logo

Кръгла маса на тема „Възможности за развитие на младежкото предприемачество"

На 5 май 2015г в Градски дом на културата „Борис Христов“ се състоя кръгла маса на тема „Възможности за развитие на младежкото предприемачество“. Събитието се проведе в рамките на Проект BG06-103 „Изграждане на Младежки център в град Пловдив“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, с участието на НАРД – партньор по проекта. Участие в кръглата маса взеха директори на пловдивски училища, представители на ученически и студентски съвети, както и на неправителствени организации, социални институции, читалища. Добри практики в сферата на младежкото предприемачество  представиха специалните гости –  Елизабет Хауг – експерт от „Агдер Рисърч“, Норвегия, Весислав Илиев –  фондация „Бауерзакс“, Георги Стоев – „Индъстри Уоч Груп“, както и Георги Титюков – кмет на район "Централен". Амбициозни ученици от ПГХТТ Пловдив разказаха как са създали и развили своята фирма за козметични продукти. Проведе се дискусия, в която всеки от участниците имаше възможността да изкаже мнение и даде своите предложения за развитие на младежкото предприемачество в България.

http://mediacafe.bg/novini/novini/Elizabet-Haug-ot-Norvegija-Predpriemachestvoto-trjabva-da-se-uchi-osthe-ot-gradinata-VIDEO-i-SNIMKI-8491

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.