logo

„Идеалното общество“

На 27 януари 2016 г. в сградата на Младежки център Пловдив се проведе неформална образователна дейност с ученици от 9 клас, на която младежите имаха възможност да споделят своите ценности, страхове и мечти. Учениците дискутираха какви са пречките за постигане на „идеалното общество“ и какво всеки от нас може да направи, за да бъде светът едно по-добро място за всички нас. 

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.