.Хисаря, х-л &bdquo; Аугуста&ldquo;, се проведе среща с инициативни младежи. Темата на срещата беше: &bdquo;Възможности за изграждане на младежки център в гр.Хисаря&ldquo;. Младежите бяха запознати с визията и мисията на Младежки център-Пловдив, консултирани и чрез неформални методи бяха провокирани сами да си отговорят на въпросите &ndash; защо ни е нужен младежки център; как да реализираме тази идея и от кого зависи това; какво искаме да предлага като услуги и възможности за младите хора и др. В резултат на срещата, групата младежи се чувстваха много по-уверени в идеята си и с повече компетенции относно реализирането й.</p> Емоции http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/365 <p>На 11.03.2017г. в сградата на Младежки център-Пловдив, се проведе поредна неформална дейност с група младежи в неравностойно положение на тема &bdquo;Емоции&ldquo;. За пореден път участниците се запознаха с неформалните методи чрез прилагането им в тематична образователна дейност. Включвайки се активно в ролеви игри и етюди, младежите се научиха да разпознават някои основни емоционални състояния, да ги изразяват и да ги контролират.&nbsp;</p> Обмен с младежи от Латвия http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/367 <p><span>В периода 14-17 март в Младежки център Пловдив се състоя обмен с младежи от Резекне, Латвия от Европейска асоциация &bdquo;World &ndash; our home&rdquo;. Младежите имаха възможност да се запознаят с дейностите и услугите на младежкия център, да обменят опит и контакти с младежи от България и да участват в неформални образователни дейности на тема човешки права, дискриминация и гражданска активност. Младите хора също така имаха възможност да посетят и да се запознаят с дейностите на НАРД &ndash; партньор по проект &bdquo;Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив&ldquo;, както и да се срещнат с г-н Георги Титюков- зам-кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социални политики&ldquo;, който разказа за дейностите на местно ниво, насочени към младежта.</span></p> Международен ден за премахване на расовата дискриминация http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/369 <p><span>На 21.03.2017 г. в Младежки център град Пловдив се проведе дискусионна среща, която целеше отбелязване на 21 Март &ndash; &bdquo;Международен ден за премахване на расовата дискриминация&ldquo;. В дискусията участваха ученици от пловдивски училища, доброволци от Национален алианс за работа с доброволци и представител на Фондация &bdquo;Джендър алтернативи&ldquo;. По време на срещата бе предоставена възможност на младите хора да изкажат своето мнение относно расизма, а чрез адаптирана дейност от &bdquo;Компас&ldquo; участниците влезнаха в ролята на хора от уязвими групи, които най-често стават обект на расова дискриминация. Младежите бяха запознати и със законовите рамки на Република България относно дискриминацията.&nbsp;</span></p> Емоционална интелигентност http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/371 <p>На 21.04.2017 г.&nbsp; част от екипа на Младежки център Пловдив посети НЧ &bdquo;Светлина -1929г&ldquo; с. Труд.&nbsp; По време на посещението бяха представени дейностите и инициативите на центъра, както и беше проведена неформалнo обучение, обвързано с емоционалната интелигентност.</p> Международно младежко изложение http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/373 <p>На 26.04.2017 в Младежки център Пловдив стартира първото по рода си младежко изложение в България &bdquo;Create your future&rdquo;. Инициатор и организатор на събитието е Национална мрежа на младежките центрове, която включва младежките центрове в Пловдив, Враца, Добрич и Стара Загора, създадени по Програма BG06 &bdquo;Деца и младежи в риск&ldquo;, компонент 1 &bdquo;Грижа за младежи в риск&ldquo;. В събитието взимат участие международни младежки центрове от Португалия, Турция, Литва, Армения и Ирландия, младежки и доброволчески организации на местно и национално ниво. Основна цел на изложението, което ще продължи до 28.04, е обмяна на опит между организациите в сферата на младежката работа. Паралелно с изложението се провеждат и неформални дейности в залите на младежкия център.Официални гости на събитието са г-н Георги Титюков, заместник-кмет &bdquo;СМДСП&ldquo;, гр. Пловдив, г-жа Мария Вълова и г-жа Мария Теодорова &ndash; представители на програмния оператор МОН, кметът на район &bdquo;Западен&ldquo; г-н Димитър Колев, председателят на Общински съвет г-жа Савина Петкова, както и общински съветници.&nbsp;&nbsp;</p> "И стъпка назад след грешен завой е стъпка в правилната посока!" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/375 <p>На 04.05.2017г. Младежки център&nbsp;Пловдив бе домакин на обучение на Лидер Академия на тема- "И стъпка назад след грешен завой е стъпка в правилната посока!"&nbsp;. Лектор на събитието бе Андрей Илиев.</p> <p>Основна&nbsp; мисия на &nbsp;Лидер Академия е да се изгради мост между образованието в училищата и университетите и нужните знания, умения, качества, които притежават успешните хора в света на бизнеса. Екипът на Младежки център Пловдив благодари на всички участници, както и на инициаторите на събитието от &bdquo;Лео клуб- Пловдив&ldquo;.</p> Cреща с младежи от гр. Хисаря http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/377 <p>На 22 май екипът на Младежки център Пловдив проведе поредна среща с младежи от гр. Хисаря. Участниците направиха оценка на резултатите от проведените до момента дейности, както и планираха бъдещи такива. Младежите получиха сертификати за активно участие в дейностите на младежкия център. На срещата присъства инж. Пенка Дойкова &ndash; кмет на гр. Хисаря, която изказа своите благодарности на екипа на Младежки център Пловдив за оказаната помощ и подкрепа относно разработването на местните младежки политики.</p> Приемственост в областта на младежката работа http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/379 <p>Тази събота (27.05.2017г.) стартира дългосрочен обучителен модул, обвързан с &nbsp;приемствеността в областта на младежката работа. Основна цел на модула е повишаване и усъвършенстване на знанията и уменията на млади хора, които реализират &nbsp;разнообразни събития и инициативи, както и обмяна на опит между тях и екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. Темата на първата среща беше планиране и &nbsp;подготовка на дейности в сферата на неформалното образование. Специални благодарности за активното участие на представителите на &bdquo;Лео Клуб &ndash; Пловдив&ldquo; и &bdquo;PTPI &ndash; Smiles&rdquo;.</p> „Приемственост в младежката работа“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/381 <p>На 06.06.2017 г. в Младежки център Пловдив беше проведена поредна неформална образователна дейност, част от дългосрочен обучителен модул &bdquo;Приемственост в младежката работа&ldquo;. Темата на срещата беше свързана с характеристики на ефективната работа в екип.&nbsp;</p> Cтартира летен курс по английски език http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/383 <p>На 6 юни Младежки център Пловдив стартира летен курс по английски език, ниво А1. В обучението участват &nbsp;деца от 11 до 15г. Целта на курса е да подобри познанията на децата по езика чрез интерактивни методи на обучение и разнообразни образователни игри.</p> „Артистът в мен“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/385 <p>На 08.06.2017г. в Младежки център Пловдив се проведе Клуб по интереси &bdquo;Артистът в мен&ldquo;. По повод предстоящия рожден ден на приятелите ни от&nbsp; &bdquo;Лео клуб&ldquo;,&nbsp; участниците в клуба изработиха&nbsp; поздравителни картички като използваха квилинг техника.</p> Клуб по интереси „Артистът в мен“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/387 <p>На 21.06.2017г. в &nbsp;Младежки център Пловдив се проведе клуб по интереси &bdquo;Артистът в мен&ldquo; . Участниците имат възможност да споделят един на друг &nbsp;техники за работа с различни материали като глина, филц, хартия и други, както и да изработват интересни и красиви декорации, сувенири и бижута. По този начин те развиват своята креативност и въображение и могат да открият своето ново хоби.</p> Oбмен с младежи от Южна Корея http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/389 <p>Между 3 и 5 юли ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; е домакин на международен обмен с младежи от Южна Корея, които гостуват в България по покана на Министерство на младежта и спорта. Участниците в обмена имат възможност да се включат в неформално обучение, заедно с младежи от Пловдив, да се запознаят с дейностите на младежкия център, както и да се разходят по Гребния канал с новите Драконови лодки. Господин Георги Титюков, зам.-кмет &bdquo;Спорт, младежки дейности и социална политика&ldquo;&nbsp; откри официално срещата.&nbsp;</p> Делегация от японския град Окаяма посети Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/391 <p><span>Делегация от японския град Окаяма посети Младежки център Пловдив и се запозна с дейностите и инициативите, които центърът предлага. Гостите от Япония са на посещение в Пловдив за обмяна на добри практики във връзка с членството на града ни в Глобалната мрежа на учещите градове на ЮНЕСКО.</span></p> Гост на Младежки център Пловдив беше българо-италианска група младежи http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/393 <p style="text-align: justify;"><span>Гост на Младежки център Пловдив беше българо-италианска група младежи, част от международен обмен &bdquo;Деца без граници &ndash; назад във времето&ldquo;. По време на посещението младите хора се запознаха с основните дейности на центърa, с методологията на работа и с забележителностите на града.</span></p> Информационна среща с ученици от Столипиново http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/395 <p style="text-align: justify;"><span>Във връзка с реализиране на проект &bdquo;Подкрепа на ромски ученици за успешно завършване на средно образование&ldquo;, финансиран от Ромски образователен фонд и Министерство но образованието и науката на 10.07.2017 г. Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства (ЦОИДУЕМ) и ОП &bdquo;Младежки център Пловдив проведе информационна среща с ученици от Столипиново относно отпускане на стипендии за постигнати образователни резултати на ромски ученици записа</span><span class="text_exposed_show">ни в 9 клас за учебната 2017/2018 година.</span></p> Младежки обмен и здравно образователни дейности http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/397 <p style="text-align: justify;"><span>Младежки обмен и здравно образователни дейности се проведоха в рамките на три дни в ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. Младите активисти от град Хисаря, Младежки клуб &bdquo;Иноватор&ldquo; и &bdquo;Лео клуб Пловдив&ldquo; взеха активно участие в дейностите проведени в центъра. Освен споделяне на добри практики младежите преминаха през обучение по основи на роботиката и ардуино.</span></p> „Съвет за младежка политика“ в град Пазарджик бяха гост на ОП „Младежки център Пловдив“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/399 <p style="text-align: justify;">Млади хора част от &bdquo;Съвет за младежка политика&ldquo; в град Пазарджик бяха гост на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo;. По време на посещението те се запознаха с основните направления в дейностите на центъра, представиха по креативен начин своята организация, както и дадоха конкретни предложения за съвместни бъдещи инициативи.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> Oбразователни работилници за деца на тема „Аз и светът около мен“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/401 <p style="text-align: justify;">Всяка събота и неделя от 11:00 до 13:00 ч. в Младежки център Пловдив се провеждат забавни образователни работилници за деца от 6 г до 12 г. и техните родители на тема &bdquo;Аз и светът около мен&ldquo;. Целта е чрез занимателни творчески активности децата да получават по-достъпно знание за различните аспекти на света и природата; да се изграждат позитивни нагласи и естетика, да се стимулира свободата в общуването, креативността, вярата в собствените възможности.</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> „Артистът в мен“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/403 <p style="text-align: justify;"><span>В Младежки център Пловдив продължават занятията в Клуб по интереси &bdquo;Артистът в мен&ldquo; . Участниците имат възможност да споделят и разработват свои идеи, да се забавляват и да създават нови приятелства.</span></p> Среща на финансовия механизъм на ЕИП http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/414 <p style="text-align: justify;">Между 12 и 13 октомври в Пловдив се провежда седмата годишна среща за отчитане на напредъка по Финансовия механизъм на ЕИП и Норвежкия финансов механизъм 2009 &ndash; 2014. Участници в събитието са представители на Националното координационно звено на МС, на Министерство на външните работи на Кралство Норвегия, на Норвежкото посолство за Румъния, Молдова и България, на Посолството на Исландия в Брюксел и на Офиса на Финансовия механизъм на ЕИП. Основна цел на срещата е представяне на най-значимите проекти с бенефициент Община Пловдив. Като един от успешните примери в тази област на дейност на общината бе представен и проект BG 06 -103 &bdquo;Изграждане на младежки център в град Пловдив&ldquo;.</p> Регионално посещение в град Калофер http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/431 <p>Част от екипа на ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&ldquo; посети СУ &ldquo;Христо Ботев&ldquo; в гр. Калофер, където проведе информационна среща с младежи и направи проучване на потребностите и интересите им. Всички участници споделиха предизвикателствата пред младите хора в града и региона чрез метода &bdquo;Световно кафене&ldquo;. Групата бе много динамична и се включи активно в интерактивните игри, подготвени от екипа ни. Очакваме с нетърпение следващото ни регионално посещение!</p> Посещение на СУ „Любен Каравелов“ http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/433 <p>През изминалата седмица, екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; посети СУ &bdquo;Любен Каравелов&ldquo;, където проведе неформалнa образователна дейност на тема &bdquo;Форми на комуникация&ldquo;. По време на посещението бяха представени и разнообразните услуги и дейности, които се предлагат в центъра.</p> Агресия при децата http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/435 <p><span style="font-family: Calibri; font-size: small;">Изключително актуалната тема за агресията при децата обсъдихме с Емилия Илиева - Крайнова, с участието на родители и педагози. Събитието се проведе в ОП "Младежки център Пловдив" на 25 януари 2018г.</span></p> <p>&nbsp;</p> Финансова грамотност http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/436 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Всеки от нас има някакви мечти &ndash; да учи в чужбина, да стане богат, да пътешества. Много от тях са свързани с парите. Те обаче, както и другите блага на Земята, са ограничени и най-вече неравномерно разпределени. Това означава, че ни трябват достатъчно финансови знания и умения, за да вземем най-добрите решения и богатството ни да се увеличава, което ще позволи да постигнем целите си. Тези знания и умения, които притежаваме, са нашата финансова грамотност.<br /> <br /> По време на обучението ще разберем от Стойне Василев как да съставим месечен бюджет, как да си разпределим парите (така, че да ни стигнат), как да пазаруваме умно и как да си позволим по-скъпи неща. Ще играем и играта &bdquo;Умни пари&ldquo;, която ще ни помогне да постигнем нашите мечти. Заповядайте на 10 февруари (събота) от 14:00 часа в сградата на ОП "Младежки център Пловдив"!<br /> <br /> Събитието е насочено към младежи от 15 до 29 г., с предварителна регистрация на: <a href="https://docs.google.com/forms/u/0/d/1SbyxPj3omawIi296bobaZSWJfSgF89cMnLGHje7YEhE/edit?usp=forms_home" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fu%2F0%2Fd%2F1SbyxPj3omawIi296bobaZSWJfSgF89cMnLGHje7YEhE%2Fedit%3Fusp%3Dforms_home&amp;h=ATNvuTe6Sx_feTfOUS3vmuMSXuSkhCToqgbyvffhpwpAMdD1DINHwdHeRAbzwQFE5qwEzo008c0GXaPzMlYpoJo2RoNAdcC5mjpob-VZM-vor2VGmUTbj741yTt0q-mXQgddA1q6Ix4FDQFGOD1X0mVQJzyqZ23YrBllDgOzGPXQKMON" data-lynx-mode="async"><span>https://docs.google.com/</span><span>forms/u/0/d/</span><span>1SbyxPj3omawIi296bobaZSWJfS</span><span>gF89cMnLGHje7YEhE/</span>edit?usp=forms_home</a> <br /> <br /> Цена за участие: 10 лв<br /> Организатор: Младежки център Пловдив<br /> Лектор: Стойне Василев, финансов консултант и създател на <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.smartmoney.bg%2F&amp;h=ATO5gFwQn4-_qe9eJBT5PNCCIIssRL49sIQOZLs2UVrd_srTweicSAOyO7A-Jj3SgrSX3TdzlXr-sJELEkvydkAyZpHRh1_l2av9UBzPoXAbavEdyZeBdvrjS8Y78m3lSh9kjK0mUhrMhd9E5GL6oFIPVqyIfUQf9iGncrplR3Q6vqEr" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="async">www.smartmoney.bg</a></span></p> "Толерантност" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/441 <p>Младежки център Пловдив започна работа с нова група младежи на възраст 15-17 г. от СУ &bdquo;Христо Смирнeнски&ldquo; &ndash; гр.Хисар и проведе първа опознавателна среща с тях. Темата на срещата беше &ndash; &bdquo;Толерантност&ldquo;, която целеше запознаване учениците с методите на неформалното образование. Младежите имаха възможност да станат преки участници в упражнения, игри и дискусии на съответната тема.</p> В град Луковит се проведе работна среща на младежките центрове http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/443 <p>В периода 27-30 ноември 2017г. в град Луковит се проведе работна среща на младежките центрове. В нея взеха участие програмният оператор на Програма BG06 и младежките центрове от градовете Стара Загора, Пловдив, Враца и Добрич, членове на Националната мрежа на младежките центрове. Програмата на срещата включваше разработване на Държавен образователен стандарт на професията "младежки работник", запознаване с подробности около програма "Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи", разработване на Национален стандарт за младежките центрове и др. По време на срещата чрез тайно гласуване Младежки център - Добрич бе избран за следващият председател на Националната мрежа на младежките центрове. До сега тази функция изпълняваше Младежки център - Пловдив. Очаква се в следващите месеци да се проведат нови съвместни дейности на младежките центрове в националната мрежа.</p> Инициатива на Фондация „Пловдив 2019” http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/445 <p>Част от екипа на Младежки център Пловдив взе участие в първия по рода си уикенд за градски игри, проведен в Тютюневия град- една инициатива на Фондация &bdquo;Пловдив 2019&rdquo;</p> Класическа Сугестопедия с Вихровения в Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/454 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">"Когато науката се срещне с красотата и свободата се ражда от любов!<br /> <br /> Представяне метода на Класическата Сугестопедия<br /> <br /> В продължение на изключително успешно реализирания първи сугестопедичен курс по английски език на Вихровения в партньорство с Младежки център Пловдив, ще имате възможност да се докоснете лично до вълнуващия метод сугестопедия на Ден на отворените врати, който ще бъде организиран на 18.02.2018г.<br /> <br /> Сугестопедия- един от най-приятните, лесни и вълнуващи методи за усвояване на учебен материал и за използване на потенциала на съзнанието и подсъзнанието. Усвоените знания са трайни, а прилагането им впоследствие се случва естествено.<br /> Това прави сугестопедията най-подходящият метод за изучаване на езици<span class="text_exposed_show">, където освен научаването на значително повече думи и усвояването на граматиката, се постига лекота в естественото им прилагане. Така всъщност ние проговаряме езика свободно.<br /> Преподаването по този метод изисква специална квалификация на преподавателите, а не на последно място също и подбрана среда, в която да протича учебния процес. Усещането, че сте сред близки хора в приятна обстановка, увеличава многократно възприятията и резултатите, когато до вас имате високо подготвен сугестопедагог, който знае как да ви преведе по пътя на знанието. <br /> Всичко това можете да откриете в Център по класическа сугестопедия Вихровения, който се роди като естествено продължение на Образователни центрове МеДиа - един от първите и най-големи обръзователни центрове в България, развиващ най-добрите и хуманитарни практики вече 16 години.