logo

Информационна среща с младежи от ПФК „Спартак“

 

На 18.01. 2016 г. в сградата на Младежки център Пловдив се проведе информационна среща с младежи от ПФК „ Спартак“. Целта на срещата беше запознаване на участниците с дейностите на Младежкия център, както и привличане на младежите като участници в клубовете по интереси и неформалните обучения.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.