logo

Среща с директори и педагогически съветници от средните и професионални училища в град Пловдив

По покана на екипа на младежкия на 28.01.2016г. се проведе официална информационна среща с директори и педагогически съветници от средните и професионални училища в град Пловдив с цел представяне на организираните и провеждани неформални образователни дейности и клубове по интереси в младежкия център, както и прилежащата спортна зона.

На срещата присъстваха 15 директора и педагогически съветника от различни пловдивски училища и бяха приветствани от управителя на центъра Димитрия Тодорова-Андонова. Официален гост на срещата беше г-н с г-н Титюков – зам.кмет СМДСП. След представяне на центъра и прилежащите игрища, участниците в срещата имаха възможност да зададат своите въпроси за услугите, предлагани в младежкия център, както и да се запознаят с материалната база.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.