logo

Среща с младежи на възраст между 16 и 18 години

На 29.01.2016 г. в Младежки център Пловдив се проведе среща с младежи на възраст между 16 и 18 години. На нея бяха обсъдени нуждите и интересите на младите хора, както и включването им в дейностите на центъра.

Галерия

Назад

Проект „Изграждане на младежки център в град Пловдив”, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез ФМ на ЕИП 2009-2014 № Д03-9/28.01.2014 г.

Проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център Пловдив – мощен фактор за местно развитие” по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.