<br /> Вихровения работи целенасочено в посока развиване и осъвременяване на образователните практики чрез прилагане на класическата сугестопедия точно така, както проф. Д-р. Лозанов ни я е завещал. <br /> На 18.02, от 11,00 часа, Център Вихровения и Младежки център Пловдив ще поканят на открит урок жителите на Пловдив, които ще имат възможността да се докоснат до този изумителен метод за обучение, да разговарят лично с квалифицирани преподаватели сугестопедагози, да почувстват уюта на центъра и не на последно място- да получат подаръци от Вихровения и Младежки център Пловдив. <br /> <br /> Всички присъединили се към празника на Вихровения на този ден ще получат подаръци и отстъпки за сугестопедичен курс от предстоящата програма, която ще бъде представена.<br /> <br /> За записване: <br /> Тел: 0879 811 644<br /> e-mail: vihrovenia@vihrovenia.bg<br /> <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.vihrovenia.bg%2F&amp;h=ATP63FFrEsmWmoE55i1uJ5ilTEhCkJENFRrGOeiRSChxbi6zKZFVX_QCIBFwbbRMneWWQV_ilbzYT87fvytuKH4pv6K3l80dMDSzQyZPmVHEy5cSl3zzTofyznU9ClZBHzyncbvp3FcJtcfp5zvctXkIHsweVkjPmF0fbQhm9wskEA" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="async">www.vihrovenia.bg</a><br /> общувай с лекота!</span></span></p> Общувай като Мини Машина: Как да печелим другите? http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/459 <p>Замисляли ли сте се защо в повечето обяви за работа има изискване за &bdquo;добри комуникационни умения&ldquo;? И защо във всички списъци с най-важни умения за успех в бъдещето умението да общуваш е винаги в челната тройка?<br /> Много е просто &ndash; успехът в почти всяко начинание, в което са въвлечени и други хора, зависи почти изцяло от комуникацията. Което значи, че успехът ти &ndash; в личен, учебен и професионален план, зависи почти изцяло от начина, по който общуваш с другите.<br /> Затова, ако искаш д<span class="text_exposed_show">а разбереш кои са основните принципи на доброто общуване и как да печелиш приятели, да комуникираш ефективно идеите си и да вдъхновяваш хората около себе си &ndash; чакаме те на 10 март от 14:00 часа в Младежки център Пловдив.<br /> И бъди готов за предизвикателство, защото там ще те чака Мишо Стефанов &ndash; човекът, който превръща младите хора в България в истински Мини Машини.</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>Вход свободен</p> </div> На 8 февруари отбелязваме деня за безопасен интернет http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/461 <p>На 8 февруари отбелязваме деня за безопасен интернет. Инициативата насърчава към по-отговорно ползване на онлайн технологии и мобилни телефони особено сред децата и младите хора.</p> <p>Интернет заема все по-голямо място в нашето ежедневие и в никакъв случай не трябва да забравяме, че той крие и опасности. В повечето случаи младежите не осъзнават риска в мрежата. Това се превръща в повод за тревоги при много родители, които искат да предпазят своите деца от вредни влияния и да ориентират техните търсения. За да Ви помогнем да се защитите и да се чувствате по-уверени онлайн, сме Ви подготвили няколко съвета:</p> <p>1. Да не разговаряме с непознати.<br /> Комуникацията с непознати в Интернет е не по-малко опасни от разговорите с тях по телефона или на улицата. <br /> 2. Никога да не даваме лична информация за себе си! <br /> Например: име, парола, адрес, адрес на работа, адрес на училище, личния си телефон и др.<br /> 3. Никога да не изпращаме свои снимки, както и на семейството ни или на приятелите ни. <br /> Не знаем със сигурност кой е от другата страна.<br /> 4. Да не отговаряме на заплашителни съобщения!<br /> Човекът, който ги е изпратил, цели да ни нарани или обиди. Не трябва да му отвръщаме!<br /> 5. Да не отваряме електронна поща, получена от непознат подател. <br /> Съдържанието може да бъде опасно или да съдържа вирус, който да повреди компютъра. <br /> 6. Трябва да внимаваме, когато някой предлага нещо безплатно, особено ако е непознат.</p> <p>С тези препоръки чрез неформална дейност екипът на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; вече запозна част от младежите от пловдивските училища.</p> <p>Невинаги нещата са такива, каквито изглеждат! Уважавайте правата на другите и бъдете отговорни. Вашето отношение към безопасността в Интернет е важно за Вас и другите около Вас!</p> Как да превърнем мечтите си в реалност? http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/463 <p>"Целта е мечта с краен срок." - Наполеон Хил<br /> Хората, които имат добре развити цели, са много по-склонни да ги постигнат и да извлекат ползите от успеха, както в професионален план, така и в личния си живот.<br /> Семинарът "Как да превърнем мечтите си в реалност?" е ориентиран към резултатите, който ще ви позволи да оставите нерешителността зад себе си, да се придвижите смело напред, по-самоуверени с ясна представа за правилния път към успеха.<br /> По време на обучението ще ви покажем<span class="text_exposed_show"> как да приложите редица инструменти за задаване на конкретни цели и по-важното - как да ги постигнете, без да губите мотивация по пътя към успеха. Ще получите лесна за проследяване рамка за определяне на вашите приоритети и стъпките на действие, които трябва да предприемете, за да постигнете поставените от вас цели.<br /> Вечерният семинар със Стоян Тасев ще ви помогне да определите посоката, която да следвате, като ви покаже ключът към успеха.<br /> В семинара ще получите отговор на следните ключови въпроси:<br /> Какво е цел?<br /> Защо човек има нужда от цели?<br /> Как да определим своите цели?<br /> Има ли невъзможни цели?<br /> Какво да правя след като сбъдна мечтата си?<br /> Какво да правя, ако не се получава? </span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>Заповядайте на един по-различен семинар, в който важните сте вие и вашето бъдеще!</p> <p>Цена за участие: 20 лв. - Двоен билет (Вие и Ваш приятел)<br /> Резервирай своето място сега на:<br /> <a href="https://docs.google.com/forms/d/1XoPA9njMJe8PuWcxmqUbaumIt_jmC7l1RDOO4crUNyk/edit" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1XoPA9njMJe8PuWcxmqUbaumIt_jmC7l1RDOO4crUNyk%2Fedit&amp;h=ATNIRbhDpC-i1-hnmSjb1tbxhdPPYyc6j9xZPioTu80fmLpLL3lJaFDHeOk1fmM2X9mI-b-YE6i9_aWAt3KQOGeRJHiuZXfNt48dgaTfljMcgrUGImVYLX2fRBEEKXMmJnmpP6yXwZDAdnk_3dBz7Dk5QaV602IgnVRhCvVbfsJFwzNuM6-BMUW8t_t3CDDMzVUqtFxnYTeYkeoKhdDpnBrFu5IXrZVZBNtZlziHrXYlVfZ4Fa_RyuxRZvEM7Dspk8_XYhI-VIcta9aA5Jyj" data-lynx-mode="async" data-ft="{">https://docs.google.com/&hellip;/1XoPA9njMJe8PuWcxmqUbaumIt_j&hellip;/edit</a><br /> 0888 900676<br /> (местата са ограничени)</p> <p>За лектора: <br /> Стоян Тасев е консултант и лектор по продажби и преговори. През негови обучения са преминали над 1500 човека. Стилът му е непринуден, жив, с постоянна интеракция с публиката. Акцентът в неговите обучения е върху простите, незабавни решения и действието. Основен враг в неговата практика е скуката. <br /> Лекторът въплъщава успеха с цената на собствени усилия. Ценността на неговите знания се крие в богатия му опит с продажбите, стартирал на съвсем ранна възраст.<br /> Повече информация за лектора на: <a href="http://www.stoyantasev.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stoyantasev.com%2F&amp;h=ATP2EsmXXiDjcNhBlrz5P5Q6FZqdGgv2FJyvOWWuWUrWFAoKPSVrXt2d7jUWMV4aCwqLl4ghYndtZsvKNGb-iwWunfbeY6g3GUvwos5PcXKrSiynRnXNuwNicYtPaZGh_k-AjITk1ThEifCt6DXEnU5oYUg1u38baB75a-X2y6R02CXw0t4Dfm08_QQrP6W4gqT_nXg5o7znwYzKzRSdCiCEGDPodWTlbKBL-iHpNPkBNNzYu60_sQIWTp4mc8hloYjCsi_7expLlxPCM1ss" data-lynx-mode="async" data-ft="{">www.stoyantasev.com</a></p> <p>Не пропускайте вдъхновяващата среща със Стоян Тасев!</p> </div> Дисциплината и съдействието при децата - семинарна вечер http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/464 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Повечето настоящи родители/учители сме възпитани в модела поощрение на доброто/приемливо поведение и порицаване или наказване на лошото/нежелано поведение. Затова стремежът ни да възпитаваме децата с разбиране, емпатия и взаимно съдействие включва и усилието за преодоляване на този модел. <br /> <br /> Това често е стъпка, която родителите/ учителите подценяваме, а тя играе ключова роля по отношение на начина, по който реагираме в емоционално предизвикателни ситуаци. <br /> <br /> Как да се справим с този модел е един от въпросите на вечерта. <br /> <br /> От друга страна когато избираме свързването с децата пред поощренията или наказанията ние избираме да подкрепяме те да усещат вътрешната си мотивация. Дисциплината, която бихме искали да проявя<span class="text_exposed_show">ват много по-лесно следва вътрешната мотивация отколкото външната принуда или убеждаване. <br /> <br /> Затова другите въпроси на вечерта ще са: <br /> <br /> Как да поощряваме децата по начин, който ги свързва с вътрешната им мотивация?<br /> <br /> Как да се свързваме с децата в ситуации, в които поведението им не е съзвучно с това, което бихме искали от тях, без да упрекваме и порицаваме?<br /> <br /> Как да поканим съдействие в отношението си с децата? И как съдействието да е естествена рожба на стремежа за принос към добруването в семейството/групата/ класа?<br /> <br /> Както вероятно става ясно от описанието вечерта е подходяща както за родители така и за учители/възпитатели.