logo

Посещение на Младежки център в град Лисабон

Във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив” по Програма BG06 „Деца и младежи в риск”, Компонент 1 – „Грижа за младежи в риск“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, ръководният екип и персоналът на центъра посетиха Младежки център в гр. Лисабон (Centro de Juventude de Lisboa) и присъстваха на официалната церемония за връчване на “Знак за качество” от Съвета на Европа. Като част от церемонията по награждаването, представителите на програмния оператор от Министерство на образованието и науката,  Младежки център в гр. Пловдив и Младежки център в гр. Враца взеха участие в конференция на тема „Младежта в построяването на демокрация”. В програмата бяха представени кратки резюмета по темата от представители на „Португалския институт на младежта и спорта”, „Национален младежки съвет”, „Национална федерация на младежките центрове”, „Европейски младежки форум”, посланик на постоянното представителство Португалия в Съвета на Европа, както и член на Младежкия съвет към Съвета на Европа. Като част от няколкодневната работна визита участниците се запознаха с екипа и работата на Младежкия център в гр. Лисабон, както и с дейността на неправителствените организации, помещаващи се в същата сграда, а именно: AID Global и AJEC.

В рамките на посещението беше включено и неформално обучение на теми, свързани с интеркултурно образование и човешки права. Представителите на програмния оператор от Министерство на образованието и науката и на двата младежки центъра в България обмениха идеи и добри практики с колегите си от младежки център Лисабон, както и с гостуващите преподаватели – Рита Салеш от „Тeatro do Elefante” и Жузе Карлош от „Centro Social Paroquial de Cristo Rei”.

 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.