logo

Среща на служителите по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив” с председателя на Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк"

Младежките работници и ромските медиатори, както и управителят по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив” – Димитрия Тодорова-Андонова се срещнаха с Бедрие Търмазова – председател на Народно читалище „Мустафа Кемал Ататюрк”, гр. Пловдив. На срещата бяха обсъдени възможности за провеждане на съвместни инициативи на читалището и Младежкия център.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.