logo

Срещи в Садово и Съединение

На 6 октомври и на 14 октомври 2015 г.  част от екипа от младежки работници и ромски медиатори на Младежки център Пловдив посетиха град Садово и град Съединение. Там бяха  проведени  неформални образователни дейности с младежи.  Срещата в Садово беше  обвързана с подходи и методи за справяне с агресията, а в Съединение неформалната дейност беше на тема „ Правото да изразя себе си“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.