<br /> <br /> Вечерта включва кратко теоретично представяне на метода ненасилствена комуникация и демонстрация на практиката на ематичния разговор и дава лично преживяване за всеки участник. <br /> <br /> Кога: 22 февруари 2018, 18:00 - 20:00<br /> <br /> Къде: Младежки център Пловдив<br /> <br /> Водещ: Емилия Илиева<br /> <br /> Домакин: Младежки център Пловдив<br /> <br /> Цени: 30 лв. - единично участие, 45 лв за семейна/партньорска двойка или за 2-ма представители от едно и също учебно заведение. Таксите се заплащат предварително и по банков път. За сумите се издават фактури. <br /> <br /><span> За допълнителна информация и записвания: info@communication-academy</span>.eu</span></span></p> Фото изложба „Улични истории“ Александър Карамфилов http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/465 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Февруари е месецът на любовта и виното, но те вървят ръка за ръка с културата. Затова заповядайте на 19-ти февруари в бар &bdquo;Craft&rdquo; на фото изложбата на младия пловдивски фотограф Александър Карамфилов &bdquo;Улични истории&ldquo;. Ще окачим черно-бялото творчество на нашия съгражданин, което с меланхолично или закачливо намигване подсказва, че светът, в който живеем, особено уличният не е само сив, а в него може да се открие и цветното, стига да сме отворили широко очи. <br /> Изложбата ще започне точно в 19:00 часа, а освен всичко друго, тя е и с благотворителна кауза, защото всички събрани средства от продалите се фотографии, ще отидат като помощ за човек в нужда. Изложбата е финалната награда за фотографът, който спечели конкурса "Пловдив през моите очи", организиран от <a href="https://www.facebook.com/YouthCentrePlovdiv/" data-hovercard-prefer-more-content-show="1" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=678026332252192&amp;extragetparams=%7B%22directed_target_id%22%3A1757708207620595%7D">Младежки център Пловдив</a>, в края на миналата година. <br /> Нека се насладим на изкуството с чаша вино или уиски в ръка и приятна компания.</span></p> Емоции и невербално общуване http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/466 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Рзпознаваме ли емоциите си? Как да ги контролираме? Какво ще рече емоционална интелигентност? Отговорите на тези въпроси ще потърсим заедно на 27.02, от 14.00 ч. Ще изследваме чрез интерактивни методи различните видове емоции и начина, по който изразяваме себе си отвъд думите. Ще дискутираме основните елементи на невербалната комуникация, представите, които изграждаме за нашата личност у другите чрез поведението си, какво разкриват за нас най-характерните ни жестове и мимики. <br /> Опитът, който ще добием на срещата ни, ще спомогне за подобряване на комуникационните ни умения, за по-успешното себеизразяване, както и за превенцията на конфликти, които са най-често породени от неправилното разчитане на емоционалното ни състояние.<br /> Всички млади хора, готови да провокират себе си, са добре дошли!<br /> <br /> Вход свободен</span></p> Отворени врати за отворена покана http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/468 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Елате в Пловдив!<br /><span> Знаете, че винаги сме насреща за въпроси! Можете да ни пишете тук по всяко време: smallprojects@plovdiv2019.</span>eu, но ще се радваме да се видим и на живо и да обсъдим #заедно всяка подробност. Очакваме ви на 14-ти март в Младежки център Пловдив от 12:00 ч. до 18:30 ч. <br /> Отворената покана &bdquo;Малки проекти&ldquo; е подходяща за тези от вас, които искат да станат част от програмата на Пловдив &ndash; Европейска столица на културата 2019 и да осъществят идеите си в Пловдив! Поканата продължава до 6-ти април и е насочена към финансиране на организации, културни оператори, независими артисти и куратори. <br /> Основен акцент са трите водещи проекта от програмата на &bdquo;Пловдив 2019&ldquo; Кирилизация, Махала<span class="text_exposed_show">, река Марица и о.Адата. Желаещите да участват ще имат възможност да подават и предложения, които не са тематично свързани с посочените акценти, но отговарят на основните цели и приоритети описани в поканата. <br /> Повече информация може да намерите ето тук: <a href="https://goo.gl/qz2NLQ" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fqz2NLQ&amp;h=ATMisXJk4Yds2ZLQiQhrfCmQBlp-61hN9X8LzWBse0MxyErpIENPq8njEKBDm5x-s6YPixogTJwbhgC2CPt5H6fTbDoa6GmhpRhfOF7LGcRs-QoGGA">https://goo.gl/qz2NLQ</a><br /><span> Може да се свържете с нас ето тук: smallprojects@plovdiv2019.</span>eu</span></span></p> Преоткрий себе си http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/469 <p>Знаете ли, че това, което виждаме ежедневно, влияе върху действията ни и сме подвластни на несъзнателни ситуации и механизми? До колко добре познаваме себе си и можем да се контролираме? <br />В рамките на обучението &bdquo;Преоткрий себе си&ldquo; ще се съсредоточим върху двете основни предизвикателства на нашето време - концентрация и фокусиране. Ще използваме ситуационни игри, в които всеки ще може <br />&bull; да научи нещо повече за себе си;<br />&bull; да разкрие кои са приоритетите му и как и да спре отлагането им във времето, за да се развие във всеки един аспект;<br />&bull; да победи &bdquo;monkey brain&rdquo; и да разбере до какво води ефектa на &ldquo;multitasking&ldquo; .<br />Не искаме да издаваме много, но ще отворим вратичката, показваща онези действия, които ни увличат най-много, имат най-голям смисъл и ни носят най-голямо удовлетворение.<br />Предизвикайте себе си!</p> <p>Обучители:<br />Андрей Илиев <br />(основател и програмен директор Leader Academy, трейнър &bdquo;когнитивни умения и лична ефективност&ldquo;)<br />Андрей завършва &bdquo;Автоматика&ldquo; в Технически университет &ndash; София, &bdquo;Българска филология&ldquo; в Софийски университет &bdquo;Св. Климент Охридски&rdquo;, участва в рамките на една академична година по разменна програма &bdquo;Еразъм&ldquo; в Universidad de Granada, Испания, учи &ldquo;Международен Бизнес&rdquo; в НБУ и завършва магистратура &bdquo;Cognitive Semiotics&ldquo; в Aarhus University, Denmark. <br />Това, върху което специализира е памет, невролингвистика, ефективност на учебния процес с фокус активно учене и учене през преживяване, като пише магистърска теза на тема &bdquo;Добавена и виртуална реалност в образованието. Приложимостта на ученето през игри (game-based learning) и на виртуалните светове - &lsquo;Second Life&rsquo; ;<br />https://leader.education/andrei/</p> <p>Екатерина Николополу <br />&nbsp;Трейнър &bdquo;Комуникативни и поведенчески умения&ldquo;<br />Екатерина е магистър &bdquo;Психология&ldquo; и в момента завършва &bdquo;Реторика&ldquo; в Софийски университет, като пише тезата си на тема: &bdquo;&ldquo; <br />Тя води модулите по комуникативни умения &ndash; вербална и невербална комуникация, във фабриката за таланти &ldquo;Talent Factory&rdquo;.</p> <p>Вход свободен, с предварителна регистрация тук:</p> <p>https://docs.google.com/forms/d/1Abi-cmiom6qNeOTwFu8ODfw6YHqg1-ANcooZ5uTeu6g/edit</p> Емоции http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/471 <p>На 27.02.2018г. от 14.00 ч. в ОП&ldquo;Младежки център Пловдив&ldquo; се проведе неформална дейност на тема &bdquo;Емоции и невербално общуване&ldquo;. Чрез интерактивни методи се изследваха различните видове емоции и начини, по които изразяваме себе си отвъд думите. Участниците дискутираха основните елементи на невербалната комуникация и представите, които изграждаме за нашата личност чрез поведението си. По време на срещата се работи за подобряване на комуникационните ни умения, за по-успешното себеизразяване, както и за превенцията на конфликти, които са най-често породени от неправилното разчитане на емоционалното ни състояние.</p> Междукултурен диалог http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/473 <p>В периода от 21.02.2018 г. до 25.02.2018 г. в рамките на Международен обмен, гости на ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&ldquo; бяха младежи от Франция и Германия. Като част от тяхната програма беше реализирането на неформални дейности с основна цел осъществяване на междукултурен диалог. Гостите имаха възможност да се запознаят със свои връстници от пловдивските училища. Младежите от различни етноси и националности се забавляваха и показваха с гордост специфичните си различия. По време на събитието бяха обединени и мотивирани да опознаят чуждата култура и комуникация между отделните общности.</p> Регионално посещение в град Раковски http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/475 <p>На 13.03.2018 г. се проведе регионално посещение в град Раковски с ученици от ПГ &ldquo;Петър Парчевич&rdquo;. Част от екипа на ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&rdquo; запозна участниците с дейностите и събитията, в които могат активно да се включат. Чрез неформална дейност и игри се направи проучване за потребностите и интересите на младите хора в региона.</p> Регионално посещение в град Брезово http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/477 <p>Днес учениците от 9, 10 и 11 клас от СУ "Христо Смирненски" в град Брезово бяха запознати с дейностите на Младежки център Пловдив чрез информационна среща на тема "Идеалното общество". Участниците активно споделиха представата си за изграждане на перфектен свят и обсъдиха проблемите и възможните им решения за постигане на целта.</p> Регионално посещение в град Карлово http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/479 <p><span class=" _2iem">На 28.03.2018 г. част от екипа на ОП "Младежки център Пловдив" посети град Карлово и се срещна с ученици от СУ "Христо Проданов". Чрез различна неформална методология беше направено проучване за потребностите и интересите на младите хора. Участниците работиха в групи и сами стигнаха до креативни решения за подобряване средата, в която живеят.</span></p> Регионално посещение в град Кричим http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/481 <p>На 27.03.2018 г. част от екипа на ОП "Младежки център Пловдив" беше на регионално посещение в град Кричим, където проведе неформално обучение с младежи на тема "Идеалното общество". Участниците имаха възможност да споделят своите идеи и мечти, както и предизивкателствата, с които се сблъскват в ежедневието си.</p> Регионално посещение в град Сопот http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/483 <p>На 26.03.2018 г., в час на класа, при учениците от горен курс на СУ &bdquo;Иван Вазов&ldquo;, класните ръководители бяха заменени с екип от ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&rdquo;. К<span class="text_exposed_show">ато за първа среща, София, Марияна и Весела презентираха визията, мисията, дейностите и събитията на организацията. Чрез неформални игри направиха проучване за потребностите и интересите на младите хора в Сопот. С екипно и позитивно мислене, младежите стигнаха до креативни предложения за подобряване средата, в която живеят, учат и прекарват свободното си време.