logo

Дискусионна среща „Младежи в действие“

На 9 март част от служителите по проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив“ проведе неформална образователна дейност и дискусия с младежи. Целта на срещата беше да се изведат основни проблемни зони, както и потребностите на младите хора, които ще залегнат в основата на дейностите на Младежки център Пловдив.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.