Младежки Център - Пловдив http://youthcenter.local Община Пловдив Партньори http://youthcentre.plovdiv.bg/bg/detail/9/462 <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Национална мрежа на младежките центрове</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>&nbsp;<img src="/uploads/assets/images/ccyn_logo_643-1_бг_2.jpg" alt="" width="239" height="239" /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Националната мрежа на младежките центрове е създадена през месец октомври 2016 г. чрез подписване на споразумение за сътрудничество между управителите на младежки центъра - Враца, Добрич, Пловдив и Стара Загора. Основната цел на мрежата е да се застъпи за признаването на младежката работа в България, както и да работи за изграждането на единен стандарт за качество, чрез осъществяване на предварително планирани и координирани дейности. Така бяха реализирани редица съвместни дейности, сред които национален обучителен семинар, обвързан с темата за човешките права, както и първото по рода си международно младежко изложение на тема "Сътвори своето бъдеще".</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;<strong>Сдружение за демократично образование &bdquo;ФАР&ldquo;</strong></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;<img src="/uploads/assets/images/logo_bg.jpg" alt="" width="207" height="194" /></p> <p style="text-align: center;" align="center">Сдружение ФАР е неправителствена организация, която предлага неформално образование за младежи и възрастни. Името на Сдружението е символ на неговата дейност.</p> <p style="text-align: center;" align="center">Целта на сдружението е:</p> <p style="text-align: center;" align="center">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; да обедини усилията на младежи и възрастни за приобщаването на България към европейските и световни демократични ценности;</p> <p style="text-align: center;" align="center">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; да окуражи хората от различни поколения да влияят активно на обществено-политическите процеси,;</p> <p style="text-align: center;" align="center">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; да допринесе за изграждането на демократичното общество в България и да подкрепи изразяването на активна гражданска позиция;</p> <p style="text-align: center;" align="center">-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; да работи за интегрирането на България в ЕС и да провокира обществения дебат за масовата емиграция на българи от всички поколения на Запад.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://www.farburgas.eu/">www.farburgas.eu/</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Българска федерация по гребане</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><img src="/uploads/assets/images/logo_bfg_new3.jpg" alt="" width="138" height="215" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Гребането е един от най-успешните спортове в страната с много отличия. Българската федерация по гребане организира и реализира състезания на национално и международно ниво. Целта на федерацията е да популяризира, развие и постигне високо спортно майсторство на гребането в България. Също така контролира подготовката на националните отбори по гребане, обезпечава участието им в международни&nbsp; състезания, създава условия за повишаването на квалификацията им и защитава правата и интересите на своите членове.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://rowingbulgaria.com/">http://rowingbulgaria.com</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Българска федерация по кану-каяк</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><img src="/uploads/assets/images/28176062_10213177051159112_1632224314_n.png" alt="" width="243" height="150" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Българската федерация по кану-каяк активно подпомага състезателите в международни състезания, европейски и световни първенства и олимпийски игри. Чрез упорит труд на високо квалифицирани български специалисти в сферата се цели провеждане на кампании за популяризиране на кану-каяка, инициативи за привличане на млади хора и разработване на международни програми и проекти , които ще доведат до подобряване нивото на спорта в България.</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="https://www.canoe-bg.com/bg/">https://www.canoe-bg.com/bg/</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Лео Клуб Пловдив</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><img src="/uploads/assets/images/28170119_10213177050999108_876335494_o.jpg" alt="" width="294" height="168" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Лео клуб Пловдив е неправителствена благотворителна организация, която се занимава с работа с деца и младежи в риск и съдейства за социалното им развитие. Осъществява проекти, засягащи екологията, и организира редица кампании и инициативи в областта на изкуството. Всички членове са от 16 до 18 години и активно си партнират с Младежки център Пловдив.</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="https://lions.bg/">https://lions.bg</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Лидер Академи&nbsp;</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;<img src="/uploads/assets/images/29634016_10213526649978864_648157486_o.png" alt="" width="198" height="198" /></p> <p style="text-align: center;">Мисията на Leader Academy е да събира млади хора, които искат и търсят повече по отношение на академичното, личностното и кариерното им развитие, като ги среща с екип от трейнъри с ралична експертиза. Целта на екипа е да окаже подкрепа чрез опита и знанията си и да подготви младите хора да са отличници в училището, което има най-голямо значение &ndash; училището на живота.</p> <p style="text-align: center;"><a href="https://leader.education/">https://leader.education/</a></p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>Национален център за безопасен интернет</strong></p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong><img src="/uploads/assets/images/29550132_10213526703380199_26510250_n.png" alt="" width="242" height="59" /><br /></strong></p> <p style="text-align: center;" align="center">Националният център за безопасен интернет работи за повишаване на дигиталната грамотност на децата и младите хора. Екипът насърчава позитивната, безопасна и отговорна употреба на интернет и мобилните технологии от 2005 г. Центърът консултира по телефон и по онлайн канали и оказва съдействие при инциденти в мрежата. Работи за пълното интегриране на дигитално-медийната грамотност в образователната система.&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><a href="http://www.safenet.bg">www.safenet.bg</a></p> <p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;</p> <p style="text-align: center;" align="center"><strong>PTPI Smiles&nbsp;</strong></p> <p>People to People International, Plovdiv Student Chapter, или накратко: PTPI Smiles, е доброволческа организация, която се грижи за международните мирни отношения на гражданите чрез разбирателство. Ние участваме&nbsp; и организираме редица събития, включваме се в множество каузи и камапнии, с цел да утвърдим хуманните ценности на обществото, чрез културни и образователни дейност. Организацията има клонове в цяла България, като в Пловдив функционира от 2009г. насам.</p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center">&nbsp;</p>