</span></p> Комуникации и медийно поведение http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/485 <p>На 27.03.2018г. в Младежки център Пловдив се проведе обучение на тема &ldquo;Комуникации и медийно поведение&rdquo;. Участниците имаха възможност да разберат повече за процесите в медиите и да влезнат в ролите на журналисти. Чрез неформална методология бяха въвлечени в света на обществените комуникации.</p> Класическа Сугестопедия в Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/487 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Представяне на метода Класическа Сугестопедия&nbsp; за втори път,в продължение на изключително успешно реализирания първи сугестопедичен курс по английски език на Вихровения в партньорство с Младежки център Пловдив-&nbsp; Ден на отворените врати, 25.03.2018.</span></p> Говори-запали ги! http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/488 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Когато се представяте пред аудитория, гласът е този фактор, който може да ви изиграе лоша шега и да промени представата на публиката за вас. Когато &bdquo;заеквате&ldquo; или &bdquo;губите гласа&ldquo; си, докато се опитвате да се изразявате пред другите, контролът да се справите е само във ваши ръце. Гласът е мощното средство за активно влияние над останалите, за успешното презентиране на себе си, за изграждането на доверие в личността.<br /> Да си успешно говорещ пред другите не е работа само за оратори, а инструмент за справяне със задачи в социален план. "Говори-запали ги!" е първоначален тласък към елементарно владеене на говорния апарат, както и схема от технически упражнения за правилно дишане. Насочването на участниците към работа с<span class="text_exposed_show"> невербални методи за влияние пред другите в комбинация с говорни упражнения, гарантират овладяването на говора като инструмент за успешно постигане на цели. Усъвършенстването на най-кратката и най-сладка форма на представяне-в 30 секунди, отваря врати към нови общности и възможности.<br /> На тренинга участниците ще получат практически насоки как да бъдат убедителни чрез работа с тялото, гласа и самочувствието си. Работа с говорния апарат, дихателни упражнения и разбира се, актьорски тънкости, очакват участниците в обучението "Говори-запали ги!"<br /> <br /> За лектора:<br /> Веси Господинова- актриса, ТВ водещ, мотивационен лектор. Автор на два документални филма и проекта "Баща ми-Баш майстора". Мотивиращите тренинги "Овладей себе си-завладей другите&ldquo; и &bdquo;Говори-запали ги!&ldquo; канализират опита на Веси в публичното говорене да мотивира хора от различни професии да проявят потенциала си. Веси провежда тренингите си в различни корпоративни компании и неформални организации и клубове, но се стреми да предаде опита си и на младежи.<br /> <br /> Дата: 28.04, 14.00-16.00 ч<br /> <br /> Вход свободен, с предварителна регистрация: <a href="https://goo.gl/QNrr13" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FQNrr13&amp;h=ATMinjMgvL1xucpLL4G5o1eiPnjbR_jbIIKsj1PpfbwC67VD37jJ6deh9BCM_PXRI5egM9Bhe6ncVYyl59iXTT-bANQRG5SglkrToBP-g0ftb4e1nA" data-lynx-mode="asynclazy">https://goo.gl/QNrr13</a></span></span></p> Млад лидер- как да вдъхновявам хората около мен http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/489 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">&bdquo;Преди да се превърнете в лидер, успехът е свързан с личностното ви израстване. Когато сте лидер, успехът е свързан с израстването на другите.&ldquo; &ndash; Джак Уелч<br /> <br /> Да бъдеш лидер, това е да можеш да направиш така, че хората около теб да бъдат по- ефективни, като ги накараш да дадат най- доброто от себе си.<br /> Нашето общество се нуждае от силни лидери, които да влияят, мотивират и вдъхновяват тези около тях, за да работят като екип и да постигнат общата цел.<br /> Ела при нас, за да те вдъхновим да развиеш своите лидерски умения и да станеш този, който мотивира другите да бъдат една по- добра версия на себе си.<br /> <br /> Семинарът &ldquo;Млад лидер- как да вдъхновявам хората около мен&rdquo; е за тези, които искат да си отговорят на следните въпро<span class="text_exposed_show">си:<br /> &bull; Как да вдъхновя приятелите, колегите и клиентите си?<br /> &bull; Как да продам себе си, своята концепция и своите ценности?<br /> &bull; Как да общувам с харизма и увереност?<br /> <br /> Заповядайте на един по-различен семинар, в който важните сте вие и вашето бъдеще!<br /> <br /> Цена за участие: 20 лв.- Единичен билет<br /> 30 лв.- Двоен билет (Вие и Ваш приятел) ❗<br /> <br /> Резервирай своето място сега на:<br /> <br /> <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2FETAZLb&amp;h=ATORwgThJfLnPpMTTCnEnsbRs8l5ZaSSQXme2Oy29DUhPbPE9QCmImSLPUxzmYAKJYwN5ujzzqnHtUc6Ugi_CR1Et5zYKJpZKQc1F-1vzNmWaCP_rw" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="asynclazy">https://goo.gl/ETAZLb</a><br /> <br /> Местата са ограничени ❗<br /> За лектора:<br /> Стоян Тасев е консултант и лектор по продажби и преговори. През негови обучения са преминали над 1500 човека. Стилът му е непринуден, жив, с постоянна интеракция с публиката. Акцентът в неговите обучения е върху простите, незабавни решения и действието. Основен враг в неговата практика е скуката.<br /> Лекторът въплъщава успеха с цената на собствени усилия. Ценността на неговите знания се крие в богатия му опит с продажбите, стартирал на съвсем ранна възраст.<br /> Повече информация за лектора на: <a href="http://www.stoyantasev.com/" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="asynclazy" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.stoyantasev.com%2F&amp;h=ATPVgQyLxU8lu2nCJm4nrbRY2SiJbG2g1Kv6b4ZdkzbH3gCX7lxbMZP7usNyD4OM5fpE5YB7a0fSshDFTbHxsnEb-075NL8WUi6ekKOrAqHQPiPTkg">www.stoyantasev.com</a><br /> <br /> Не пропускайте вдъхновяващата среща със Стоян Тасев в партньорство с Младежки център Пловдив!</span></span></p> Къде са ми правата? http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/491 <p><span class="_4n-j _3cht fsl" data-testid="event-permalink-details">Готов ли си за Treasure Hunt? Искаш ли да се забавляваш с готини хора? Ние от Младежки център Пловдив те предизвикваме да се запознаеш с нови приятели и да потърсим заедно скрити съкровища.<br /> Всъщност, играта е &bdquo;Къде са ми правата?&ldquo;- всички участници ще се разделим на два отбора и ще се впуснем заедно в първото по рода си търсене на скрити съкровища, които са основните ни граждански права. По този начин чрез интерактивна игра всички младежи ще имаме възможност да се запознаем с основните права и задължения, включени в &bdquo;Декларацията за правата на човека&ldquo;, да дискутираме как и защо е важно да имаме активна гражданска позиция, както и механизмите, по които можем да се защитим, ако някой нарушава правата ни.<br /> <br /> Ако си млад човек, търсещ смислени неделни забавления, ще те очакваме на 15 април от 16:00 часа, в сградата на Младежки център Пловдив.<br /> <br /> Регистрирай се тук:<br /> <a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fad7VXH&amp;h=ATPURV7pN8BFlx6pfiyIBjehhnJDqXj3k150H35c0OBYCF6RhUOk0wgVAAxPSyxzo8fQ0iPvB-R4h_I3anGASgfDyTpaIv4-dGO1J9l_RNKQ1CAg6w" rel="nofollow" target="_blank" data-lynx-mode="asynclazy">https://goo.gl/ad7VXH</a></span></p> Къде са ми правата? http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/492 <p>На 15.04.2018г. от 16 часа в Младежки център Пловдив се проведе забавната игра Treasure Hunt , която имаше за цел да даде на участниците основни познания в областта на гражданските права и задължения. Разделени на два отбора младежите търсиха скрити съкровища и чрез интерактивен метод имаха възможност да научат за &bdquo;Декларацията за правата на човека&ldquo;, да дискутират как и защо е важно да имаме активна гражданска позиция, както и как можем да се защитим, ако някой нарушава прав<span class="text_exposed_show">ата ни.</span></p> Посещение на делегация на Европейски съюз http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/495 <p><span class=" _2iem">На 19.04.2018г. на официално посещение в Младежки център Пловдив бяха генералните директори за младежта от Европейски съюз, Източно партньорство и Западни Балкани. Екипът на центъра запозна делегацията с организацията, структурата и управлението на предприятието. По-късно бяха приветствани в Пловдив от заместник-кмета Георги Титюков, който ги запозна с архитектурните находки и основните забележителности на града. Визитата на генералните директори е свързана с Европейската младежка конференция, проведена по време Българското евро председателство.</span></p> Курс по сервитьорство http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/497 <p>Младежите от курса по Сервитьорство, по рамкова програма: &bdquo;Стандарти в сервирането&ldquo;, успешно завършиха професионалното си обучение по част от професията "Сервитьор - барман". Директорът на центъра - Димитрия Тодорова- Андонова връчи удостоверенията на курсистите.<br /> Професионалното обучение беше организирано от център за професионално обучение &bdquo;Конфезерченти България&ldquo;, съвместно с Младежки център Пловдив, чиято цел бе да се предостави съвременно обучение на младите хора за успешната им реализация на трудовия пазар.<br /> Желаем им на добър път в тяхното професионално развитие!</p> Мотивационен тренинг с Веси Господинова http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/503 <p><span>Завладяващ и интересен беше мотивационният тренинг на&nbsp;</span>Веселина Господинова<span>&nbsp;как да презентираме себе си вербално и невербално. Участниците изпробваха уникални техники за дишане и контрол и получиха ценни насоки за развиване на личността и самочувствието си.</span></p> Младежки форум "Истина или предизвикателство" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/504 <p><span>Младежки форум "Истина или предизвикателство" е поредното събитие на Младежки център Пловдив, насочено към разширяване на кръгозора на Вас, младите, вашето усъвършенстване като личности и даващо ви нови знания и умения. В рамките на два дни, ще имате възможността да научите истини за стереотипите, предразсъдъците, дискриминацията, общуването, партньорствата, екипната работа, безопасното сърфиране в интернет. Ще бъдете предизвикани от най-добрите професионалисти в България да мислите извън кутията, да създавате идеи и проекти и да ги презентирате успешно в интернет!