logo

Принципи на образованието през погледа на учениците

На 22 януари (петък) 2016 от 14:30 часа в сградата на Младежки център Пловдив се проведе неформална образователна дейност с ученици от ЧСОУ„Дружба“, част от тримесечен обучителен модул. Целта на настоящата среща беше посредством интерактивна методология да се поговори за основните ценности и принципи на образованието през погледа на учениците.

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.