logo

Информационна среща с младежи

На 20.01.2016г. (сряда) от 10:15 часа по проект „Изграждане на Младежки център в гр. Пловдив“ се проведе информационна среща с младежи от СУ „Васил Левски“, специалност „Класическа борба“. Участие взеха тринадесет момчета, които бяха запознати с дейностите и услугите в Младежкия център, както и предстоящите клубове по интереси. Всеки от участниците имаше възможност да участва в кратка неформална образователна дейност, чрез която да се запонае с методиката на работа в центъра. По време на неформална образователна дейност младежите имаха възможност свободно да изразят своето мнение относно техните нужди и интереси. След проключване на дейността, младите шампиони се позабавляваха като направиха своебразна тренировка върху белия „килим“ на футболните игрища към Младежкия център. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.