logo

Информационна среща с младежи

На 19.01.2016г. (вторник) от 8:30 часа по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“ се проведе информационна среща с младежи от СУ „Васил Левски“, специалност „Академично гребане“. Участие взеха десет момчета и момичета, които бяха запознати с дейността и услугите на центъра, като бяха представени и предстоящите клубове по интереси. Всеки от участниците имаше възможност да участва в кратка неформална образователна дейност и да изрази своето мнение относно нуждите и интересите си.

 

 

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.