logo

Конкурс за младежки инициативи

КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ 


Конкурсът цели да стимулира младежите от град Пловдив и населените места в региона да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост по теми, свързани с: човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни   пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.  Идеята на конкурса е мотивация на младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

 

Имаш идея. Имаш много яка идея. Имаш супер яка вдъхновяваща идея. Искаш ли да я споделиш с нас и заедно да я сбъднем, като зарадваме още твои връстници, които ще й се изкефят?

Ние от ОП „Младежки център Пловдив“ отваряме нов етап в конкурса за младежки инициативи. С него целим да стимулираме младежите от град Пловдив и населените места в региона да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост.

Темата на конкурса за настоящия етап е „Есенни събития на открито“. 


Оценката на проектните предложения ще се извършва на база следните критерии:

 • Принос за реализацията на целите на проекта

 • Иновативни подходи и пространства

 • Уникалност на проекта

 • Включване на граждани в реализацията на проекта

 • Принос за привличане и развитие на нови публики

 • Устойчивост на проекта

Кой може да кандидатства?

 • физически лица от 15 до 29 г. от Област Пловдив

 • неформална група младежи;

 • ученически съвети;

 • творци;

 • младежки клубове.

Кой не може да кандидатства?

 • НПО;

 • Детски градини, училища, университети и други образователни структури;

 • Общински структури.

 Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен Формуляр за кандидатстване (ще го откриеш в долната част на страницата) 

 • Автобиография /творческо портфолио/ представяне на кандидата/екипа

 • Графични и видео материали, представящи младежката инициатива - визуализации, снимки и др. (по желание)

 

Процедура по кандидатстване и оценяване:

Пълният пакет документи се изпраща до 10 октомври 2021 г. само по електронен път, на адрес: youth.centre.plovdiv@gmail.com, като озаглавите имейла „Конкурс за младежки инициативи – есен 2021“. В 10-дневен срок от получаване на пакета с документи ще бъде проведено събеседване с кандидата и инициативата му ще бъде оценена. При резултат от минимум 70 точки (от 90 т.) инициативата се счита за одобрена, след което ще премине към етап на организиране и реализация.

 

Нужно е кандидатите да осъществят сами дейности по популяризиране, реклама и привличане на участници в одобрените инициативи. ОП "Младежки център" съдейства и подпомага за популяризирането, но не носи отговорност за осигуряване на участници.

 

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.