logo

Представители на Национален Младежки Форум посещават Младежкия център

На 09.10.2015г. (петък) от 10:30 часа по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив” се проведе информационна среща с младежи, представители на Националния младежки форум (НМФ), както и представители на други младежки организации от България. Срещата беше инициирана от НМФ и имаше за цел да представи младежкия център в гр. Пловдив и неговата работа.

След кратка обиколка на сградата на младежкия център и презентация за запознаване с начина на работа и дейностите и услугите на центъра, младежите имаха възможността не само да зададат своите въпроси, но да вземат участват в кратка „игра“, която демонстрира част от неформалния метод на работа. 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.