</span></p> <p><span>И не само това: каним ви и на нашия специален празник- Младежки център Пловдив ще бъде награден със Знак за качество на Съвета на Европа! За екипа на центъра това е изключително важно признание за работата ни, но най-важното е вашето доверие в нас!</span><br /><span>И още една изненада- томбола с награда за 5 от най-активните младежи, посетили всички лекции и обучения- Летен младежки кемп в Шабла!</span></p> <p><span>Очакваме ви с нетърпение!&nbsp;</span><br /><br /><span>Събитието е с безплатен вход, с предварителна регистрация тук:</span><a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgoo.gl%2F98pqoP&amp;h=ATM7aarcbrF-tSQ-axlgHixEnBgDYEIux5KIap-JdBlJioGqA9DdgTBUJYAgz4mJFzvJa7xL_XylkD-YAFfQ4HRGDUPoVVKtiy8TP-7bsqJGEqQ9LYVq&amp;s=1" target="_blank">https://goo.gl/98pqoP</a><br /><br /><br /><span>Общинско предприятие &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; работи по посока подобряване на благосъстоянието на младите хора чрез предоставяне на съвременни програми и услуги, които са базирани на основните европейски ценности: човешки права, демокрация, активно гражданство и върховенство на закона.</span></p> Директорът - лидер и иноватор http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/509 <p><span>Екипът на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; с удоволствие посрещна ръководния и педагогически състав на 29 учебни институции от гр. Пловдив и региона на 9 май 2018 г. Поводът бе семинар на тема: &bdquo;Директорът - лидер и иноватор&ldquo;, който се откри от заместник-кмета Георги Титюков и Димитрия Тодорова &ndash; Андонова - директорa на центъра. Участниците в събитието имаха възможността да се запознаят с иновативните подходи и методи на неформалното образование, както и с практиките за мотивиране и ръководене на екип. Бяха въвлечени и в приключението на чуждоезиковото обучение с център по класическа сугестопедия "Вихровения". А нашите приятели и партньори от Центъра по безопасен интернет представиха своята програма &bdquo;Киберскаут&ldquo; и предизвикателствата и рисковете, които крие интернет.</span></p> Младежки център Пловдив получи Знак за качество на Съвета на Европа http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/511 <div class="n_lggq8jb6m w_lggq8osgn clearfix"> <div class="clearfix m_lggq8j9e7"> <div class="clearfix _42ef"> <div class="l_lggq8j9e0"> <div class="_6a _5u5j"> <div class="_6a _5u5j _6b"> <h5 class="_14f3 _14f5 _5pbw _5vra" data-ft="{">ОП "Младежки център" Пловдив вече е със &bdquo;Знак за качество&ldquo; на Съвета на Европа. Отличието беше връчено на заместник-кмета Георги Титюков и директора на общинското предприятие Димитрия Андонова днес по време на официална церемония от Гордана Бержан - Директор на Европейски младежки център в Будапеща и координатор на програмата.</h5> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="_5pbx userContent _3576" data-ft="{"> <p>&bdquo;Знакът за качество&ldquo; се разработва, за да се покаже, че има възможност центровете да се свържат със Съвета на Европа и да демонстрират неговите ценности, ставайки част от една по-широка мрежа, която поощрява дейности в пет конкретни сфери &ndash; образование, социални дейности, развитие на младежта, знание и иновации, обмяна на сътрудничество отвъд границите на държавите.</p> <p>Фокусът е върху качеството, не върху количеството, като за да получат такъв сертификат, центровете преминават през изключително щателна оценка.</p> <p>Лично заместник-кметът Георги Титюков постави &bdquo;Знака за качество&ldquo; на видно място до входа на сградата на Младежки център.</p> <p>&bdquo;Това е едно желано място за посещение както от младежите в града, така и на тези от региона&ldquo;, заяви Георги Титюков и благодари за усилията на всички, които са подпомогнали дейността на Младежкия център.</p> <p>Според него наистина е свършена много работа, която е допринесла от реализирането на проекта, като безспорна е и подкрепата на Община Пловдив за изграждането на спортните зони и детската площадка в непосредствена близост.</p> <p>Церемонията уважиха председателят на Общинския съвет Савина Петкова, кметът на район Западен Димитър Колев, на район Тракия Костадин Димитров, общински съветници, директори на общински предприятия, гости от младежките центрове от Добрич, Враца и Стара Загора.</p> <p>Младежки център Пловдив&nbsp;е вторият в България и дванадесети в Европа, на който е присъдено признанието. Това се случва, след като през 2016 година центърът кандидатства, а през септември 2017 година експерти от Съвета на Европа го посещават, да се убедят, че &bdquo;Знакът за качество&ldquo; е напълно заслужен.</p> <p>Тяхната оценка се прави на база инфраструктура и дейности, които включват работа на младежките работници и ромските медиатори, които са седем дни в седмицата и са напълно безплатни.</p> <p>&bdquo;Присъждането на &bdquo;Знака за качество&ldquo; означава, че вече сме част от международната мрежа на младежките центрове и имаме международно признание&ldquo;, обясни директорът Димитрия Андонова.</p> <p>По думите й постоянно се работи с младежи от пловдивските училища, организират се различни кампании в общини от областта&ldquo;. Тя посочи още, че се провеждат и много срещи, дискусии и обучения на теми, свързани с човешките права, дискриминацията, активното гражданство, върховенство на закона и т.н.</p> <p>&bdquo;Младежки център Пловдив е място с много положителна енергия и дейности, ръководени от млади хора. Младежките политики, младежкото сътрудничество и поощряване на младежкото участие и качествената им работа са ключови приоритети на Съвета на Европа. Целта ни е да активизираме младите хора да участват в демократичните процеси, като се уважават техните права, независимо от пол, етнически и социален произход, сексуална ориентация, религиозна или културна принадлежност&ldquo;, уточни Гордана Бержан.</p> <p>Предстои през летните месеци от 4 юни до 15 септември Младежки център предоставя учебните зали и спортната зона за три занимални за деца, които се организират от три спортни клуба.</p> </div> Младежки форум "Истина или предизвикателство" - ден 1 http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/513 <p><span>Първият ден на Младежки форум "Истина или предизвикателство" беше емоционален и наситен с нови знания, умения, контакти и усмивки! Участниците имаха възможностт</span><span class="text_exposed_show">а да научат от младежките работници истини и модели за комуникация, сътрудничество, изграждане на мрежа и безопасно сърфиране в интернет.</span></p> Младежки форум "Истина или предизвикателство" - ден 2 http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/515 <p><span>Вторият ден на форума предложи преживявания, уроци и много смях от известни и доказани професионалисти. Опита си споделиха Жюстин Томс, Атанас Нейчев и..един човек с кутия на главата, който ни научи как да мислим извън кутията- Михаил Стефанов!</span></p> Младежки център на Капана фест http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/517 <p><span>Младежки център Пловдив представи част от дейностите си на Капана фест. Клубът по Актьорско майсторство, с ръководител Владимир Зомбори омая публиката със своето представяне и огромен професионализъм. Слави, Джанет, Еди и приятели изпълниха едни от най-добрите български хитове, а нашият прекрасен преподавател- Дафи Парталска зарадва и най-малките ни участници с ръчно изработени архитектури на Кв. Капана. Благодарности на всички за участието и подкрепата, както и на екипа на центъра за непрестанната енергия и ентусиазъм!</span></p> Стартира сугестопедичен курс по английски език за деца http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/523 <p><span style="color: #1d2129; font-family: Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: #ffffff; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">С много усмивки, ролеви игри, забавления и песни стартира първата седмица от курса по сугестопедия за деца. Неусетно малчуганите вече започнаха да общуват на английски език помежду си. А през тази седмица ги очакват още приключения в света на сугестопедията!</span></p> Екологичен и образователен младежки лагер в Добрич http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/525 <p><span>От 9 до 13 юли част от екипа на ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&rdquo; участва в Младежки лагер с образователен и екологичен характер. Кампът се организира от Националната мрежа на младежките центрове и се провежда в град Добрич и на Северното черноморие. През първите дни участиците споделиха своите очаквания и страхове, научиха какво е биокапацитет и измериха своя екологичен отпечатък върху планетата ни. Също така изпълниха и мисии, насърчаващите опазването на околната среда.</span></p> Младежки лагер “Нека ни е Еко” http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/527 <div id="js_1u6" class="_5pbx userContent _3576" data-ft="{"> <p>По време на летния младежки лагер &ldquo;Нека ни е Еко&rdquo; участниците извършиха еко акция и възстановиха една от платформите за наблюдение на Шабленската тузла. След това посетиха Зелен образователен център в град Шабла, където научиха нови и интересни факти за природното богатство и археологическото наследство на региона. Младежите бяха разпределени по групи, за да реализират видео дневник, репортаж и статия, представящи посетените от тях обекти: Зелен образователен център, Шабленски фар, Тюленово, Болата, Ботаническата градина и двореца в Балчик, Медната къща в с. Прилеп. Акцията завърши със забавни игри на плажа в Кранево.</p> </div> <div class="_3x-2" data-ft="{"> <div data-ft="{">&nbsp;</div> </div> Лятна акдемия за децата на Хисаря http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/530 <p><span>По време на&nbsp;</span>Лятна академия за децата на Хисаря<span>&nbsp;част от екипа на ОП &ldquo;Младежки център Пловдив&rdquo; проведе обучение на тема &ldquo;Бизнес етикет и протокол&rdquo;. Чрез ролеви игри и много забавления в периода от 16 до 20 юли младежите имаха възможността да научат повече за добрите маниери в обществото, за малките неща, които ги водят към големите успехи, и същевременно се подготвиха да покоряват нови върхове. Специални благодарности на&nbsp;</span>Николова Д.