logo

Конкурс за младежки инициативи

КОНКУРС ЗА МЛАДЕЖКИ ИНИЦИАТИВИ 

Конкурсът цели да стимулира младежите от гр. Пловдив, Сопот и Хисаря*да предложат и реализират събития и инициативи с обществена и социална значимост по теми, свързани с: човешки права, активно гражданство, приобщаване, развиване на образователни, културни, иновативни   пространства и дейности, интегриране и подпомагане на деца и младежи от уязвими групи.  Идеята на конкурса е мотивация на младите хора към активно действие по актуалните теми, провокиращи обществения интерес и осигуряване на трайна социална промяна. Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“.

Конкурсът ще се раздели на 6 етапа за кандидатстване и ще бъдат одобрени 40 младежки инициативи за целия период.

 

Очаквайте следващия етап, в който ще може да се включите. 

 

Конкурсът е насочен към реализация по следните направления:

 

 • Изкуство и занаяти
 • Образование и наука
 • Културни и познавателни активности
 • Опазване на околната среда 
 • Подпомагане и развитие

 

Подадените предложения ще бъдат разгледани, оценени и при необходимост ще се проведе кратко интервю с кандидатите.

 

Оценката на проектните предложения ще се извършва на база следните критерии:

 • Принос за реализацията на целите на проекта
 • Иновативни подходи и пространства
 • Уникалност на проекта
 • Включване на граждани в реализацията на проекта
 • Принос за привличане и развитие на нови публики
 • Устойчивост на проекта

 

Кой може да кандидатства? 

 • физически лица от 15 до 29 г. от  гр. Пловдив, Сопот и Хисаря;
 • неформална група младежи;
 • ученически съвети;
 • творци;
 • младежки клубове.

Кой не може да участва?

 • НПО;
 • Детски градини, училища, университети и други образователни структури;
 • Общински структури.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Попълнен Формуляр за кандидатстване
 • Автобиография /творческо портфолио/ представяне на кандидата/екипа
 • Писмо за потвърждение на партньорства с организации/институции (при наличие)
 • Графични и видео материали, представящи младежката инициатива - визуализации, снимки и др. (по желание)

 

 

Одобрените предложения ще бъдат финансирани по проект „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие“ по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

 

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.