logo

Среща с младежи на тема: "Младежите и местната власт"

На 14.12.2015г. в сградата на Младежки център в гр.Пловдив се проведе среща между част от екипа на центъра, представители на дирекция „ Спорт и младежки дейности“, „ Младежки форум за партньорство с местната власт“ и други младежки организации.

Официален гост беше г-н Георги Титюков –  зам.-кмет СМДСП. Служителите на младежкия център представиха дейностите и услугите, насочени към младежи от 15-29г. Беше обявен конкурс за лого „Визуална идентичност на Младежкия форум за партньорство с местната власт“. Г-н Титюков запозна присъстващите с условията за участие в конкурса „Най-добър млад предприемач“.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.