<span>&nbsp;,&nbsp;</span>Общински Младежки Клуб ,,Иноватор" Хисаря<span>&nbsp;и на всички младежи, които така активно са включиха в дейностите!</span></p> Международен ден на младежта http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/532 <p>Едно от основните направления в дейността на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; е приемствеността в младежката работа. По тази причина екипа на центъра реши да организира една по-различна дейност по повод 12 август (Международен ден на младежта), в която да влезе в ролята на обучавания и да се включи като участник в забавните игри и танци, подготвени от ОМК &bdquo;Иноватор&ldquo; град Хисаря за децата от Лятна Занималня &bdquo;Виктория Волей&ldquo; .</p> Откриване на образователна градинка http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/557 <p><span>Заповядайте на откриването на Образователната градинка на Младежки център Пловдив на 16 септември, от 11.00 часа! След няколкомесечен труд от екипа и доброволци от града, сме готови да Ви представим дългоочакваното място, където деца, младежи, преподаватели и природа ще бъдат едно цяло-ще общуват, учат, ще полагат грижи и ще се забавляват. Там те ще получават знания за природата чрез реална практическа работа- ще градинарстват, ще се грижат за растенията, които сами ще посадят и отглеждат, ще изработват сами материали и пособия, ще слушат за добри примери в специално изградената беседка. В градинката са застъпени модели от пермакултурата и алелопатията, ще се тестват най-различни градински практики.</span><br /><br /><span>Очакваме ви в неделя, за да Ви разкажем повече за идеите ни и за планираните активности до края на сезона, да посеем заедно зеленчуци и цветя.</span><br /><br /><span>Образователната градинка е изградена благодарение на финансовата подкрепа на Фондация Вило и Младежки център Пловдив.</span><br /><br /><span>Вход свободен</span></p> Международна конференция за стандартите на младежките политики в страните от Западните Балкани http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/559 <p><span>В периода 13-15 септември част от екипа на &bdquo;Младежки център Пловдив&rdquo; участва в Международна конференция, обвързана със стандартите на младежките политики в страните от Западните Балкани. По време на събитието бе представена оценка на текущите политически мерки за младежта в Македония, Хърватска, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна Гора и България. Дискутирани бяха основните предизвикателства по отношение на младежките политики, както и възможностите за преодоляването им.</span></p> Официално откриване на образователна биоградинка http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/561 <p><span>Днес образователната градинка с външна класна стая на Младежки център Пловдив бе официално открита в присъствието на вдъхновени деца, родители и представители на спонсора Фондация&nbsp;</span>Wilo Bulgaria<span>придружени от заместник-кмета по &bdquo;Спорт, младежки дейности и социална политика&ldquo; Георги Титюков. Благодарим на всички, без чиято безценна помощ и подкрепа, това вълнуващо място за среща с природата, нямаше да бъде реалност. Благодарим най-вече на децата и младежите, които ще попиват знания и умения по най-чистия и неподправен начин, така както само те умеят най-добре!&nbsp;</span></p> <p><br /><span>Прекрасните дървени образователни материали и табели изработиха за нас с много желание&nbsp;</span>Дървеница\Darvenitsa<span>&nbsp;и&nbsp;</span>Aтелие ТРИОН / Atelier TRION</p> <p><br /><span>Очакваме Ви на образователните работилнички в градинката всяка събота и неделя, следете темите тук:&nbsp;</span><a class="profileLink" href="https://www.facebook.com/youthcentreplovdivworkshops/?__tn__=K-R&amp;eid=ARC1WZ0psnSoWU3e9ETUK_lkaUUFZ40069kcDNBXFli9_XowkWVKtOj--_MWpJX-GAS06MjgTNelItLT&amp;fref=mentions&amp;__xts__%5B0%5D=68.ARBTYlR9FOvpqljwXk6qPFEGc3kXSXLR-51PFsRgiASHsu5lXfL-SgwaRoBHLEjfhHeUOuNSu_Y8v_6JBVfVgCeE0hqnLElrasKB0LNr3JRTpeI_9j8quU7V0oCUj6h3T-kiNf9pNPOpBK1_HX-6bvZjfbRkiCYbJmK2p8odqw1gjGu_Tdx2K-K7wnrrHDkSeqeUZfaGzFI" data-hovercard="/ajax/hovercard/page.php?id=141694943027257&amp;extragetparams=%7B%22__tn__%22%3A%22%2CdK-R-R%22%2C%22eid%22%3A%22ARC1WZ0psnSoWU3e9ETUK_lkaUUFZ40069kcDNBXFli9_XowkWVKtOj--_MWpJX-GAS06MjgTNelItLT%22%2C%22fref%22%3A%22mentions%22%7D" data-hovercard-prefer-more-content-show="1">Образователни работилници "Младежки център"</a></p> Младежки форум "Истина или предизвикателство" 2 http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/562 <p><span>След успешно осъществената първа част на форума през м.май и с цел приемственост на идеите и дейностите в младежката работа, организираме второ издание на форум "Истина или предизвикателство- Провокирам те да бъдеш..". Този път целта ще бъде да се изследва връзката и взаимодействието между изкуството и ученето, както и една своеобразна провокация към съществуващата формална образователна методика. Очакват ви отново страхотни лектори и теми, игри, забавления, арт и..нови запознанства! Очакваме ви!</span><br /><span>Програма:</span><br /><span>20 октомври /събота/</span><br /><br /><span>09:00 до 09:15</span><br /><span>Регистрация</span><br /><span>09:15 до 09:30&nbsp;</span><br /><span>Откриване на форума</span><br /><span>09:30 до 10:30&nbsp;</span><br /><span>&bdquo;Отвъд формата&ldquo;- Лектори Мария Ангелова и Надежда Гарова&nbsp;</span><br /><span>10:30 &ndash; 10:45</span><br /><span>Пауза</span><br /><span>10:45 &ndash; 12:00</span><br /><span>&bdquo;Представи си, че можеш&hellip;&ldquo; - Лектор: Ина Петкова</span><br /><span>12:00 до 12:45</span><br /><span>Обяд.</span><br /><span>12:45 &ndash; 14:15</span><br /><span>&bdquo;Красотата в музиката&ldquo;- Лектори: Събина Бодурова и Слави Стоянов</span><br /><span>14:15 до 14:30</span><br /><span>Пауза</span><br /><span>14:30 до 16:30</span><br /><span>&bdquo;Вдъхнови се за промяната&ldquo;- лектори Марияна Секулова и Весела Розенс</span><br /><span>16:30 Стартиране на своеобразна игра, която има за цел участниците да достигнат различни туристически обекти в града на които ще имат поставени определени задачи. Финалът на играта ще е спортният комплекс на центъра.</span><br /><br /><span>21 октомври /неделя/</span><br /><br /><span>10:00 до 11:30&nbsp;</span><br /><span>&bdquo;Визуализирай това&ldquo; - лектор Светла Тодорова.</span><br /><span>11:45 &ndash; 13:45&nbsp;</span><br /><span>&bdquo;Емоционално споделяне с ритъм, говорене и музика&ldquo; - лектор Весела Люпке.&nbsp;</span><br /><span>13:45&nbsp;</span><br /><span>Обяд.</span><br /><br /><span>Входът и този път е свободен.&nbsp;</span><br /><span>Регистрацията е затворена, всички места са запълнени!</span><br /><br /><span>През месец май 2018 г. екипът на Младежки център Пловдив организира първия младежки форум на тема &bdquo;Истината или предизвикателство&ldquo;. Основна цел на събитието бе развиването на нови знания у младите хора по отношение на успешните модели за комуникация, сътрудничеството, изграждане на работни мрежи. Участници на възраст 15-29 години от цялата страна бяха гости на центъра и имаха възможността да се срещнат и да обменят идеи с известни лектори като Жюстин Томс и Мишо Стефанов. Форумът бе обвързан и с друго изключително значимо за ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; събитие &ndash; церемонията по награждаване със &bdquo;Знак за качество&ldquo; на Съвета на Европа &ndash; съвременен стандарт в младежката работа.</span></p> Любителски курс по италиански език http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/563 <p>Младежки център Пловдив стартира от октомври любителски курс по италиански език. Ще се потопим в културата, езика и изкуството на една от най-красивите европейски държави - Италия. Това културно приключение е ориентирано към изучаването на италиански език по креативен и забавен начин, опирайки се както на граматическите особености, така и на слушането с разбиране, практическото говорене и ролевите игри. Ще се докоснем до красотата на италиа<span class="text_exposed_show">нския език с помощта на Николина, преподавател по италиански език, която е живяла дълги години в Италия. Ще общуваме, ще творим, ще играем заедно, за да направим това приключение незабравимо.</span></p> <p><span class="text_exposed_show"><br />Обучителната програма е разработена по системата Progetto Italiano, която е единствената призната от МОН.&nbsp;<br />Курсът е начален и запознава с граматиката на италианския език, полага основите на разговорната практика, осигурява базов речников запас. Покрива ниво на владеене на езика - А1 ( според Европейската езикова рамка).<br />Курсът стартира в началото на месец октомври и ще се провежда два пъти седмично в Младежки център Пловдив, с продължителност 2 учебни часа. Точните дни и часове, както и допълнителни детайли, ще се уточнят с всеки записал се, на предварителна беседа.</span></p> <div class="text_exposed_show"> <p>За да се запишете, е необходимо да попълните формуляра:&nbsp;<a href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2PQumDA%3Ffbclid%3DIwAR2UlExxnvXH43G8YvM2LqCxDAymKCOXJ4ltcYYI4PeYUzLppCsCQyN24fo&amp;h=AT3X5y_FaIjVtY0KHejeXxi6mUUgGwQEHbjFTwsvTbLPCsibdDC9lcS9Q24mkcuiqZ3vICPoBlEsZCW5MGCQQ2Cyd99OvqIfbeODhBw8DIF03t3_bQjZZc_JJqwV_8uDrVtbA-kLq_k4Q0BpJkBruPTuPeSGAi6XL5fGJ8NKwtnfj7jcS2uu2HwgZapNKdMoHCqm5navOEwNIqxNjFD21BnBTh0p64e5w8y12ehEd9xcAIxJcV0adhq52vtG74JmJSRtMobOdNw5qXAuX4pmHzyCZ0oI4ggQVC_wkCyEsHUvWH7yqKi-ME7uupgJeqnMIE5Tj6NjuV2syZSRZZFkDHn8giQiLSj-eDi42zdG7KkwQyKJS4Y-KzmJjWKY_lg47xxmhCvVLmPJuOgC5ePTDI5Kp15F2KmUF6pAmNl-xgT0NsSGiuXJqJAWU1SrDoGO1CiD1QTuu7k6uQQTAck" rel="noopener nofollow" target="_blank" data-ft="{" data-lynx-mode="async">http://bit.ly/2PQumDA</a><br />Телефон за информация: 089 36 33 738<br />ОЧАКВАМЕ ВИ!</p> </div> Клуб по програмиране Coder Dojo http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/565 <p><span>Coder Dojo Plovdiv- най-новият клуб в голямото световно семейство на Coder Dojo-безплатни клубове по програмиране- над 60 в целия свят.