logo

Възможности за младежко участие

На 23.06.2015г. на Гребна база в град Пловдив се проведе среща с младежи на тема: „Младежко участие“. На събитието присъстваха около четиридесет ученици от пловдивските училища СОУ “Константин Величков“, СОУ „Черноризец Храбър“, СОУ „Свети Седмочисленици“ и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, както и младежи от ромската общност в града на възраст между 15 и 19 години. Участие в дискусията взеха и представители на студентски съвети и младежки организации, както и педагогически съветници от горепосочените училища. Специални гости бяха г-н Георги Титюков, кмет на район „Централен“ и Елизабет Хауг, експерт от норвежкия изследователски институт Agderforksning, която представи добри практики и примери от Норвегия в сферата на младежкото участие. Чрез методите на неформалното обучение, участниците имаха възможност да дискутират и предлагат форми на младежко участие и как младите хора могат да бъдат активно включени в процесите на взимане на решения. 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.