logo

Отбелязване на Европейската седмица на човешките права

По повод Европейската седмица на човешките права на 11.12.2014г. от 14:30ч. във финален комплекс на Гребна база се проведе неформално обучителна дейност на тема „Различни сме, но равни“. В срещата взеха участие младежи на възраст между 18-25 години, които съвместно с младежките работници и ромските медиатори обсъдиха „Всеобща декларация за човешките права“ и нейното спазване на местно ниво. Срещата беше наситена с интерактивни игри и завърши с лекция  за дискриминацията.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.