&nbsp;</span><a href="https://www.coderdojo.bg/?fbclid=IwAR2npso_sPYoLy1NmR7FD0l9oGuIEfMM9luGzh8DUgdS77BCekSZ-PJAhF4" rel="nofollow noopener" target="_blank" data-lynx-mode="hover" data-lynx-uri="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.coderdojo.bg%2F%3Ffbclid%3DIwAR2npso_sPYoLy1NmR7FD0l9oGuIEfMM9luGzh8DUgdS77BCekSZ-PJAhF4&amp;h=AT09mBVEPPSke71N9w5J0Cur03oAdcOAc0fjY8H3Qpbtme9qvTGkpHig17MuD3a9kEo4L21EwYET83_AViMFjlmp40Kug4RxW6nw9pLDzoTk3V48stweKZP0EyvyWAz9Uo37">https://www.coderdojo.bg/</a></p> <p><span>С помощта на&nbsp;</span><a href="https://www.facebook.com/RoboPartyPlovdiv/" target="_blank">Робопарти Пловдив / Рожден ден с роботи и Роботилница</a><span>и доброволци, деца на възраст от 6 до 17 години могат да опознават възможностите на технологиите и да се учат как да създават управляеми модели, програми и игри. Процесът на учене в клубовете е непринуден, изключително забавен и съобразен с възрастта и нивото на децата.&nbsp;</span><br /><br /><span>Обучение в две възрастови групи:</span><br /><span>1.Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)обучение- за деца над 6 до 8 год.</span><br /><span>2.Micro:bit- обучение за деца над 9 години.Необходимо е децата да дойдат със свой лаптоп или таблет.</span><br /><br /><span>Важно е децата да си носят свои таблети и лаптопи в групата Micro:Bit, както и да присъстват на всичките 5 работилници.</span></p> Социално предприемачество за млади медия-мейкъри http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/567 <p><span>Във връзка на с изпълнение на проект Social Entrepreneurship for Young Community Media Makers (SEYMM), реализиран от Център за информация и професионално ориентиране &bdquo;ЗГУРА-М&ldquo;, млади хора от Португалия, Турция и Бразилия посетиха и се запознаха с дейностите на Младежки център Пловдив. Обучителният екип на центъра ги включи в приключението на неформалното образование с темите &bdquo;Емоции и невербално общуване и &bdquo;Медии и комуникация&ldquo;.</span></p> Младежки форум: Истина или предизвикателство 2 http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/569 <div id="js_6l" class="_5pbx userContent _3576" data-ad-preview="message" data-ft="{"> <div id="id_5bd815162488e3576842820" class="text_exposed_root text_exposed"> <div id="js_6l" class="_5pbx userContent _3576" data-ad-preview="message" data-ft="{"> <div id="id_5bd815162488e3576842820" class="text_exposed_root text_exposed">Над 80 младежи от цялата страна се вдъхновиха за промяна на втория младежки форум &bdquo;Истина или предизвикателство- Провокирам те бъдеш&ldquo; в Младежки център Пловдив през изминалия уикенд. Събитието предизвика огромен интерес у младите хора, дошли да пробват нетрадиционни методи на учене, общуване и сплотяване. Те имаха възможността да се докоснат до методите сугестопедия, Орф Шулверк, визуализиране на идеи и музикотерапия, заедно с изявените в тези области лектори Весела Люпке-Въл<span class="text_exposed_show">кова, Ина Петкова и Светла Тодорова. Чрез различни арт активности- графично рисуване, свирене, пеене, разказване на истории, младежите откриха неподозирани за самите тях творчески и комуникационни качества и умения, които чакат да бъдат развити. Младежките работници от екипа на центъра пък предизвикаха младите хора да излязат извън установените форми и правила и да се вдъхновят за промяна в моделите на общуване и разчупване на стереотипи. Много забавление, положителни емоции и нови приятелства донесе събитието за младежите, които потвърдиха, че ще предадат ценния опит на връстниците си. Екипът на центъра сподели, че форумът ще се развива като идеи и практики за неформално образование и ще се надгражда в следващите издания. Предвижда се и съвсем скоро събитие за преподаватели и директори, отново с гост-лектори, на което ще бъдат представени различни форми на учене чрез преживяване, емоционално споделяне и ще се представят резултатите от проведения младежки форум.</span></div> </div> </div> </div> <div class="_3x-2" data-ft="{"> <div data-ft="{">&nbsp;</div> </div> "Знаеш ли правата си?" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/602 <p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">На 14 януари 2019г. част от екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; посети СУ &bdquo;Христо Ботев&ldquo; в град Калофер, където проведе неформално обучение на тема &bdquo; Знаеш ли правата си?&ldquo;.&nbsp; </span><span style="font-size: small;">Разделени на два отбора учениците</span><span style="font-size: small;">&nbsp; </span><span style="font-size: small;">от 6ти и 7ми клас търсиха скрити съкровища и чрез интерактивни игри и дискусия имаха възможност да се запознаят с</span><span style="font-size: small;">&nbsp; </span><span style="font-size: small;">&bdquo; Конвенцията за правата на децата&ldquo;. Научиха защо е важно да отстояват и изразяват позицията си, но същевременно да носят отговорност и</span><span style="font-size: small;">&nbsp; </span><span style="font-size: small;">да зачитат правата на останалите.</span></span></p> Киберскаути http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/604 <p><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: small;">На 29-30 ноември 2018г. 25 петокласника от СУ &ldquo;Св. Софроний Врачански&ldquo; в град Пловдив преминаха успешно двудневно обучение по програма &nbsp;</span><span style="font-size: small;">&bdquo;Киберскаут&ldquo;. Част</span><span style="font-size: small;">&nbsp; </span><span style="font-size: small;">от екипа на ОП &bdquo;Младежки център Пловдив&ldquo; проведе обучението като официален партньор на Центъра за безопасен интернет. През първият ден участниците обсъждаха кои са най-големите рискове за деца в интернет, както и начините да се справят с тях. </span><span style="font-size: small;">&nbsp;</span><span style="font-size: small;">На втория ден учениците участваха в ролеви игри, чрез които упражниха трите роли на киберскаута: да бъде пример за отговорно и безопасно поведение в мрежата; да дава съвети на връстници при проблеми в интернет ; да организира и провежда публични дейности.</span><span style="font-size: small;">&nbsp; </span><span style="font-size: small;">В следващите два месеца киберскаутите ще имат възможност да участват в национално състезание за най-добра публична дейност, където част от журито ще бъдат и обучените експерти от Младежки център Пловдив.</span></span></p> Палестински град иска да черпи опит от Младежки център Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/605 <h2><span class="_5yl5"><span>Кметът и представители на палестинската община Дура останаха възхитени от материалната база и извършваните дейности в Младежки център Пловдив по време на визитата им днес. Екипът на центъра заедно със зам.-кметът Георги Титюков представиха основните програми и услуги, предлагани за младите хора от града и региона. Гостите останаха впечатлени от видяното и изразиха желание за бъдещо парньорство за реализиране на подобен проект в Палестина, предоставящ на младите хора пространство за развитие и реализация.</span></span></h2> Среща на Програмния оператор с екипите на младежките центрове, финансирани от ФМ на ЕИП 2009-2014 в гр. Пловдив http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/608 <p>В периода 10-11 декември 2018 г. в Младежки център Пловдив се проведе работна среща с екипите на младежките центрове от гр. Пловдив, гр. Стара Загора, гр. Добрич и гр. Враца, които бяха изградени с подкрепата на ФМ на ЕИП в предишния програмен период.&nbsp;<br /> На срещата представителите на младежките центрове споделиха основните постижения в работата си през изминалата година и плановете си за следващата година, както и намеренията си за развитие в по-дългосрочен план.<br /> В подкрепа на техните бъдещи проекти се изказаха и присъстващите на срещата представители на съответните общински ръководства: г-н Георги Титюков &ndash; заместник-кмет на гр. Пловдив, г-жа Иванка Сотирова - заместник-кмет на гр. Стара Загора, д-р Емилия Баева - заместник-кмет на гр. Добрич и г-н Денислав Георгиев- представител на община Враца.&nbsp;<br /> Ръководителят на Програмния оператор - г-жа Цветана Герджикова, представи основните изисквания към младежките центрове във връзка с подготвяните от тях проектни предложения за разширяване дейността, с които ще кандидатстват за финансиране през новия програмен период на ФМ на ЕИП - 2014-2021 г.</p> Младежки курс "Изкуството да говорим пред публика" http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/612 <p><span>На 19 януари в Младежки център Пловдив, се проведе първото занятие от тримесечния курс за младежи &bdquo;Изкуството да говорим пред публика&ldquo;. Водещите на събитието - Georgi Stoyanov и Dimitar Todev, бяха изготвили палитра от игри и занимания, целящи да запознаят участниците и да ги поставят в условия, с които всеки презентатор ежедневно се сблъсква. Всеки от присъстващите се сдоби с първата част от наръчника по презентационни умения, чиито автори са двамата водещи. Комбинацията от работа по групи, дискусии и предизвикателства допринесе за доброто настроение, което личеше в очите на младежите.</span></p> Младежки форум 3 http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/615 <p><span>С емоционален заряд, забавление, много нови приятелства и запомнящи се моменти премина третото издание на Младежки форум &bdquo;Истина или предизвикателство 3 &ndash; Нови перспективи&ldquo;, което се проведе на 16-ти и 17-ти март в сградата на Младежки център Пловдив. Участие взеха над 40 будни млади хора от цялата страна. В тази част на форума участниците имаха възможността да погледнат света през погледа на другия. Младежките работници от центъра ги провокираха да изразят себе си под разли</span><span class="text_exposed_show">чни форми, но и да влязат в роли, които ги предизвикаха да преосмислят заобикалящия ги свят. Чрез изкуството за социална промяна - Форум театър, младите хора получиха вдъхновение, за да се борят срещу насилието и несправедливостта в живота. Благодарим на всички ви за енергията и желанието за участие, за упоритата, креативната и добре свършената работа, за доверието и споделените моменти заедно. Очакваме ви и на следващите ни събития!</span></p>