logo

Екипът за управление на проекта се среща с младежки организации в Норвегия с цел сътрудничество и обмяна на добри практики

Кметът на район „Централен“ - г-н Георги Титюков, заедно с част от екипа за управление на проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“, посетиха Норвегия, за да се срещнат с партньорската организация – Agder Research и да плануват предстоящото реализиране на съвместните дейности. С цел обмяна на опит и добри практики в сферата на младежките политики, бяха реализирани и множество срещи с различни институции и НПО-та– Червен кръст - Осло, Ислямски Съвет, DNT, Juvente, Отдел за борба с младежката престъпност към полицията в гр. Осло, Jobbskolen и Грижа на възрастните за децата. Проведените срещи създадоха предпоставки за бъдещо сътрудничество между Община Пловдив и посетените норвежки организации.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.