logo

Информационна среща с младежи

На 04.08.2015г. (вторник) от 9:30 часа по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив” се проведе информационна среща с младежи на 15-годишна възраст. Участие взеха дванадесет момчета от ФК Спартак Пловдив-набор 2000. Те бяха запознати с дейността на Младежкия център, както и с услугите, които ще предоставя. Всеки от участниците имаше възможност да изрази своето мнение относно нуждите и интересите си.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.